Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

16 Ocak 2012

9.Sınıf Din Kültürü Yazılısı Çöz


S –1-) Gusletmesi gereken bir kişi, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Namaz ve cenaze namazı kılamaz            
B) Kur’an’a el süremez
C) Kabe’yi tavaf edemez   
D) Tilavet secdesi yapamaz       
E) Hepsi

 S-2-) İslam dininde kişinin kendine ve topluma faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş(salih amel) ibadet kabul edilir. Bu tanımın içine aşağıdaki davranışlardan hangisi girmez?
A-Büyüklere saygı göstermek               B-İlim öğrenmek      
C-Komşulara ikramda bulunmak          D-Hastalanınca tedavi olmak   
E-Ölmüş olan iyi insanlardan istekte bulunmak

S-3-) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
A-Euzü besmele çekmek                B-Kolları yıkamak                
C-Başı mesh etmek                         D-Ayakları yıkamak             
E- Elleri yıkamak 

S-4-) İslam inancında Allah’ın varlığı ve birliği inancına, tek bir Allah inancına ne ad verilir?
       a)Tevhid   b)Şirk   c)Tektanrı   d)Monoteizm   e)Allah inancı

S-5-) Yapılması belli bir zenginliğe bağlanmış olan farz ibadetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
    A)Oruç  - Hac       B)Namaz –Oruç          C)Namaz-Zekât
    D)Oruç   -Fitre        E)Hac    -Zekât
AŞAĞIDAKİ SORULARA  DOĞRU (D)  VEYA  Y ANLIŞ (Y) KOYARAK CEVAP VERİNİZ
S-6-) (………) Dinlerin hepsinde Yüce Varlık inancı vardır.
S-7-) (………) Tüm dinlerde zina yapmak, haksız yere adam           
                     öldürmek,hırsızlık yapmak yasaktır.
S-8-) (………) Bütün dinlerde tevhid inancı (tek Tanrı inancı) vardır.
S-9 -) (………) Reenkarnasyon inancı İslam’daki Ahiret inancını yok
                      saymaktadır.
S-10-) (………) Temizlik sadece beden temizliğinden ibarettir

S-11-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin gençlik döneminde katıldığı derneğin adı değildir.
A-)Erdemliler topluluğu                 B-) Hılfulfudul
         C-)İyilerin derneği                        D-) Faziletliler örgütü 
        E-)Kurtuluş cephesi

S-12-)  Hz Muhammed (sav) ne zaman doğmuştur?  

  A-20 Nisan 622          B-20 Nisan 632      C-20 Nisan 630                 
  D-20 Nisan 570          E-20 Nisan 571                  


S-13-).    Hz Muhammed’e inen ilk ayetler hangi surenin kaçıncı
               ayetleridir?
A-Fatiha Suresinin tamamı                  B-Yasin Suresinin yarısı
C-Alak suresinin ilk 5 ayeti                  D-İhlas Suresi
E-Kevser Suresi

S-14-) Hz Muhammed’in doğumundan önce Arap Yarımadasında yaşayan insanların durumu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A-İnsanlar arasında hür-köle ayrımı vardı.
B-Kadınlar her türlü haktan yoksun idi.
C-Kölelere iyi davranılırdı.
D-Falcılık, büyücülük, sihir gibi batıl inanışlar yaygındı.
E-Araplar arasında cömertlik, misafirperverlik, kahramanlık gibi güzel      
     özellikler vardı.

S-15-) Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed (sav)’in çağrısına  
    uyup ilk iman eden müminlerden birisi değildir?
 A-Hz Ömer   B-Hz Ebu Bekir   C-Hz Ali   D-Hz Hatice   E-Hz.Zeyd       

S-16-) İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
A)Mekke        B)Bakuba       C)Medine          D) Kuba      E) Taif   
   

S-17-) Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin yeri, zamanı ve adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Medine- 571- Fil Suresi       b) Mekke -610- Fil Suresi       
c) Mekke- 610- Alâk suresi     d) Medine -571- Alâk Suresi   
e) Mekke- 622- Fil Suresi

S-18-) Kur’an’ın en uzun ve en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakara-Fil                    b) Âl-i İmran-Nas                 c) Fatiha-Nas          
d) Bakara-Kevser             e) Fatiha-Kevser

S-19 -) Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
A) Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir   B)İslamın yayılmasını hızlandırmıştır                                                           C)Mekkeliler, Müslümanlarla  bir daha karşılaşmamışlardır                                                            D)Müslümanlar, müşriklerin baskı ve zulümlerin den kurtulmuşlardır.   E)Peygamberliğin ‘Mekke Devri’ bitmiş ‘Medine Devri’ başlamıştır

S-20) Kur’ân-ı Kerîm ’in kitap haline getirilmesi görevi verilen kurulun başkanlığına aşağıdaki sahabilerden hangisi getirilmiştir?

A)Üsame bin Zeyd    B)Zeyd bin Haris     C)Mus’ab bin Umeyr  D)Zeyd bin Sabit       E)Halid bin Velid 

S-21-) Kur’ân-ı Kerîm’in bir kişi tarafından okunurken biri veya birileri tarafından takip edilmesi şeklindeki göz takibiyle yapılan okuyuşa ne ad verilir?
A)Hatim    B)Mukabele     C)Hafız     D)Tecvid       E)Mevlid     

S-22-)  Kur’an-ı kerim’de kısa ve uzun vahiy ifadelerinden (ayetlerden) oluşan  besmeleyle birbirinden ayrılan her bir bölüme ne ad verilir
  A-Fatiha     B- Meal        C- Cüz       D- Tefsir       E- Sure

S-23-) İnsanlığa rehber olarak  bildirilen Kur’an- Kerim’in ilk ve son
           surelerinin adları nedir?
       a)Fatiha-yasin  b)Bakara-İhlas  c)Fatiha-Nas   d)Fatiha-Bakara                   
      e)Bakara-Nas

 S-24-) Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyen ve ezberden okuyabilen       
              kişilere ne ad verilir?
       a)Mukabele    b)Okuma    c)Hatim          d)Hafız            e)Meal

S-25-) Yüce Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği emir, yasak ve tavsiyeleri içeren ilahi bilgilere ne denir?
       A)Vahiy     B)Keramet    C)İlham     D)Hadis     E)Sezgi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder