Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

4 Ocak 2012

7.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz


7.Sınıflar 1.Dönem 3.Yazılı Sorularıdır
Ad-Soyad:                        No:              …./01/2010
                                 SORULAR

1. “Romanlarımın …..Hekimhan’dan aldım;……… Hekimhan benim toprağımdır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi sözcüklerin getirilmesi uygundur?
a)Dokusuna-oysa  b)Kaynağını-tabii ki  c)Yorumunu-ama  d)Konusunu-çünkü

2.   ”Düşünen kişi;düşünme yetisini elinde bulunduran;başkalarının düşüncelerine özenmeyen ama onlara değer veren ve akıl gücüne dayanarak,bilgilerinden,yeteneklerinden,deneyimlerinden yararlanıp amacını gerçekleştirmek için azimle çalışan kişidir.”
   Parçada anlatılan kişi için,aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “cömert” anlamına gelen bir deyim vardır?
a) Öylesine eli çabuk ki bize iş bırakmadı.
b) Dedemin eli çok açık,bir dediğimizi iki etmez.
c) Eli maşalı kadın,herkes ondan çekiniyor.
d) Elimiz bu aralar darda.
4. Yazarlar,insanların içlerine bakacakları bir ayna tutar.” Sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yazarlar,eserlerinde insanların özel yaşamlarını konu ederler.
b) Yazarlar,toplumsal sorunlara karşı duyarlı olurlar.
c) Yazarlar, insanların kendilerini tanımalarına yardımcı olurlar.
d) Yazarlar,kahramanlarını yaratırken gerçek yaşamdan esinlenirler.
5.”Gibi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tez,çabuk” anlamında kullanılmıştır?
a) Elindekini bıraktığı gibi sokağa fırladı.
b) Bir kahramanmış gibi karşılandı.
c) Bu işi kısa sürede bitirecekmiş gibi görünüyor.
d) Mutluluktan ağlayacak gibi oldu.
6. “Bilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sanmak,var saymak” anlamında kullanılmıştır?
a) Ben onu bilirim, ne yamandır o …
b) Nerdeydin seni beklediğimi bilmiyor musun?
c) Bu günlerin kıymetini bil.
d) Seni dost bilmiştik,meğer yanılmışız.
7. Aşağıdakilerden hangisi, “Asıl kahraman yürek bakımından büyük olana denir.” özdeyişiyle yakın anlamdadır?
a) Cesaretiyle hepimizin kalbini kazandı.
b) Ülkesi için yaptıkları tartışılmaz.
c) Azmi sayesinde buralara kadar geldi.
d) Mücadeleci yapısıyla takımın vazgeçilmezi oldu.
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem cümleye “ bir durumun değiştiği anlamını” katmıştır?
a) Son günlerde iyice durgunlaştı.
b) İstersen sen de onlarla gidebilirsin.
c) O gün epeyce para harcamışız.
d) Hafta sonu Adana’ya dönecekler.
9. “Çevre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a) Bu çevrede ev kiraları çok yüksek.
b) Güzel motifler işlenmiş çevreleri ( yazma,tülbent) sergilemişler.
c) Çevre kirliliği,dünyanın en önemli sorunlarındandır.
d) Yıllarca aynı yerde kalmasına rağmen bir çevre edinememiş.
10.Aşağıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirlerine en yakındır?
1. İşini sağlama bağlamak
2.Hanya’yı Konya’yı görmek
3. Sözünü esirgememek
4. Dünyanın kaç bucak olduğunu görmek
a) 1 ve 4        b) 1 ve 3        c) 2 ve 4        d) 2 ve 3
11.Aşağıdakilerden hangisi geniş zamanın ikinci çoğul şahsına göre çekimlenmiştir?
a) Gezerdiniz   b) Okursunuz   c) Görmelisiniz   d) Bilirseniz
12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yer alan eylem oluş anlamlıdır?
a) Dolaptaki ekmekler küflenmişti.
b) Çocuk elindeki şekerleri bir çırpıda yuttu.
c) Saatlerdir havuzda yüzüyor.
d) Önümdeki kadın sürekli konuşuyordu.
13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?
a) Nasıl olduğunu anlayamamış
b) Nasıl da bilmiş bilmiş bakıyor
c) Nasıl isterseniz öyle olsun
d) Nasıl buldun filmi

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlı değildir?
a) Biraz dışarı çıksak da hava alsak.
b) Şiir okumasam da fıkra anlatsam.
c) Deniz durgun olsa da tekneyle gezsek.
d) Gelse de çalışmaya başlasak.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Turnuvada bizimkilerde dereceye girmiş.
b) Eğitimini yurt dışında mı sürdürecekmiş?
c) Bu soğuklarda hepimizin korunması gerekiyor.
d) Öyle susadım ki anlatamam.
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı bir kişi eki almıştır?
a) Ödevini ilk sen teslim ettin.
b) Burada tek başına mı yaşıyorsun?
c) Yusuf en kısa zamanda yanıma gelsin.
d) Yaz tatilinde Antalya’ya gitmişsin.
17. “Funda heyecanlı bir şekilde( ) “Siz ne zaman geldiniz (  ) neden bize haber vermediniz ( ) “ demişti ( )
   Bu parçada yay ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
a) ( ; ) ( , ) ( . ) ( . )   b) ( ; ) ( ? ) ( ? ) ( . )  c) ( : ) ( , ) ( ? ) ( . )  d) ( : ) ( ? ) ( ? ) ( . )
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yanlış kullanılmıştır?
a) Okula başvurmak için şu belgeleri istiyorlar : nüfus cüzdanı,ikametgah.
b) Ben iki şeyden hoşlanmam : Ciddiyetsizlik,disiplinsizlik.
c) Sana borç veririm : ama gelecek hafta isterim.
d) Bize bakarak :  “ Orda öyle durmayın,bana yardım edin.” dedi.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Onu ikna etmek için hiç bir şey yapmamıştı.
b) Onun söylediklerini anlamadım ki cevap vereyim.
c) Pazardan iki kilo da şeftali alalım.
d) Siz otobüste yaşlı insanlara yer vermez misiniz?
 20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir?
a) Bu söylediklerimi sakın unutma.
b) Sobaya yaklaşıp ellerimi biraz ısıttım.
c) Birden arkadaşımın da gözleri yaşarmıştı.
d) Bir zamanlar ben de böyle düşünüyordum.21. 1) güçlükler  2) süslerdir  3) arttıran  4) başarının  5) değerini
    Yukarıda karışık olarak verilen numaralandırılmış sözcüklerden kurallı bir tümce oluşturulmak istendiğinde,doğru sıralama aşağıdakilerden hangisiyle oluşur?
a) 1 – 3 – 4 – 2 – 5    b) 1 – 4 – 5 – 3 – 2
c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1    d) 3 – 5 – 2 – 1 – 4

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a) Ben bu köye bir türlü ısınamadım.
b) Ağır yağ kokusu bütün bir evi sarmıştı.
c) Elindekileri odanın köşesine bırakmıştı
d) Müşterilerini sıcak karşıladığı için çok seviliyor.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şüphelenmek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
a) Sen de her gördüğümde bir şey istiyorsun, selam verdik borçlu çıktık.
b) Mahmut gibi içten pazarlıklı birine asla güvenmem.
c) Onları bu saatte sokakta görünce içime kurt düşmüştü zaten.
d) Yusuf kaşla göz arasında tabaktaki meyveyi bitirmiştir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?
a) Bana haber vermeden dışarı çıkmanı istemiyorum.
b) Biz dışarı çıkıp akşam yemeği için bir şeyler alacağız.
c) Her akşam yatmadan önce çocuklara masal anlatırdı.
d) Anahtarı yanımıza almadığımız için dışarıda kalmıştık.
25.Her türlü yardım ve iyiliğin uygun zamanda yapılmasını öneren atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?
a) İyilik iki baştan olur.
b) İyilik et kele , övünsün ele.
c) Yara sıcakken sarılır.
d) Mal bulunur , can bulunmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder