Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

19 Şubat 2012

4.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz


                   TÜRKÇE  DERSİ  II.DÖNEM  I. YAZILI SORULARIAtatürk, kalkınmak ve refah içinde yaşamak için cehaleti yok etmenin gerektiğine inanan bir önderdi.
       Onun düşünce hayatında bilim ve aklın önemli bir yeri vardı. Bunun içindir ki
Atatürk, yaptığı her işte akılcılığı ve bilime esas almıştır. Milli Mücadele’nin kazanıldığı ilk günlerde yaptığı bir konuşmada : “ Orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin kılavuz edinilmesi zaferin sırrı olmuştur. Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı ile ulusumuzun eğitiminde yol gösterici; bilim ve fen olacaktır.” demiştir.
        Atatürk okumanın ve araştırmanın önemini de şöyle belirtmiştir: “ Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekâyı terbiye etmektir.”

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız

1.  Atatürk, kalkınmak ve refah içinde yaşamak için neyin yok edilmesi gerektiğine inanıyor?


2. Atatürk, Milli Mücadele’nin kazanılmasında neyi baş etken olarak görüyor?
   


3. Ulusumuzun eğitiminde yol gösterici nedir?
   


4. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli nedir?
   

5.Karışık olarak verilen kelimelerden atasözleri oluşturunuz.
J İki- var- sesi- nesi- bir -var- elin- elin
…………………………………………………………………………………………………

J bağ- bakarsan- olur- dağ- bakmazsan – olur
………………………………………………………………………………………………….

J muhtaçtır- komşu- külüne- komşunun
…………………………………………………………………………………………………

J üzüme- kararır- üzüm- baka – baka
…………………………………………………………………………………………………
6. Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.

Eli ayağı dolaşmak
                        Hayret
Kabak tadı vermek
                  Böbürlenme
Gözü arkada kalmak
            Usanma
Göz dağı vermek
Telaş
Dudak ısırmak
Endişe
Koltukları kabartmak
Korku

7.Yedi kelimesi hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?

A.Kedi ciğeri yedi.                                                                           B. Başımın etini yedi.
C. Keçi ağacın taze sürgünlerini yedi.                                      D. Mehmet yedi lokma yedi.

8. ‘kopmak’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A. Akşama kadar yük taşımaktan kollarım koptu.             B. Çamaşır astığımız ip kopmuş.
C. Sınıfta gürültü koparmanın anlamı yok.                        D. Mustafa ile ilişkilerimiz koptu.


9. Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki sıralamaya göre sıralayınız.

 Kitap – Kiraz – Kibrit – Kirli - Kalem
1....................
2....................
3....................
4....................
5....................


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime vardır? İşaretleyerek altını çiziniz.
A. Dizim bile tutmaz oldu.          
B. Başım çok ağrıyor.
C. Kaza yapınca burnum kırıldı.  
D. Annem koluna bilezik takmış.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A. Soğuk sudan içme demiştim.    
B. Bugün hava çok soğuk.
C. Bana soğuk su verir misin?    
D. Ben o adamı çok soğuk buldum


13.Aşağıdaki kısalmalardaki  düzeltiniz.

 

THY’na bilet almaya gitmiş.
TBMM’ne dilekçe yazmış.
MEB’da sınav yapacakmış.
TEMA’na  üye oldum.
DDY’na işçi alacaklarmış.
PTT’ı ziyaret etmişler.

14.Aşağıdaki cümlelerde “-mi” soru eki yazımıyla ilgili yanlışları düzelterek cümleleri yeniden yazınız.

Fabrikada çalışıyormuydun?
………………………………………………….
Ağaçları sulayımmı?
…………………………………………………….
Pazar günümü pikniğe gideceğiz?
……………………………………………………………
Kahvaltıya bize gelir mi siniz?
…………………………………………………..
Yarın sinemaya gelecek misi niz?
…………………………………………………………
15. Aşağıdaki kelimelerin büyük ünlü uyumuna göre inceleyiniz.

Jandarma :
Düzenli:
Güzellik:
Düşmanlık:
Milliyet:


16. Aşağıdaki eylemleri bildirdikleri zamanlara göre uygun bölüme yazınız.

bakıyoruz                              verdiler            
çalışmak                                koşmak  
yıkıyorum                              alacaklar
yazacaklar                            vermek
üzüldüm                                görüşeceğiz     
döküyorum                            sorduk   
dökülmüş                               geldim        
geleceğim


Devam eden eylem          Zaman bildirmeyen eylem    

Gelecekte yapılacak eylem                Biten eylem

Not Baremi:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11--15.sorular 5’er puan,
13-14.sorular 10’ar puan ve 16.soru 15 puan’dır.                                            
                                         
                                               Mehmet Ak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder