Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

16 Şubat 2012

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVIS.1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yada hangileri anlamı bakımından olumsuz cümledir? (10 Puan)
  
  I.Bu söylenenler doğru olamaz.                                          II.Yaşlı annesini evine bıraktı.
  III. Seni sürekli dinlemiyor değilim.                                   IV.Yazdıklarını çözebilen yok şimdiye kadar.

  A)Yalnız I                    B)II ve III                         C)Yalnız III                     D)I ve III                     E)I ve IV
SÖYLÜYORUM SİZE

Ben doğayı sevdim
Her şey onda gizli çünkü
Örneğin bir yaprak nasıl terk eder
Sonbaharda doğayı
Yada kar nasıl çıldırır zemheri kışları sokaklarda
Her şey doğada gizli; söylüyorum size
Ay yeryüzünü sararken nasıl titretir geceyi
Güneş nasıl parlar avuçlarında buharlaşan nemlilikte
Hadi sor bilgelere
Yeryüzü nasıl donatır birden bire hislerimizi…

Murat Akarsu.

S.2. “Söylüyorum Size” şiirinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin daha ağırlıklı olarak izleri görülmektedir? (10 Puan)

  A)Tartışma                          B)Açıklama
 
  C)Öyküleme                        D)Benzetme
 
  E)Örnek GöstermeS.3. Forum dinleyicisinin özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 Puan)

S.4. Aşağıdakilerin hangisi forum başkanının özelliklerinden biridir? (10 Puan)

  A)Konuşmacıların hatalarını sürekli araya girerek düzeltir.
  B)Bahsedilen konuyla ilgili az da olsa bilgi sahibi olur.
  C)Konuşmaların akışına hiçbir şekilde müdahale etmeden işi konuşmacılara bırakır.
  D)Konular arasındaki Bağlantıların kurulmasında aktif davranır.
  E)Foruma katılan konuşmacıların ve dinleyicilerin eğilimleriyle ilgilenmez.


S.5. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)


  a.Dinleyicilerde belli bir birikim olması tüm………………………………………………….türlerinde olması gereken bir özelliktir.
 
  b.Açık oturumda konu çeşitli yönlerden tartışılırken……………………………………………………………………’larda daha çok konu çeşitli yönleriyle açıklanır.
 
  c………………………………………..’da konuşmalar en fazla 20 dakika ile sınırlıdır ve sonunda forum yapılmak istenirse toplam

süre bir saati aşmamalıdır. Konuşmalarda da tartışmadan çok konu çeşitli yönleriyle açıklanır.
 
  d.Açık Oturumların amacı şudur:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  e.Açık Oturumlarda konuşmacı sayısı………………………………………………………arasında değişir.S.6. Konferans, forum ve sempozyumlarda aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi genellikle kullanılmaz.  (10 Puan)

  A)Tartışma                     B)Öyküleme                     C)Açıklama                    D)Tanık gösterme           E)Örnekleme
S.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yada hangilerinde iyelik eki kullanılmamıştır? (10 Puan)

  I.Biliyorum, evleri uzaktaymış.                                             II.Çocukları okula bugün sen götür.
III.O çocuğun gözleri her şeyi görür.                                     IV.Bize olan sevgileri hiç bitmeyecek.
 V.Yaşlıları ilgisiz bırakamayız.

  A)Yalnız I                     B)Yalnız V                    C)II ve IV                        D)III ve IV                   E)II ve V


S.8. Aşağıdaki kelimeleri yapısına ve çeşidine göre tablodaki uygun yerlere yazınız. (10 Puan)

  “birçok, eseri, kütüphane, hakiki, bütün, uçan, tarihçi, mısra, bilgi, birkaç, ufak, buraya”          İSİM
Basit İsim

Türemiş İsim

Birleşik İsim        SIFAT
Basit Sıfat

Türemiş Sıfat

Birleşik Sıfat


S.9.    I.  Bugün GAP projesine yeterince ödenek ayrılmadığı için bu proje neredeyse durma noktasına gelmiştir.
          II.  Sınav giriş belgesi gelmeyenler, ÖSYM merkezine  başvursun.
          III. Görevliler, ÖSS sınavının yapılacağı  okulların  önündeki satıcılara bağırmamalarını söyledi.
          IV.KPSS’ye on beş binin üzerinde yaklaşık on üç bin öğretmen adayı girdi.
          V.  KKTC cumhuriyetine her alanda destek olmalıyız, dedi. 
  Yukarıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun hangisi  farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır? (10 Puan)

  A) I.                B)  II.                     C) III.                     D) IV.                     E) V.


S.10. “Bu civarda bayan pantolon  satan bir dükkân yok mu?” 
  
   Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (10 Puan)

A)   Gereksiz sözcük kullanımı                                 B)   Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
C)   Özne eksikliği                                                     D)   İyelik  eki eksikliği
E)   Çatı uyuşmazlığı 


Not Baremi: Her sorunun puanı sorunun yanında yazmaktadır ve sorular toplam 100 puandır. Başarılar…
MURAT AKARSU
DİL VE ANLATIM DERSİ ÖĞRETMENİ.


                                       12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAVI                                       
                                                                    CEVAP ANAHTARIDIR:                                                                              

CEVAPLAR:                                                                    A GRUBU

S.1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yada hangileri anlamı bakımından olumsuz cümledir? (10 Puan)
  
  I.Bu söylenenler doğru olamaz.                                          II.Yaşlı annesini evine bıraktı.
  III. Seni sürekli dinlemiyor değilim.                                   IV.Yazdıklarını çözebilen yok şimdiye kadar.

  A)Yalnız I                    B)II ve III                         C)Yalnız III                     D)I ve III                     E)I ve IV

Cevap: E şıkkıSÖYLÜYORUM SİZE

Ben doğayı sevdim
Her şey onda gizli çünkü
Örneğin bir yaprak nasıl terk eder
Sonbaharda doğayı
Yada kar nasıl çıldırır zemheri kışları sokaklarda
Her şey doğada gizli; söylüyorum size
Ay yeryüzünü sararken nasıl titretir geceyi
Güneş nasıl parlar avuçlarında buharlaşan nemlilikte
Hadi sor bilgelere
Yeryüzü nasıl donatır birden bire hislerimizi…

Murat Akarsu.

S.2. “Söylüyorum Size” şiirinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin daha ağırlıklı olarak izleri görülmektedir? (10 Puan)

  A)Tartışma                          B)Açıklama
 
  C)Öyküleme                        D)Benzetme
 
  E)Örnek Gösterme


Cevap: B şıkkı

S.3. Forum dinleyicisinin özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 Puan)

Cevap: a.Konu dışına çıkacak sorulardan kaçınmalıdır.           b.Sorular ve açıklamalar için izin alır.
            c.Sorduğu soruları kısa ve açık sorar.                           d.Kırıcı olmaktan kaçınır.
            e.Saygılı ve sabırlı olur.                                                 e.Konuyla ilgili birikime sahip olmalıdır.

S.4. Aşağıdakilerin hangisi forum başkanının özelliklerinden biridir? (10 Puan)

  A)Konuşmacıların hatalarını sürekli araya girerek düzeltir.
  B)Bahsedilen konuyla ilgili az da olsa bilgi sahibi olur.
  C)Konuşmaların akışına hiçbir şekilde müdahale etmeden işi konuşmacılara bırakır.
  D)Konular arasındaki Bağlantıların kurulmasında aktif davranır.
  E)Foruma katılan konuşmacıların ve dinleyicilerin eğilimleriyle ilgilenmez.

Cevap: D şıkkı

S.5. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)

  a.Dinleyicilerde belli bir birikim olması tüm SÖZLÜ ANLATIM türlerinde olması gereken bir özelliktir.
 
  b.Açık oturumda konu çeşitli yönlerden tartışılırken KONFERANS ve SEMPOZYUM’larda daha çok konu çeşitli yönleriyle açıklanır.
 
  c.SEMPOZYUM’da konuşmalar en fazla 20 dakika ile sınırlıdır ve sonunda forum yapılmak istenirse toplam süre bir saati aşmamalıdır. Konuşmalarda da tartışmadan çok konu çeşitli yönleriyle açıklanır.
 
  d.Açık Oturumların amacı şudur: KÜLTÜREL KANLKINMA, ÇEŞİTLİ MESELELERİN ÇÖZÜMÜ ve KONUYA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRMEKTİR.
 
  e.Açık Oturumlarda konuşmacı sayısı 3 ile 5 arasında değişir.


S.6. Konferans, forum ve sempozyumlarda aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi genellikle kullanılmaz.  (10 Puan)

  A)Tartışma                     B)Öyküleme                     C)Açıklama                    D)Tanık gösterme           E)Örnekleme

Cevap: B şıkkı

S.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yada hangilerinde iyelik eki kullanılmamıştır? (10 Puan)

  I.Biliyorum, evleri uzaktaymış.                                             II.Çocukları okula bugün sen götür.
III.O çocuğun gözleri her şeyi görür.                                     IV.Bize olan sevgileri hiç bitmeyecek.
 V.Yaşlıları ilgisiz bırakamayız.

  A)Yalnız I                     B)Yalnız V                    C)II ve IV                        D)III ve IV                   E)II ve V

Cevap: E şıkkı

S.8. Aşağıdaki kelimeleri yapısına ve çeşidine göre tablodaki uygun yerlere yazınız. (10 Puan)

  “birçok, eseri, kütüphane, hakiki, bütün, uçan, tarihçi, mısra, bilgi, birkaç, ufak, buraya”          İSİM
Basit İsim
Eseri, mısra
Türemiş İsim
tarihçi, bilgi

Birleşik İsim
kütüphane, buraya


        SIFAT
Basit Sıfat
hakiki, bütün, ufak
Türemiş Sıfat
uçan
Birleşik Sıfat
birçok, birkaç

S.9.    I.  Bugün GAP projesine yeterince ödenek ayrılmadığı için bu proje neredeyse durma noktasına gelmiştir.
          II.  Sınav giriş belgesi gelmeyenler ,ÖSYM merkezine  başvursun.
          III. Görevliler , ÖSS sınavının yapılacağı  okulların  önündeki satıcılara bağırmamalarını söyledi.
          IV.KPSS’ye  on beş binin üzerinde yaklaşık on üç bin öğretmen adayı girdi.
          V.  KKTC cumhuriyetine her alanda destek olmalıyız,dedi. 
  Yukarıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun hangisi  farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır? (10 Puan)

  A) I.                B)  II.                     C) III.                     D) IV.                     E) V.

Cevap: D şıkkı

S.10. “Bu civarda bayan pantolon  satan bir dükkân yok mu?” 
  
   Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (10 Puan)

A)   Gereksiz sözcük kullanımı                                 B)   Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
C)   Özne eksikliği                                                  D)   İyelik  eki eksikliği
E)   Çatı uyuşmazlığı 

Cevap: D Şıkkı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder