Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

6 Ocak 2012

7.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz


TOPLUM BİREYLERİ ARASINDA HOŞGÖRÜ
Çeşitli inanışta, kimseler, birbirilerine kin, nefret besliyorlarsa, birbirilerini hor görüyorlarsa, birbirilerini kabul edemiyorlarsa hatta birbirilerine acıyorlarsa bu gibi kimselerde hoşgörü yoktur; bunlar bağnazdırlar. Hoşgörü, vatandaşının veya herhangi bir insanın vicdani inanışlarına karşı, hiçbir kin duymayan; tam tersine o kişilerin inanışına, kültürüne ve görüşlerine saygı gösteren kişilerin gösterdiği davranıştır. Bu kişiler hiç olmazsa başkalarının, kendilerine uymayan inanışlarını görmezlikten, duymazlıktan gelirler. Fakat; gerçeği söylemek gerekirse özgürlüğü özgürlük için sevenler, hoşgörü kelimesinin ne demek olduğunu anlayanlar, insanları şekline ve giyinişine, inanışına göre değerlendirmeyip insanın aklına değer veren insan pek azdır dünyada.  Genellikle her yerde geçerli olan bağnazlıktır. İnsanlar arasındaki bu kötü davranışı kaldırıp, hoşgörüyü ve anlayışı getirmek için özgürlükçü fikri desteklemek, eğitime ve bilime önem vermek, kültürel ananelerimizi, geleneklerimizi ve tarihsel değerlerimizi korumakla olur. Tabi bunu yaparken geleceği tamamen geçmişte aramak, geçmişte yaşanan kültürel değerlerimizi gelişmemizin önüne set yapmak, gelişmeyi sadece geçmişe ve eskiye dönmekle yapmak doğru olmadığı gibi bu yanlışa düşmemek için elimizden gelenide yapmalıyız.
Hoşgörünün arzu edildiği gibi genelleşmesi ve insanlar arasında davranış haline gelmesi fikri eğitimin yüksek olmasına bağlıdır. Bu değişmez bir kuraldır.     (İlk dört(4) soruyu bu parçaya göre cevaplayınız.)
S O R U L A R
S1) Parçaya göre hoşgörülü ve hoşgörüsüz insanların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.10p
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
S2) Parçada yazar hangi insanların azlığından yakınmaktadır? Açıklayınız.10p
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S3)Parçada yazar, insanlar arasına hoşgörüyü ve anlayışı getirmek için hangi yanlışa düşmememiz gerektiğini söylüyor? Açıklayınız.10p…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… S4) Sizce parçanın bize vermek istediği ana düşünce nedir? Açıklayınız.  5p
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S5) Aşağıdaki kutulardaki cümleleri ÖZNEL ve NESNEL yargı özelliğine göre kutulara işaretleyiniz. 5p

Cümleler
ÖZNEL
NESNEL
a
“Bomba” Ömer Seyfetin’in en beğenilen hikâyesidir


b
Dünyadaki ekonomik kriz tüm ülkeleri etkiledi. 


c
Ona göre bütün bu güzellikler, bu gidişle kesinlikle kaybolacaktı.


d
Herkesin evinde bulunan televizyon, günümüzde en zararlı alettir.  


e
Yazar bu romanında iki yetimin yaşam öyküsünü anlatmış.


S6) Aşağıda verilen “a” ve “b” dizelerindeki benzetmeleri bularak karşılarındaki tabloya yazınız. 10p

Benzeyen
Kendisine Benzetilen
 Benzetme Yönü
a.b.a-       “Ah bu türküler, köy türküleri
Ana sütü gibi temiz ve candan”

b-      “Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik”


10) Aşağıda yarım bırakılmış hikayeyi başlık koyarak, verilen konuya  göre tamamlayınız.( Başlık 5p; Konu, içerik ve yazım 15p)
Konu: “İnsanlık sadece, belli alanlarda elde edinilmiş üstün yeteneklerle ve zenginlikle ölçülmez. Asıl insanlık, dürüstlük, güzel ahlak, saygı ve sevgidir.” Sizde aşağıdaki üçüncü kadının çocuğuna bu vasıfları yükleyerek hikayeyi tamamlayınız.

………………………………………………………..
Üç kadın çeşme başında toplanmış konuşuyorlardı. Az ötede ihtiyarın biri oturmuş, kadınların çocuklarını methetmelerini dinliyordu.
Kadınlardan biri: -Benim oğlum öyle marifetlidir ki, hiç kimse bu konuda onunla boy ölçüşemez...Tam bir cambazdır o! İp üzerinde bir yürüse de görseniz. Diğer kadın heyecanla atılarak: -Benim oğlumun sesini bilseniz, dedi.Tıpkı bir bülbül gibi şakır.Yeryüzünde hiç kimsenin böyle bir sesi yoktur.Allah vergisi bu... Üçüncü kadın susup duruyordu.Diğerleri sordular: -Sen çocuğunu niye övmüyorsun?..........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder