Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

30 Ocak 2012

10.Sınıf Din Kültürü Yazılısı Soruları Çöz


10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR
1-)”İlk vahiy geldiğinde sıkıntısını eşi Hz Hatice ile paylaşmıştı.Kızı zeynep’i, eşinin teklifi üzerine Ebu’l As ile evlendirmişti. Yine kızı fatımanın görüşlerine çok değer verirdi” Peygamberimizin bu davranışı temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?
      A-İnanç özgürlüğü   B-Düşünce özgürlüğü    C-Özel yaşamın gizliliği  D-Eğitim özgürlüğü
2-) Peygamberimizin hadislerinin toplandığı en güvenilir altı hadis kitabının tamamına ne ad verilir?
      A-Kütüb-ü sitte   B-Buhari      C-Ebu Davut    D-İbni Mace    
3-)”Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışanlardan daha zalim kim vardır”(Bakara süresi 114 ayet)  ayeti temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?
     A-İbadet hakkı          B-İnanç özgürlüğü          C-Düşünce özgürlüğü       D-Eğitim Hakkı
4-)Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi  doğrudur?
     A-Kapıyı çalmadan anne babanın odasına izinsiz girilebilir  B-İslam inanç özgürlüğüne son derece temkinli yaklaşır
     C-Bize zarar verene bizde zarar vermeliyiz                            D-Sahibinin izni olmadan kimsenin konutuna girilemez
5-)Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin kaynaklarından birisi değildir?
     A-Vahiy                    B-Rüya                             C-Akıl                              D-Duyular
6-)Aşağıdaki verilen davranış şekillerinden hangisi özel hayatın gizliliğine müdahale olarak değerlendirilmez?
     A-Söz getirip götürme   B-Başkalarının evine izinsiz olarak girme  C-Verilen bir sırrı açıklamak 
     D-Bir tehlikeyi,veya zarar veren bir durumu ortadan kaldırmak için yetkili kişiler tarafından izinsiz eve girme
7-)Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerden biri değildir?
     A-Sorumluluk hakkı       B-Yaşam hakkı            C-İbadet hakkı             D-Eğitim hakkı
8-) Kuran’ı Kerim ile ilgili hangi cümle yanlıştır?
     A-)Hem sözü hem manası Allah’a aittir.   B-)Kuran’ı ancak akıllı olanlar anlar.    C-)Kuran sadece,inanç esaslarını bildirir.
                                             D-)Ayetlerin tercümesi, ayetlerin kesin anlamıdır denemez.   
9-) Ey iman edenler,kendi evlerinizden başka bir eve girdiğinizde kendinizi fark ettirip selam vermedikçe girmeyin” 
            ayeti neye  dikkat çekiyor?
     A-Düşünce özgürlüğü                        B-)İnanç özgürlüğü                              C-)Özel hayatın gizliliği         D-)İbadet hakkı     
10-)Aşağıdakilerden hangisi kişinin doğuştan sahip olduğu haklardan değildir?
      A-)Yaşama hakkı                             B-)Sağlık hakkı                                      C-)İbadet hakkı                      D-)Çalışma hakkı
11-) Kuran’ın ayrıntılı bir şekilde yapılan açıklama ve yorumuna ne denir?
     A-)Meal                      B-)Tercüme                      C-Tefsir                  D-)Çeviri
12-)” Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.", "Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen
        inkar etsin…"   Yukarıdaki ayetler evrensel insan haklarından hangisini ifade etmektedir? 
      A-İbadet hakkı            B-İnanç özgürlüğü           C-Özel yaşamın gizliliği         D-Düşünce özgürlüğü
13-) Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi  yanlıştır?
 A-Bir ayeti yorumlarken öncelikle ilgili diğer ayetlere başvurmak gerekir  B-Kur’an Hz Muhammet(SAV) en büyük mucizesidir  C-Kur’an insanların sadece ibadet hayatlarını düzenler    D-Kur’an ın getirdiği hükümler her çağa hitap eder
14-)Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp; bunların her biri ondan   
          sorumlu­dur­lar.”(İsra,36) ayetinde vurgulanan asıl gerçek nedir?
            A-) Şüpheli bilgiye göre davranmamak           B-) Kulak, göz ve kalbin sorumluluğu
            C-) Bilginin öğrenilnesinin yüceliği               D-) Kesin bilgiye ulaşmanın zorluğu
15-) Kur’an’ın, uzmanlık gerektiren, herkesçe anlaşılamayacak ayetlerine ………………….ayet denir
      .Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?           A-Meal                               B-Muhkem                        C-Tercüme               D-Müteşabih
16-)Kim bir cana kıymış ya da yeryüzünde bozgunculuk yap­ma­mış olan bir kimseyi öldürürse, sanki …….öldürmüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtarmak suretiyle yaşa­tır­sa……….yaşatmış gi­bi olur.”(Maide, 32) ayetindeki boşluklara hangi kelimeler gel­me­lidir?
   A-Bütün insanları         B-Bütün canlıları          C- Kendini            D- Müminleri
17-) Dinin ibadetlerinin fert ve toplum hayatında nasıl uygulanacağını ve çıkan sorunların nasıl çözüleceğini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?            A-Kelam                 B- Fıkıh                    C-Tefsir Usulü                     D- Hadis Usulü
18-) İslam'ın inançla ilgili konularını akıl ve mantık yoluyla temellendirerek yabancı düşünce akımlarına karşı İslam'ı savunmaya çalışan dini ilim hangisidir?
                A-Hadis                 B-Kelam                       C-Fıkıh                            D-Tefsir
19-) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an meallerindeki farklılıkların nedenleri arasında sayılamaz?
       A- Kur’an kelimelerinin birebir karşılığının olmaması                   B- Kullanılan dil, sosyal, kültürel yapı farklılıkları
       C- Kur’an ayetlerinin kendi içindeki farklılıkları                            D- Çevirmenlerin anlama ve ifade etmedeki yeterlilikleri
 20-)  Aşağıdaki verilen  eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
         A-Farabi……Coğrafya     B- İbn-i Sina ….Tıb         C-Harezmi ……Matematik           D-Biruni……Fizik

                                                                                                                    

1.
A
B
C
D
11
A
B
C
D
2.
A
B
C
D
12
A
B
C
D
3.
A
B
C
D
13
A
B
C
D
4.
A
B
C
D
14
A
B
C
D
5.
A
B
C
D
15
A
B
C
D
6.
A
B
C
D
16
A
B
C
D
7.
A
B
C
D
17
A
B
C
D
8
A
B
C
D
18
A
B
C
D
9
A
B
C
D
19
A
B
C
D
10
A
B
C
D
20
A
B
C
D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder