Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

23 Şubat 2012

12.Sınıf Türk Edebiyatı Soruları Çöz


1)    Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döne mi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? (4 Puan)
A)    Bu dönem başlıca konusu saltanatın kaldırılması olmuştur.
B)     Bu dönemde dilde sadeleşme hareketi yerleşmiştir.
C)     Günlük konuşma dili yazı dili haline gelmiştir.
D)    Aruz vezni terk edilerek hece veznine dönülmüştür.
E)     Şiirde ve düzyazıda toplumun her kesimin den oluşan sanatçılarla konular genişlemiştir.

Ø  Köy ve kent insanının sorunlarına yer verilmiştir.
Ø  Tiyatro eserlerinde mili konular işlenmiştir.
Ø  Kurtuluş Savaşı başlıca konudur.
Ø  Edebiyatta yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni mekanlar, yerler görülmeye başlanmıştır.
Ø  Atatürk devrimlerinin yaygınlaştırılması ve savunuculuğu aydınlarla edebiyatçılara yüklenmiştir.
2)    Yukarıda bazı özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? (4 Puan)
A)    Tanzimat Birinci Dönemi
B)    Tanzimat İkinci Dönemi
C)    Servet-i Fünûn Dönemi
D)    Fecr-i Âti Dönemi
E)    Cumhuriyet Dönemi

3)    Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?      (4 Puan)
A)   Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
B)   Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.
C)    1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir
D)   Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve özneldir.
E)   Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.

4)    “Beş Hececiler’i kuru bir memleket edebiyatı yapmakla suçlayan, eleştiren ve onlara karşı oluşan” edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (4 Puan)
A)    Garipçiler
B)    Hisarcılar
C)    Yedi Meşaleciler
D)    İkinci Yeniciler
E)    Birinci Yeniciler

5)    Onun şiirlerinde derin bir müzikalite, zaman teması, rüya, renkli bir imajın yanı sıra bilinçaltına inen bir duyarlılık görülür. Sembolist özelliklerde, kendine has hayallerle örülü şiirler yazmıştır. Ayrıca şiir dışında; makale, deneme, öykü, roman ve biyografi türünde eserler de yazmıştır. Romanlarında tarihsel, toplumsal konuları özellikle ele almıştır.
      Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmıştır? (4 Puan)
A)   Tuna Kıyıları
B)   Türk’ün Ateşle İmtihanı
C)    Yazmak Eylemi
D)   Daldan Dala
E)   Evrak-ı Eyyam
6)    Ankara, Bursa, Konya, Erzurum ve İstanbul şehirlerinin tarih boyunca yaşadığı medeniyetle kendi devrinin yaşayışını kaynaştıran bir Ahmet Hamdi Tanpınar eseridir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakiler den hangisi getirilmelidir? (4 Puan)
A)   Yaşadığım Gibi
B)    ve Ben
C)    Gezerek Gördüklerim
D)   Anadolu’nun Sesi
E)    Beş Şehir

7)    Aşağıdakilerden hangisi saf şiiri oluşturmada önemli olan kavramlardan biri değildir? (4 Puan)
A)   Musiki
B)   İç ahenk
C)    Belagat(etkileyici, güzel söz)
D)   Ritim
E)   Simge

8)     “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir. Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Aziz İstanbul” en tanınmış eserleridir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (4 Puan)
A)    Y. Kemal Beyatlı
B)     Tevfik Fikret
C)     M. Emin Yurdakul
D)    M. Akif Ersoy
E)     F. Nafiz Çamlıbel

                Şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale, deneme alanlarında eserler vermiştir. Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, “rüya” ve “zaman” kavramları, “geçmişe özlem”, “mimari” ve “musiki” öne çıkar. Yahya Kemal’in etkisinde kalmış, sembolizmden etkilenmiştir. “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” önemli romanlarındandır.
9)    Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir? (4 Puan)


                “Desem ki” ve “Gün Eksilmesin Penceremden” şiirleriyle tanınır. Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiştir. Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir.
10)  Yukarıda sözü edilen sanatçı kimdir? (4 Puan)


A)
B)
C)
D)
E)
1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     
12) 
Öz Şiir Anlayışını sürdüren şiirin özellikleri nelerdir? En az beş madde halinde yazınız. (15 Puan)

13)  Boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri getirerek doldurunuz. (5 Puan)
a)   …………………………………………… “Dünyanın Bütün Çiçekleri” adlı şiiri ile geniş kitleler tarafından sevilmiş ve tanınmıştır.
b)   Yedi Meşaleciler de ……………………………………………  gibi etkin olamamış kısa sürede dağılmışlardır.
c)   …………………………………………… ‘nın “Gün Eksilmesin Penceremden”  başlık şiir ve bir öykü kitabı vardır.
d)   …………………………………………… “Kaldırımlar Şairi” olarak da tanınır.
e)   …………………………………………… özellikle 1940’lı yıllarda yoksulların yaşamlarını anlattığı şiirleri ile toplumcu gerçekçi şairler içinde ön saflarda yer almıştır.
15)  Aşağıda yer verilen kavramları uygun olan karşılıklarını yanında bulunan kutucuklara yazarak eşleştiriniz. (10 Puan)

A) Kuvayi Milliye Destanı
1) Ahmet Muhip Dıranas

B) Osmanoflar
2) Asaf Hâlet Çelebi 

C) Pijamalılar
3) Kenan Hulisi Koray

D) Olvido
4) Nâzım Hikmet

E) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
5) Ziya Osman Saba


6) Aziz Nesin


7) Rıfat Ilgaz


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder