Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

9 Ocak 2012

8. sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı soruları çöz


Soru  1...: İnsanlarda çoğalmayı sağlayan şemaya göre  soruları yanıtlayınız. ( 18 Puan )
        
               Testis                     Yumurtalık            A) Yumurtalık(Ovaryum) nedir?.................................
1                                                                 1                       B)  1 Numara ile gösterilen hücre bölünmeleri hangi      çeşittir....
.............................................................
2                                                2                 C) 2 Numara ile gösterilen hücrelerin isimleri nelerdir..........
....................................................................................
                      3                                   D) 3 Numara ile gösterilen olay nedir.................................
                                                                 E)  4 numara ile gösterilen yapı hangisidir ve kromozom sayısı
                                                                    Kaçtır.............................................................................
                             4                                  F) 5 Numara ile  gösterilen bölgedeki hücre bölünmesi nedir ?..............
                          5                                             …………………………………………
                          
                       
                        Yavru
 

Soru  2..: Aşağıdaki şemada  DNA moleküllerinin bir parçası üçer üçer bölümlere  ayrılarak numaralandırılmıştır.
             Numaralandırılmış bölümlerden  hangisinde hidrojen bağı sayısı en fazladır.Neden.? ( 10 Puan )
 

                                                                                          Nedeni :
               G  S G      G T A    G S T      T A A
                S G S       S A T    S G A      A T T  
                                                                               
                    I            II             III          IV

Soru  3..:  Şekildeki DNA nın  sarmal yapısında  numaralandırılmış  yerlere nelerin gelmesi   gerektiğini yazınız.  ( 12 Puan )
            A                                                                                                                            
                                              C                                  D                                      
                          B                                                                                                                  
                                                                                                                              
   A)...........................
   B)...........................
   C)...........................
   D)...........................
Soru  4...:  Aşağıdaki olayların karşılarına   Mutasyon,   Modifikasyon,   Adaptasyon,    Doğal seleksiyon,    varyasyon    ifadelerini doğru olarak  eşleyiniz. ( 10 Puan )
 A) Kümeste yetişen tavukları fazla kilolu ve hantal,Doğal ortamda olanların ise zayıf ve hantal olması          …….................
B)Aynı tür canlılarda meydana gelen küçük  değişmeler………………………………
C) Bukalemunun  renk değiştirmesi…………………………
D)Van kedisinin  gözlerinin farklı renkte olması………………………..
E)Yelkovan kuşlarının ayaklarının perdeli olması……………………….Soru  5...: Aşağıda bazı canlılar ve bunların üreme şekilleri verilmiştir.Bunları doğru olarak eşleyiniz.
    Paremesyum  -- çiçekli bitki --  kavak --  yassı solucantomurcuklanma ( 10 Puan )
       
         Rejenarasyon ...................................................
         Bölünerek.........................................................
         Eşeyli................................................................
         Vegatatif...........................................................
         Hidra..................................................

Soru  6...:   52  kromozomlu  zigottan meydana gelen  canlının karaciğer ve yumurta hücreleri kaçar kromozomludur. Açıklayınız. ( 10 Puan )

                     Karaciğer                   Yumurta              Açıklama...:
               a-    104                               52
               b-      52                               26
               c-      26                               52
               d-      52                             104

Soru  7..:Melez  kıvırcık  saçlı  bir  anne  ile,düz  saçlı babanın  oluşturacağı çocukların düz saçlı olma olasılığı   % kaçtır.(Kıvırcık saç düz saça baskındır) işlem yaparak bulunuz. ( 10 Puan )


Soru  8..: Aşağıdaki mitoz bölünmenin evrelerinin şekilleri verilmiştir. Şekillere bakarak evreleri öncelik sırasına göre  tabloya sıralayınız. ( 10 Puan )
1. evre
2. evre
3. evre
4. evre
5. evre


                                                                                                                                    


      A                       B                        C            
       D                           E
              
Soru  9..: Aşağıdaki bilgiler doğru ise  (D), yanlış ise  (Y) harfini işaretleyiniz. ( 10 Puan )

1-) İnsan üreme hücreleri 2n kromozomludur.
D
Y
2-)Bir ailenin kız çocuğuna sahip olma ihtimali her zaman % 50' dir.
D
Y
3-) Kromozom sayısının artması canlının gelişmişliğini arttırmaz.
D
Y
4-) Renk körlüğü X kromozomu üzerinden taşınır.
D
Y
5-) Orak hücreli anemi genetik bir hastalıktır.
D
Y
6-) İnsanda mavi göz rengi kahverengi göz rengine baskındır.
D
Y
7-) Akraba evliliği kalıtsal hastalık taşıyan genlerin bir araya gelme olasılığını arttırır
D
Y
8-) Modifikasyonlarda canlının genleri bozulur
D
Y
9-) DNA'da baz sayısında ve dizilişindeki farklılıklar canlıların birbirinden farklı olmasını sağlar.
D
Y
10-) Asma, kavak gibi ağaçlar  rejenerasyon  ürerler.
D
Y

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder