Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

20 Şubat 2012

10.Sınıf Coğrafya Testi Çöz


1)Aşağıdaki klasik soruları yanıtlayınız ( 5x10=50 Puan)
1-Fiziksel(Mekanik) çözünme nedir? Nerelerde ve hangi şartlar altında oluşur?
2-Karstik kaynakları şekil çizerek açıklayınız?
3-Püskürük kayaçların oluşumlarını ve çeşitlerini yazınız?
4-Yeryüzünde fay hatları ile sıcak su kaynakları arasında nasıl bir ilişki vardır?
5-Toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden iklimin etkisini açıklayınız?

2)Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları Doğru Yanlış şeklinde doldurunuz(5x2=10 Puan)
1-Akarsuların bütün kolları ile birlikte sularını topladığı alana rejim denir.(…………)
2- Sıcak su kaynakları Fay kaynaklarının bulunduğu yerlerde yaygındır. (…...……..)
3- Volkan camı(obsidyen), iç püskürük kayaçlardandır.(………….)
4- Gnays, granitin başkalaşmasıyla oluşur.(……………)
5- Kuzey yarımkürede karaların alanı okyanusların alanından fazladır.(…………. )

3)Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun cümlelerle doldurunuz(10x2=20 Puan)
1- Püskürük kayaçlar …………. ve ………………  etkisiyle metamorfik kayaçlar haline dönüşürler.
2- Sularını açık denizlere ulaştıramayan akarsulara …………………………………..denir.
3- Üzerinde bitkilerin bulunduğu toprağın en üst tabakası ………………………..…dur.
4-………………………...yüksek sıcaklık ve basınç altında mermere dönüşür.
5-Buzul gölleri daha çok ……………….………..yakın bölgelerde yaygındır.
6- İçinde yer altı suyu bulunan tabakaya ………………… denir.
7- Dünyadaki suların sadece ………………………… tatlı sulardan oluşur
8-Akarsuyun herhangi bir noktasından saniyede geçen suyun metre küp cinsinden değerine………………………..denir. 
9- Yer kabuğu hareketleri sonucunda meydana gelen çukurlarda biriken su kütlelerine………..………………… göl denir.
10-Volkanik faaliyetler sırasında çıkan lavların bir çukurluğun önünü kapatması sonucu ……………………….gölü meydana gelir

4) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (5x2=10 Puan)      


1-Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir?                              
a)Fayların oluşması                       c)Volkanik olaylar
   b)Levhaların hareket etmesi         d)Depremlerin oluşması                  
   e)Sıcak su kaynaklarının oluşması

2- Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
 A)Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
 B)Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
 C)Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
 D)Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
 E)Taban su seviyesi yüksekse

5)Aşağıdaki levha numaralarının tabloda ismini yazınız(5x2=10 Puan)


3- Aşağıdakilerden hangisi volkanik kayaçlara bir örnektir?
A) Jips   B) Mermer   C) Kalker  D) Granit   E) Konglomera

4- Van Gölü oluşumu yönünden hangi tür göllere dahildir?
      A) Volkanik set             B) Kıyı set            C) Buzul
      D) Tektonik                   E) Heyelan
5- Yerkabuğunun kırıklı ve hareketli olduğu bölgelerde görülen olaylar aşağıdaki seçeneklerin han­gisinde bir arada verilmiştir?
A)             Rüzgarlar - Volkanizma - Gel-git
B)             Volkanizma - Depremler - Sıcak su kaynakları
C)             Depremler - Grabenler - Peneplenler
D)             Yüksek dağlar - Epirojenez – Menderesler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder