Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Şubat 2012

8.Sınıf Türkçe Yazılsı Çöz


Uygar toplumu,toplumsal olaylara bilinçli yaklaşan insanlar oluşturur.Bu insanlar, günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirirlerse, o zaman iyi vatandaş olmaya hak kazanırlar.İşte mutluluk da iyi vatandaşın duyduğu iç rahatlığından başka bir şey değildir.

Soru 1. Paragrafa göre mutluluk nedir? ( 5 puan )
.....................................................................................................................................................................................
Soru 2.Uygar toplumu kimler oluşturur? ( 5 puan )
.....................................................................................................................................................................................
Soru 3. Kimler iyi vatandaştır? ( 5 puan )
....................................................................................................................................................................................
Soru 4.Paragraftaki eylemsileri ve çeşitlerini yazınız.( 10 puan )                             
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Soru 5.Aşağıdaki cümlenin öğelerini bulunuz.( 10 puan )

“ Bu insanlar,/ günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirirlerse,/

o zaman /iyi vatandaş olmaya/ hak kazanırlar. “

Soru 6. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ),yanlış olanların başına ise ( Y ) yazınız.( 10 puan )

(    ) Her milletin destanı vardır.                                                 (   ) Denemede yazar kesin yargılara varmaz.  
(    ) Masallar sözlü geleneksel ürünlerdir.                                 (   ) Romanda yer ve zaman unsuru çoktur.
(    ) Otobiyografi öz yaşam öyküsü değildir.                             (   ) Makalede ileri sürülen görüş kanıtlanmaz.
(    ) Öykü kahramanları olağanüstü özellik taşıyabilir.             (   ) Röportajlar araştırma,inceleme yazılarıdır.
(    ) Söyleşi türünde yazar kendi kendiyle konuşur gibi anlatır.(   ) Dizelerle yazılmış her yazı şiirdir. 

        “ Kültürün içeriğini ve niteliklerini kavrayabilmek için,onun dil yönünden dayandığı anlamlar sistemini bilmek gerekir.Bu nedenle dil,kültürü oluşturan bir öğe olmanın yanında,onu elde etmek ve aktarmak için kullanılan bir araç niteliği de taşır. “
Soru 7. Yukarıdaki paragrafa göre dilin işlevi( görevi ) nedir,kültürü anlamak için ne yapmak gerekir? (10 puan)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................               Soru 8.”Yazın alanında uğraş veren insanlar,sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar.Bu işi dile yenilikler getirmekten çok,onun gücünü arttırarak yaparlar.Dildeki sözcükleri işlerler,anlamlarını sağlamlaştırıp,derinleş-
tirirler;onlara alışılmamış tat verirler.” Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? ( 5 puan )
a) Dilin en güzel örnekleri edebi eserlerdir. b) Dil sürekli olarak gelişir ve değişir.
c) Dilin en büyük ustaları yazarlardır.          d) Herkes dili aynı güzellikte kullanamaz.    ( 2000OKÖSY)

Soru 9. Aşağıdaki cümlelerde eylemlerin çatılarını inceleyiniz. ( 10 puan )
İki subay arkadaşla yürüyordum.( öznesine göre:................................nesnesine göre:.................................. )
Aranan kan sonunda bulundu.     ( öznesine göre:................................nesnesine göre:.................................  )
Özge kalem bulmak için sağa sola bakınıyor.( öznesine göre:.........................nesnesine göre:.......................)
Çocuklar meyveleri aralarında bölüştüler( öznesine göre:...........................nesnesine göre:...........................)
Selamımı arkadaşına ulaştır. ( öznesine göre:...........................nesnesine göre:...............................)  

Soru 10. “Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır.”( Sokrates )sözünden yola çıkarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan planlı bir yazma çalışması yapınız. ( 30 puan )
Başlık,plan : 5, konuyu anlama,ifade etme : 10,özgünlük : 10 ,yazım-noktalama: 5
                                           BAŞARILAR                                                                    Sevda SALLAYICI  CEVAP ANAHTARI
2011-2012  Başöğretmen Atatürk İ.Ö Okulu Türkçe-8 2.dönem 1.yazılı
      
                                                                 
       Uygar toplumu,toplumsal olaylara bilinçli yaklaşan insanlar oluşturur.Bu insanlar, günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirirlerse, o zaman iyi vatandaş olmaya hak kazanırlar.İşte mutluluk da iyi vatandaşın duyduğu iç rahatlığından başka bir şey değildir.

Soru 1. Paragrafa göre mutluluk nedir? ( 5 puan )
 İyi vatandaşın duyduğu iç rahatlığıdır.
Soru 2.Uygar toplumu kimler oluşturur? ( 5 puan )
 Toplumsal olaylara bilinçli yaklaşan insanlar oluşturur.
Soru 3. Kimler iyi vatandaştır? ( 5 puan )
 Günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getiren insanlar iyi vatandaştır.
Soru 4.Paragraftaki eylemsileri ve çeşitlerini yazınız.( 10 puan )                             
 Yaklaşan: sıfat eylem
Aksatmadan : zarf eylem
Vatandaş olmaya:ad eylem
Duyduğu: sıfat eylem
Soru 5.Aşağıdaki cümlenin öğelerini bulunuz.( 10 puan )

Bu insanlar,/ günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görevlerini aksatmadan yerine getirirlerse,/
    Özne                                                 zarf tümleci
o zaman /iyi vatandaş olmaya/ hak kazanırlar. “
   Zarf T.     Dolaylı T.                   Yüklem
Soru 6. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ),yanlış olanların başına ise ( Y ) yazınız.( 10 puan )

( Y ) Her milletin destanı vardır.                                                 (D ) Denemede yazar kesin yargılara varmaz.  
(D  ) Masallar sözlü geleneksel ürünlerdir.                                 (D ) Romanda yer ve zaman unsuru çoktur.
(Y  ) Otobiyografi öz yaşam öyküsü değildir.                             (Y ) Makalede ileri sürülen görüş kanıtlanmaz.
( Y ) Öykü kahramanları olağanüstü özellik taşıyabilir.             (D ) Röportajlar araştırma,inceleme yazılarıdır.
(Y  ) Söyleşi türünde yazar kendi kendiyle konuşur gibi anlatır.(Y ) Dizelerle yazılmış her yazı şiirdir. 

        “ Kültürün içeriğini ve niteliklerini kavrayabilmek için,onun dil yönünden dayandığı anlamlar sistemini bilmek gerekir.Bu nedenle dil,kültürü oluşturan bir öğe olmanın yanında,onu elde etmek ve aktarmak için kullanılan bir araç niteliği de taşır. “
Soru 7. Yukarıdaki paragrafa göre dilin işlevi( görevi ) nedir,kültürü anlamak için ne yapmak gerekir? (10 puan)
    Dil, kültürü oluşturan bir öğe ,aktaran bir araçtır.Kültürü anlayabilmek için dil yönünden dayandığı anlamlar sistemini bilmek gerekir.Dili bilmeden ve anlamadan kültürü bilmek ve aktarmak söz konusu değildir.
                Soru 8.”Yazın alanında uğraş veren insanlar,sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar.Bu işi dile yenilikler getirmekten çok,onun gücünü arttırarak yaparlar.Dildeki sözcükleri işlerler,anlamlarını sağlamlaştırıp,derinleştirirler;onlara alışılmamış tat verirler.”
 Paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? ( 5 puan )
a) Dilin en güzel örnekleri edebi eserlerdir. b) Dil sürekli olarak gelişir ve değişir.
c) Dilin en büyük ustaları yazarlardır.          d) Herkes dili aynı güzellikte kullanamaz.    ( 2000OKÖSY)

Soru 9. Aşağıdaki cümlelerde eylemlerin çatılarını inceleyiniz. ( 10 puan )
İki subay arkadaşla yürüyordum.( öznesine göre:etken.......................nesnesine göre: geçişsiz ................... )
Aranan kan sonunda bulundu.     ( öznesine göre:edilgen....................nesnesine göre:geçişsiz...................  )
Özge kalem bulmak için sağa sola bakınıyor.( öznesine göre:dönüşlü........nesnesine göre:geçişsiz.............)
Çocuklar meyveleri aralarında bölüştüler( öznesine göre:işteş....................nesnesine göre:geçişli...............)
Selamımı arkadaşına ulaştır. ( öznesine göre:etken...........nesnesine göre:oldurgan.................)  

Soru 10. “Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır.”( Sokrates )sözünden yola çıkarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan planlı bir yazma çalışması yapınız. ( 30 puan )
Başlık,plan : 5, konuyu anlama,ifade etme : 10,özgünlük : 10 ,yazım-noktalama: 5 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder