Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Şubat 2012

10.Sınıf Türk Edebiyatı Testi Çöz


Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.(10p)
- Göktürkleri Yazıtları ........ yüzyılda ..... ............ devleti zamanında dikilmiş ve ......... .......... tarafından yazılmıştır.
- Orhun Yazıtları bugünkü ............................ sınırları içerisindedir.
- Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar :
1-...................................... 2-............................................... 3-.................................................

İlim ilim bilmekdür ,Okumakdan mana ne
İlim kendin bilmekdür Kişi Hakkk’ı bilmekdür
Sen kendini bilmezsen Çün okudun bilmezsin
Ya nice okumakdur Ha bir kuru emekdür
Yunus Emre
2) a)Şiirin nazım türü hakkında bilgi veriniz.(10p)
b)Şiiri şekil bakımından inceleyiniz.(10p)
c)Şiir hangi düşünceyi yansıtmaktadır?(5p)
d)Yunus Emre’nin halkın gönlünde taht kurmasının nedeni nedir? Düşüncelerinizi yazınız.(5p)

“Asl” ı kaybetmişse bir insan, arar.
“Asl” a dönmek için hep uygun an arar.

3) a)Yukarıdaki beyti “Asl” dan hareketle yorumlayınız.(10p)
b) Bu beyit Divan Edebiyatının hangi nazım şeklinden alınmıştır? Nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10p)
4) Geçiş Dönemi eserlerini yazarak, Divan-ı Hikmet hakkında bilgi veriniz.(10p)

Şehrin sokaklarında ihanet yürüyor bu şiirlerde; tanıdık birileri ölüyor, mahkûmlar koğuşlarında sevda, özlem, özgürlük, sevgili örüyorlar gizlice. Genç ayrılıklar, tutsak mutluluklar yaşanıyor… Aykırı hayatların resmi geçidinde hep bir ağızdan söylüyoruz: “ Hayat zamanda iz bırakmaz, bir boşluğa düşersin bir boşluktan, birikip yeniden sıçramak için, elde var hüzün”…

5) a) Yukarıdaki metinde yer alan sıfat tamlamalarını gösteriniz.(10p)
b) Yukarıdaki metinde yer alan isim tamlamalarını gösteriniz.(10p)

6) “ Aslanağzı, gecekondu, sivrisinek, biçerdöver, ağaçkakan” bileşik sözcüklerinin yapısı hakkında bilgi veriniz.(10p)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder