Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Şubat 2012

10.Sınıf Türk Edebiyatı Yazılsı Çöz


A grubu
1. Kutadgu Bilig adlı eser hakkında detaylı bilgi veriniz.(10 puan)

2. Gözüm seni görmek için
Elim sana ermek için
Bugün canım yolda kodum
Yarın seni bulmak için
Yunus Emre

Salanlı sallanı gelmiş pınara
Kadir Mevlam işimizi onara
Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara
Gün üstüne bir gün daha doğar mı?
Karacaoğlan

Yukarıdaki iki dörtlüğü aşk temasının işlenişi yönünden kıyaslayınız ve açıklayınız. (20 puan)
3. Türk Edebiyatında “ilahi” türü hakkında bilgi veriniz.(10puan)

4. Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Yunus Emre
Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?Dörtlüğü açıklayınız.(10puan)

5. Hind’den bazerganlar gelür yayunur
Pişer lokmaları açlar doyurur
Aşıkları gelür bunda soyunur
Erler gelür şahım Abdal Musa’ya
Kaygusuz Abdal
Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?Türü hakkında bilgi veriniz ve dörtlüğü açıklayınız.(15uan)

6. Yanaram mumlayın başdan ayaga
Nedür bu yanmagın payanı yok mu
Hoca Dehhani
Yukarıdaki beyiti açıklayınız.(15uan)

7.Aşağıdaki tanımlamalarda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20 puan)
Gazellerin beyit sayısı …-… arasında değişir.
Alevilikte nefes türünde yazılan şiirlere …………….. denir.
Dede Korkut Hikayeleri …… tane hikaye ve bir önsözden oluşur.
Divan-ı Hikmet, 12.yy’da ……………………………..tarafından yazılmıştır.
……………. adlı eser, Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır,eserin adı hakikatler basamağı anl***** gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder