Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

7 Şubat 2012

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılısı Soruları Çöz


5. SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM III. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI:                                                       SINIFI VE NUMARASI  :                                       ALDIĞI NOT:…………. 

A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D),yanlış olanın yanına (Y) yazınız. (10 puan)
(  ) Eğitim programları hazırlamak, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek Milli Eğitim Bakanlığının görevidir.
(  ) Sağlık Bakanlığı ülkemizin kültürel ve doğal varlıklarının korunmasından sorumludur.
(  ) Buluşlar insanların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır.
 (  ) İstiklal Marşı’mızın yazarı Osman Zeki Üngör’dür.
(   ) Tekerleğin icat edilmesi bir çok teknolojik gelişmeye vesile olmuştur.
 (  ) Yeşilay’ın amacı, toplumda aileye, bireye zararlı olan içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla  engellemektir.
 (  ) Kitaplarda kaynakça bölümü en başta bulunur.
(  ) Yükseltisi en fazla olan bölgemiz, İç Anadolu Bölgesi’dir.
(  ) Truva Atı, Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır.
(  ) Ülkemizde köylerin yönetilmesi muhtar aracılığı ile olur.
ge4
B-)Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere yerleştiriniz. ( 10puan)
ger(Kültür ve Turizm        anayasa          ilk üç           5       ihracat           cumhurbaşkanı       bayrak           Karadeniz          vali           demokrasi           kaymakam           gönüllülük

a-) Anayasamızın ……………..maddesi kesinlikle değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez.
b-) ……………………………… Türkiye Cumhuriyeti’nin başıdır.
c-) Ülkemizdeki tarihi ve kültürel varlıkları korumak, geliştirmek ve tanıtmak …………………………Bakanlığının görevidir.
d-) Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasına……………………denir.
e-) Ülkemizde milletvekilliği seçimi  ……………yılda bir yapılır.
f-) Ülkemizde ormancılık faaliyetlerinin en ileri olduğu yer ………………..... Bölgesi’dir.
g-) Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi ……………  , ilçelerde ise ……..………………dır.
h-) ……………………. bağımsızlığımızın sembollerinden biridir.
ı-) ………………………… halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.
i-) Sivil toplum kuruluşlarında görev almada ……………….esastır.
C-) Aşağıdaki cümleleri uygun biçimde tamamlayınız. (10 puan)
1-) Ülkemizin adı  …………………………………….
2-) Ülkemizin dili  …………….………………………
3-) Ülkemizin başkenti  ………….……………………
4-) Bayrağımızın renkleri………………..….…………
5-) Milli marşımızın adı  ………………...…………… 
6-) Milli marşımızın yazarının adı  …………………... 
7-) Bölgemizin adı  ……………..…………………….. 
8-) İlimizin adı  ………………………………………..
9-) İlçemizin adı  …………………………………….
10-) İldeki en yüksek devlet memuru …………………

- Bir öğrenci olarak sahip olduğumuz HAK  ve SORUMLULUKLARIMIZ vardır. ( 5 puan )
Aşağıdaki  soruların karşısına hakkımız mı ? yoksa sorumluluğumuz mu ? olduğunu yazınız .
1.        Okulda eğitim ve öğretim görmek  .............................................
2.        Okul eşyalarını korumak          ..............................................
3.        Her gün okula gitmek              ...............................................
4.        Labaratuvardaki araçları kullanmak .......................................
5.        Ödevlerini zamanında yapmak    ...............................................


                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              

D-) Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz. (Her soru 4 puan)


1)“Ben halkın oyuyla seçildim.” diyen bir yönetici aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a-) vali                                b-) Emniyet müdürü             
c-) kaymakam                    d-) muhtar

2 “Günlük hayatta pek çok kurallarla karşılaşırız. Örne-
ğin o kulda  belli kurallar vardır.  Bu  kuralların  dışına çıkamayız. Kırmızı ışıkta durmak bir trafik kuralıdır.Bu
kuralın amacı trafiği düzenlemektir.”
 Aşağıdakilerden hangisi kuralların konulma sebeplerinden biri olamaz?
A) Huzuru sağlamak.
B) Sınırsız özgürlük sağlamak.
C) İşlerimizi kolaylaştırmak.
D) Güven ve emniyeti sağlamak

 3) Bazı bakanlıklar ve görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
    A) Sağlık Bakanlığı – Gıda maddelerini sağlık açısından denetlemek.
    B) Milli Eğitim Bakanlığı – Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları açmak.
    C) Dış İşleri Bakanlığı – Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
    D) Adalet Bakanlığı – Mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak

4- Doğayı seven, ağaç dikmekten hoşlanan bir arkadaşınıza hangi sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına katılmasını tavsiye edersiniz?
A) Lösemili Çocuklar Vakfı           B) Yeşilay Vakfı              
C) Türk Eğitim Vakfı                     D) Tema Vakfı

5- Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?
 A) alışveriş yapan insanlar            B) futbol takımı                   C) okul korosu                                D) sınıf      
            
6- Ülkemizde matbaayı ilk kullanan kimdir?
A) İbrahim Müteferrika               B) Evliya Çelebi  
C) Hazerfen Ahmet Çelebi          D) Farabi

7)”Her icat edilen şey, devamında da başka gelişmelere neden olmuştur. “Buna göre tekerleğin icadı daha  çok hangi alandaki teknolojik gelişmeleri hızlandırmıştır?
A) sağlık                                B) bilgisayar                       
C) ulaşım                              D) haberleşme

8)      Ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde üretilmektedir.
         - Dünya’da en çok yurdumuzda üretilmektedir.
         - İhracatı en çok Almanya’ya yapılmaktadır.
Yukarıda hangi üründen söz edilmektedir?                       
A) incir      B) Fındık      C) Pamuk        D) Karpuz9)Portakal ve mandalina suyu üreten bir meyve suyu fabrikası kurmak isteyen bir girişimci, meyve suyu fabrikasını hangi bölgemizde kurarsa ham madde temin etmekte zorlanmaz?
A) Doğu Anadolu Bölgesi              B) Karadeniz Bölgesi     
C) Akdeniz Bölgesi                         D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

10)’’Satı Kadın kimdir?diye soran bir öğretmene öğrenciler hangi şıktaki cevabı verirlerse soruyu doğru yanıtlamış olurlar?
A)İlk  kadın başbakan            B) İlk kadın millet vekili         
C)İlk kadın belediye başkanı   D) İlk kadın uçak pilotu12) Aşağıdakilerden hangisinin hizmet alanı diğerlerinden farklıdır?(5 Puan)

a)Türk Böbrek Vakfı              b)Lösev          
c)Mehmetçik Vakfı                d)Sigarayla Savaşanlar Derneği

13) Çocuk haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Eğitim görme hakkına sahiptirler.      
B. Sosyal güvenlikten yararlanma hakkına sahiptirler.
C. Düşüncelerini söyleme hakkına sahiptirler.
D. Cinsiyetlerine göre farklı haklara sahiptirler.

14) Aşağıdakilerin hangisinin yapılması sonucunda erozyon oluşması riski azalır?
 a) Arazinin yanlış kullanımı              b) Ormanların kesilmesi     
 c) Ağaç dikilmesi                              d) Yanlış otlatmaBaşarılar…
Cevaplarınızı tekrar kontrol etmeyi unutmayın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder