Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

28 Şubat 2012

4.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz


                                            4. SINIF 1.DÖNEM 3.YAZILI TÜRKÇE SORULARI    
                                                                   MİMAR SİNAN
           Mimar Sinan Kayseri ’nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'’a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.
(İlk 3 soruyu parçaya göre cevaplayınız.)

1)Mimar Sinan çocukluğunda kime çıraklık etmiştir?
   A) Dayısına B) Babasına C) Dedesine  D) Amcasına

2)Mimar Sinan'ı saray mimarlarının yanına kim yollamıştır?
   A) Bir toprak sahibi B) Dedesi C) Teyzesi D) Babası

3)Mimar Sinan'ı toprak sahibi niçin mimarların yanına göndermiştir?
   A) Çok çalışkan olduğu için                C) Küçük olduğu için
   B) Kimsesiz olduğu için                      D) Yapı işlerinde yetenekli olduğu için

4)   Kitap çok iyi arkadaş                 Yandaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakiler-
     Bana neyi sorsam söyler.          den hangisidir?
     Ne anlatsa en sonunda,          A) Okumanın önemi  B) Kitap sevgisi           
     Çalış, iyi, doğru ol der.          C)Arkadaş sevgisi      D)Başarılı olmanın önemi

5) Aşağıdaki tümcelerin (cümlelerin) hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Yumuşak bakışları birden sertleşti.        B) Aç doymam, tok acıkmam sanır.
C) Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.       D) Ak gün ağartır, kara gün karartır.

                                                      
6)Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
( kadar                       için                  ile            karşı           )
ü  Ozan da senin ………..  dikkatli bir öğrenciydi.
ü  Usta bu duvarı rulo fırça ……... boyadı.
ü  Ormanları korumak ……….. insanları bilinçlendirmeliyiz.
ü  Boğaza ………….. oturarak gün boyu yaşadıklarını düşündü.

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dar” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
   A) Çok dardayım, sana yardım edemem.   B) Dar geliriyle geçinmeye çalışıyor.                 
   C) Dar görüşlü insanları sevmem.              D) Evin koridoru çok dardı.

8) Satır sonuna sığmayan aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru bölünmüştür?
A) Yolc – ular                B) Sözlüğ – ümüz              C) Penc – ere               D) Oku – lum

9) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.

(   ) Bir kelime kendi anlamının dışında kullanılıyorsa buna gerçek anlam denir.
(   ) Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
(   ) Söyleyeni belli olan kısa ve özlü sözlere atasözü denir.
(   ) Yazılışları aynı anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

10) Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
 A) Elindeki kalemi sallama artık.
 B) Burası diğer yerlere göre biraz daha yeşil.            
 CÇok fazla gürültü ediyorsun.                                  
 D) Artık burada durulmaz .

11)“Çok aradım …………… onu bir türlü bulamadım.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez?
  A) Ama               B) Üstelik               C) Fakat                D) Lakin

12) Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı yanlıştır ?
A)cadde                B) pembe               C)mutvak             D)herkes

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?
A) Eti sevmediğinden, bir parçasına bile dokunmadı.                      
B) Bu filmi daha önce seyretmiştim.
C) Daha ne kadar bekleyeceğiz?                                                       
D) Çantasını alıp aceleyle evden çıktı.

14)“Gümüş” ile “yüzük” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
        A) Örgü-hırka          B) Cam-kavanoz         C) Tahta-sandık       D) Altın-küpe 

15)“eli açık” deyiminin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Eli bol          B) Eli kapalı           C) Eli kulağında        D) Eli sıkı

16)Bu soruları ancak sadece siz çözebilirsiniz.” Cümlesindeki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarıldığında anlam bozukluğu giderilmiş olur?
A) bu              B) ancak               C) soruları                   D) siz     

17) Aşağıda verilen sözcük gruplarından anlamlı bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur?
(mücadeleci, her zaman, ve zeki insanları, sizden daha başarılı, arkadaş olarak seçin)
            Doğru cümle:…………………………………………………………………………………………..

18)Aşağıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır?
        bengü            beşlik            belediye            besleme           bereket 
               1                  2                 3                   4                   5
 A) 3-1-5-4-2                     B) 5-1-3-2-4                         
  C) 3-1-5-2-4                     D) 5-3-2-4-1                           

19) Hey (  ) Ne yapıyorsun (  ) Sizde izin istemek yok mu (  ) Git, sonra görüşelim(  )
 Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?
A) (!) (?) (?) (?)        B)(!) (.) (?) (?)        C) (!) (?) (?) (.)       D) (.) (?) (?) (?)

20) Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlı olacak şekilde eşleştiriniz.
                                    1.GRUP                                               2.GRUP
                                        Araç                                                           seviye
                                        Hekim                                                       doktor
                                        Düzey                                                        çağdaş
                                        Uygar                                                        vasıta

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül  (,) yanlış kullanılmıştır?
A) Kitaplarını, defterlerini de getirdi.
B) Hasan, ustasını dikkatle dinledi.
C) Benzinimiz yavaş, yavaş azalıyor.
D) İçeri girdi, ilk sandalyeye oturdu.

22) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi(sesteş) yoktur?
  A) Kaz                 B) Çay                     C) Saz                  D) Kir

23) Yurdumdan ayrılalı tam iki yıl olmuştu, ailem ve arkadaşlarım gözümde tütüyor.
Bu cümledeki altı çizili deyim, cümleye hangi anlamı katmıştır?
A) Merak etmek                                   B) Çok özlemek                                 
C) Ayrılmak istemek                            D) Üzülmek 

24)” Öğrenmeye en yatkın olduğum anlar, soru sorduğum anlardır.” diyen bir çocuk için hangisi söylenemez?
 A) Öğrenmeyi sever.                                B)Soru sormayı sever.       
 C)Soru sorarak öğrenmeye inanır.           D)Çekingendir.

25) Bugün için depremin nerede ve ne zaman olacağını bilemeyiz. Ayrıca deprem korkusuyla yurdumuzdan da ayrılamayız. Bu durumda, böyle bir felaketten en az zararla kurtulabilmenin yollarını aramalıyız.
Paragrafa göre insanlara düşen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deprem bölgesinden taşınmak
B) Depreme karşı bilinçlenmek
C) Deprem korkusunu yenmek
D)Depremin ne zaman olacağını öğrenmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder