Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

17 Şubat 2012

5.Sınıf Türkçe Yazılsı Çöz


ESKİ İSTANBUL KİŞİSİ
  Firuze Hanım, Taksim’i aratmayacak kadar kalabalık bir semt olan Şişli’de oturuyor. Ona soruyorum: “Hava biraz daha güzel olsaydı, nerelere gitmek isterdiniz? Örneğin; deniz kenarına, Beykoz’a gitmek ister miydiniz?”
   “Denizi elbette severim. Hatta Boğaz’da yaşadığımız yıllarda ben altı yaşlarındaydım. O zamanlar annem beni evin önündeki iskeleye bağlı kayığa bindirirdi ve ben tek başıma o kadar çok balık tutardım ki komşularımıza bile dağıtılırdı o balıklar.”
(ilk dört soruyu metne göre yanıtlayınız.)

1) Firuzan Hanım nerede oturuyor

 A)Taksim        B) Şişli      C) Beykoz            D) Boğaz


2)  Yazar Firuzan Hanım’a  ne soruyor?

A) Bugün hava nasıl?                                               
B) Yaşınız kaç?         
C) Hava biraz daha güzel olsaydı nerelere gitmek isterdiniz?
D) Kaç yılında İstanbul’a geldiniz?


3)  Firuzan Hanım’ı kayığa kim bindiriyor?

 A)babası                    B)anneannesi            
C) dedesi                    D) annesi


4)  Firuzan Hanım Boğaz’da yaşadığı yıllarda kaç yaşındadır?

A) 6                 B) 5                C) 4                D) 3

5)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.     ( 10 p )

(    ) “Soğuk şakalar yapmayı çok seviyor.” tümcesindeki altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır.
(    ) “O içeri girer girmez ben dışarı çıktım.” tümcesinde karşıt anlamlısıyla bir arada kullanılan iki sözcük vardır.
(    ) “Kitapçıdan yeni kitaplar aldık.” tümcesindeki altı çizili sözcük, türemiş sözcüktür.
(    ) “Sütçüden süt aldım.” tümcesindeki altı çizili sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almıştır.
(    ) “Özellikle gazetedeki bulmacaları daha çok seviyorum.” Tümcesindeki altı çizili sözcük önem belirten bir ifadedir.
(    ) “Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı Samsun’da başlatmıştır.” tümcesi nesnel bir tümcedir.
(    ) “Sevgisiz insan olmaz.” Tümcesindeki altı çizili sözcük soyut addır.
(    ) “Annem evde temizlik yapıyor.” tümcesindeki “- de” eki bulunma hâl ekidir.
(    ) “Eli ayağı kesilmek” ifadesi bir deyimdir.
(    ) “Evde ki hesap çarşıya uymaz.” tümcesinde yazım yanlışı vardır.

6. Aşağıda verilen DEYİMLER ve anlamları karışık halde verilmiştir. Bunları doğru şekilde numaralandı-rarak eşleştiriniz. (7 Puan)

1
Kafadan atmak

Söylemekten bıkmak
2
Dilinde tüy bitmek

Bir konu üzerinde rastgele söz söylemek
3
Yüreği yanmak

Çok heyecanlanmak
4
Aklına koymak

Heyecanlı tehlikeli bir durumda kalıp, sıkıntı çekmek
5
Deveye hendek atlatmak

Bir şey yapmaya kesin karar vermek
6
Ecel teri dökmek

Bir felakete uğramak
7
Etekleri tutuşmak

Birine yapamayacağı bir işi yaptırmaya çalışmak


 

8)  "Ben travertenleri Manisa’da sanıyordum, ……… Denizli’deymiş." cümlesinde noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?

A)meğer                     B) sanki         
C) belki                       D) çünkü
9)  "Hâlbuki kabahatim yoktu." cümlesinde geçen kabahat sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) suç             B)yüz              C)ısrar           D)merak


10)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter al­dı.                     B) Defterin ön yüzüne adını yazdı.
C) Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu.                D) Çözmesi gereken yüz soru vardı.


11)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çöz­mek" sözcüğünün karşıt anlamlısı kulla­nılmıştır?

A)Yaşlı kadına maaş bağlandı.                           
B)Bu işe çok bel bağladı.
C)Torbanın ağzını sıkıca bağladı.                        D)Ona yürekten bağlıydı.


12)  "Tatlı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çok tatlı bir kardeşi var.                                      
B) Tatlı uykusundan uyanmak istemedi.
C) Bizi tatlı bir gülümsemeyle karşıladı.                    D) Babam çayı tatlı içer.


13)  "Anadolu tarihte birçok uygarlığa beşiklik etmiştir.” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Anadolu                              B)tarih          
C) uygarlık                              D) beşiklik


14)  “Kazanmak” sözcüğü, hangi cümlede, “kendinden yana çekmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu dükkân iyi kazanıyor.
B) Bizim takım birincilik kazandı.
C) Dürüstlüğüyle yeni dostlar kazandı.
D) Okumak, insana bilgi kazandırır.


15)  "Can kulağı ile dinlemek" deyimi­nin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) canı kulakta olmak             B)ilgiyle dinlemek    C)tek başına dinlemek              D)dikkatli olmak
16)  “Aysel çok maharetli bir çocuktur.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini getirirsek cümlenin anlamında değişme olmaz?

A) becerikli                             B)yaramaz                
C) uslu                                   D) akıllı


17)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Derileri, Türk Hava Kurumuna verdik.
B) Orhan, köpeğimiz Karabaş’ı çok severdi.
C) Atalarımız, Kurtuluş savaşında destan yazmışlar.
D)Gül, en sevdiğim çiçeklerden biridir.


18 “Aldırma” sözcüğü hangi cümlede “boş vermek” anlamında kullanılmıştır?

 A)  Seni şimdilik yanıma aldırmayacağım.                    B)  Sigarayı çocuğa aldırma.
C)  Oyuncak aldırma kitap aldır.                                            D)  Sen onun söylediklerine aldırma.


19“Ocak ayı idi. On beş gün denizde kalacaktık. Kayıkta ve açıkta yatıp kalkacaktık. İlk gidilecek yer Yediadalar’dı. Balık çıkarsa orada kalacaktık. Haritaya baktım, bu adalar Marmaris’e yakındı.”
    Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?  

A)Hangi ayda oldukları                         
B) Nereye gidecekleri
C)Kaç kişi oldukları                                       
D)Nasıl bir araçla gidecekleri


20)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) O, iki katlı, bahçeli bir evde yaşıyordu.        
B) Mahallemizde pazar, perşembe günü kurulur.
C) Akşam izlediğim film çok heyecanlıydı.        D)Yengemin yüzündeki yara izi çok belirgindi.


21)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerine "dört gözle beklemek" deyimi kullanılabilir?
A)Ne olursa olsun kardeşimi affetmeye­ceğim. 
B) Babamın  işten  gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
C)Onu duymamak için sınıftan çıktım.             
D) Erdal en sonunda olayı anlattı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder