Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

5 Şubat 2012

4.Sınıf Din Kültürü Yazılısı Çöz


1) Aşağıda Kur’an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.
B) Hz. Osman zamanında 6 adet çoğaltılmıştır.
C) 23 senede inmiştir.
D) Kur’an sadece Araplara inmiştir.

2) Her dinin kendilerine ait sembolleri vardır. Semboller bize o dini hatırlatır.
Aşağıdakilerden hangisi dini bir sembol değildir?

A) Minare                  B) Kur’an-ı Kerim
C) Cami                    D) Kütüphane

3) Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezbere bilen kimseye ne ad verilir?

A) Hafız      B) Müftü     C) İmam    D) Müezzin

4) Hz. Muhammed’in annesi ………………… .ona süt anne bulmuş ve süt annesi…………….. ona dört yıl bakmış ve dört yıl sonra onu annesine teslim etmiştir. Annesi, o altı yaşındayken ölmüş ve dedesi ………………… ‘in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası …………………………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.
Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.

A)  Halime – Amine-  Abdulmuttalip - Ebu Talip
B)  Amine – Halime- Abdulmuttalip   - Ebu Talip
C)  Âmine – Halime - Abdullah  - Ebu Talip
D)  Halime – Âmine- Abdulmuttalip   - Hamza

5) Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumda mutsuzluk ve huzursuzluk hâkimdi.
B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.
C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.
D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.6) Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihidir?
A) 577-633                              B) 571-632     
C) 1571-1632                           D) 532-671

7) Hz. Muhammed'in doğduğu çevreyle ilgili hangisi doğrudur?

a) Bir çoğu putlara tapıyordu  
b) Okuma-yazma oranı çok düşüktü     
c) Kabe yine önemini koruyordu
d) Hepsi

8) İnna ataynakel kevser. Fesalli  ………….. venhar.  İnne …………. hüvel ebter.
Yukarıdaki surenin okunuşunda bazı yerler boş bırakılmıştır. Boşlukları hangi seçenekteki kelimeleri kullanırsak doğru olarak tamamlamış oluruz?

A) vebihamdik – şanieke           B) lirabbike – ğayruk
C) lirabbike – şanieke               D) alemin – ceddük

9) Peygamberimizle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz Mekkede dünyaya gelmiştir.
B) Peygamberimiz 6 yaşındayken babası ölmüştür.
C) 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlenmiştir.
D) Son Peygamberdir.

10)   "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü." 
Yukarıda Yunus Emre’nin bir sözü verilmiştir. Bu sözle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sadece Allah’ı sevmeliyiz.   
b) Allah yarattıklarını sever
c) Allah’ı bizleri yarattığı için sevmeliyiz.        
d) Yaratılmış olanları Allah yarattığı için
sevmeliyi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder