Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Şubat 2012

10.Sınıf Türk Edebiyatı Yazılsı Çöz

2-)Istiklal marşını açıklayın(her hangibir kıtası)
3-)Edebi metinle tarihi metin farkı.
4-)Edebiyat tarihinin kapsamı.
5-)Uygarlık tarini oluşturan Kültür tarihlerini yazın
6-)16. ve 18.yy da Destan,halk hikayesi,mesnevi,Roman türlerinin edebiyatın hangi dönemlerine ait olduklarını yazınız.
7-)Edebiyatın dönemlerini yazınız.
8-)Edebiyat, uygarlık tarihi ve tarih nedir ?
9-)Araba sevdasının eserinin yapısı, dil ve anlatımı,zihniyeti ve gerçekliğini inceleyip açıklayın
10-)Türk edebiyatındaki önemli mitleri yazınız.
11-)Ağıtın diğer edebiyattaki isimleri(ağıt,mersiye,sagu)
12-)Kişileştirme,Benzetme,abartma ve teşbih sanatlarını açıklayınız.
13-)Sagu ve koşuk arasındaki farklar benzerlikleri açıklayınız.
14-)Türklerde şairlerin görevi
15-)Oğuz kahramını kimdir,bu tip nasıl bir insandır.? Tip durağınmıdır dinamikmidir?Sosyal ortam ve çevre bu tipi nasıl etkilemiştir.?
16-)Doğal destan ve yapma destanın tanımlarını yapınız, aralarındaki fark ve benzerliklerini söyleyiniz.
17-)Doğal ve yapay destanlara örnek veriniz.
18-)Destan nedir ? Destanın temasını , dil anlatımını ,mekanı,zamanı ve olay örgüsünü inceleyiniz.
19-)İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk destanlarını yazınız.
20-) Orhun abidelerinin
 (Göktürk)Türk edebiyatı için öneminiz yazınız.
21-)Yazının icadından önce ve yazının icadından sonrak insanlık tarihini açıklayın
22-)Kültigin abidesinin dil anlatımı ?
23-)Uygur ve Göktürk metinlerini karşılaştırın farklarını yazın


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder