Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Şubat 2012

8.Sınıf İnkilap tarihi dersi Yazılısı Çöz


1) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
1- Mustafa kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra ………………………………..Lisesine girdi.
2- Balkan ulusları arasında yayılan……………………………………………….düşüncesi I.Balkan Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.
3- Rusya, Balkanları nüfuzu altına almak için…………………………………………politikası izlemiştir.
4- Fransız İhtilali sonucunda………………………...,  ………………………………,  ………………………………  ,…………………………..   gibi fikirler tüm dünyaya yayılmıştır.
5- İzmir’in işgali üzerine İzmirli gençler tarafından ………………………………………………Derneği kurulmuştur.
6- Doğu Karadeniz’de bir Rum devleti kurmayı amaçlayan ………………………………………….cemiyeti kurulmuştur.
7- Mustafa Kemal’in Kurmay yüzbaşı olarak ilk görev yeri………………………………………………dır.
8- Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı belgelerle anlattığı eseri ……………………………tur.
9- M. Kemal Samsun’dan sonra …………………………………………..’ya geçmiştir.
10- Daha güçlü bir devletin koruması altına girmeye…………………………………………………denir.

B) Aşağıdaki sorulara uygun cevaplar veriniz.
1- M. Kemal sırayla hangi okulları bitirmiştir?
2- İtilaf Devletlerini yazınız.
3- Almanya niçin Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesini istiyordu?
4- I.Dünya Savaşı’nın nedenlerini yazınız.
5- Mondros’a göre hangi devlet yurdumuzdan nereleri işgal etmiştir?
6- İzmir nerede Yunanlılara verilmiştir?
7- Milli varlığa yararlı cemiyetlerin özelliklerini yazınız.
8- I.Dünya Savaşı sonucunda hangi devletle hangi anlaşma imzalandı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder