Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

25 Şubat 2012

7.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz


16- Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından basittir?

A) Söyleşi                                             C) Koşucu
B) Çalışkan                                         D) Toprakları

17- Aşağıdaki eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?

A) Bilirlermiş                                       C) Biliyorlarmış
B) Başlamazlarmış                            D) Başlarmış

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kullanılışı yanlıştır?

A) Üzerinde eski, püskü bir palto vardı.
B) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır.
C) Bu, benim en güzel oyuncağımdı.
D) Sokaktaki satıcı, babamı sordu.

19- Aşağıdaki mısraların hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Kandilleri yanardı küçük minaremizin,
B) Yeni bir hayat başlar içinde evimizin,
C) Tatlıları yapılır bayram günlerimizin,
D) Annemin beyaz eli taze yufka kokardı.

20- “mutluluğundan - pay - başkalarının - en -  kendine - insandır - bahtiyar - çıkaran”  Kelimelerinden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sondan üçüncü kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) pay                                                  C) en
B) kendine                                           D) çıkaran

21- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?

A) Aş taşınca, kepçeye paha olmaz.
B) Abanın kadri yağmurda bilinir.
C) Buğday başak verince, orak pahaya çıkar.
D) Sakla samanı, gelir zamanı.

22-  1- Bu hayallerle oyalanırken parka geldiğimi fark ettim.
         2- Sisli bir güz sabahı evden çıktım.
         3- Yol boyunca yaz günlerinin sere serpeliği geçti aklımdan.
         4- Parktaki güvercinler sanki yaza özlem şarkısı söylüyordu.

            Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

            A) 2-3-1-4                                C) 3-1-4-2
            B) 4-3-2-1                                D) 1-2-4-3

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olan bir sözcük yoktur?

        A) İçeriye bahçe kapısından girdi.
        B) Otobüse bu sabah yetişemedim.
        C) Uykudan ansızın uyandım.
        D) Başarmak için çok çalışmalıyız.


24- Bahar, öyle belli ki geldiğin,
      Papatya papatya kokuyor kırlar,
      Acısını çıkarıyor kış günlerinin
      O renk renk uçurtmalar!

 Dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

  A) Papatya                                        C) Kırlar
  B) Kış                                                 D) Uçurtmalar

25- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım, hem de çekim eki almıştır?

A) Gözlükçülük                                  C) Gözlemlere
B) Gözetlemeci                                   D) Şekerlenmek

26Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?

A) Eleştirmen, eleştirilerinde kendinden bahsettiği zamanlarda bile tarafsızlığını korumalı.
B) Yolculuğa çıkmadan önce ilk olarak yolda okuyacağım kitapları alırım yanıma.
C) Kitaplarında anlatacağı mekânları belirledikten sonra o mekânları uzun süre incelermiş.
D) Bu kitabı nereden aldığımı mutlaka soracak.

27- Aşağıdakilerin hangisinde yüklem istek kipindedir?

A) Hayatına yeni bir yön vermelisin.
B) Bu evrakları muhasebeye bırak.
C) Bir de düşündüklerimiz olsa.
D) Fazla gecikmeden yola koyulayım.


28- Aşağıdaki cümlede geçen fiillerden hangisinin yapısı ötekilerden farklıdır?

A) Anlayabilirsin her şeyin nedenini.
B) Düşüver ardına ümitlerinin.
C) Merdivenlerden inerken düşeyazdım.
D) Bu karanlıkta kimseye göndermem seni.

29- “İle” sözcüğü, hangi cümlede bağlaç olarak kullanılmıştır?

        A) Kitapları ile çok meşguldü.
        B) Annesi ile babasını özlemişti.
        C) Sözleri ile kardeşini üzmüştü.
        D) Hediyeleri ile herkesi sevindirdi.

30- “Gitmeliyim – gideceğiz– gitse” fiillerinin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Gereklilik, gelecek zaman-şart                             
B) Dilek – şart-istek, gereklilik
C) Dilek – şart, gereklilik, geçmiş zaman
D) Gereklilik, dilek-şart, istek

31- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)      Adam suçlandıkça kaçacak delik arıyordu.
B)      Bizimki yine dalmıştı hayal âlemine.
C)      Bir yolunu bulup bu sıkıntılardan da kurtuldu.
D)      Duyduklarına inanmayacak kadar akıllıydı.

32-“Sabah” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılma zamanını bildirmemektedir?

A)      Sabah, orada pazara gideriz.
B)      Sabah, bu konuyu görüşürüz.
C)      Sabah, kimine göre vakitlerin en sevimlisidir.
D)      Sabah, derslerime çalışmak istiyorum.

33- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden değişik yapılı birleşik eylemdir?

A)      Zapt etmek             C) Kaybolmak
B)      Çözebilmek            D) Kahrolmak

34- Aşağıdakilerden hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

A)      Seni yarın burada bekleyecekmiş.
B)      Yazılıya çok çalıştım.
C)      Senden o kitabı istemiştim.
D)      Bıkıp usanmadan okuyordum.

35- "O gün güreşte kolum kırılayazdı" cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Tezlik fiili                           C) Yeterlik fiili
B) Yaklaşma fiili                   D) Sürerlik fiili

36- Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) "Başvurunuz" anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
B) Basit sözcük, yapım eki almaz.
C) Tezlik fiili, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
D) Türemiş sözcük, yapım eki alan sözcüklerdir.

37- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı kipte çekimlenmiştir?

A)      Size bir hikâye anlatacağım.
B)      Bunun böyle olmayacağını bilmelisiniz.
C)      Yarın Ahmet’i ziyarete gitmeliyiz.
D)      İşleri yarına yetiştirmeliyiz.

38-  Çok” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç (zarf) olarak kullanılmıştır?

A)      Elbiselerin çoğu eskimişti.
B)      Kardeşim çok okur.
C)      Çok kişi gelecekmiş.
D)      Çözülecek çok soru var daha.

39- “Etmek” yardımcı fiili aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna eklendiğinde meydana gelen birleşik fiil birleşik yazılır?

        A)  Kayıp                                     C)  Teşekkür
        B)  Terk                                        D)  Dert 

40- Aşağıdaki fiillerden hangisi olumsuzluk eki almamıştır?

    A)Sarmazsın                      B)Görmeliyiz
    C) Konuşmuyor                 D)Anlamadı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder