Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

9 Ocak 2012

8.Sınıf Din Kültürü Yazılısı Çöz


.‘’Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar.De ki:Maldan harcadığınız şey ebeveyn,yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır...(Bakara 125) ayeti ile Allahü Teala hangi konuya dikkat çekmektedir?
                   a) İslam’ın namaza verdiği öneme
                   b) İslam’ın oruca verdiği öneme
                   c) İslam’ın yardımlaşmaya verdiği öneme
                   d) İslam’ın doğruluğa verdiği öneme

2.Aşağıdakilerden hangisi bir yardımlaşma kurumu değildir?
           a) Kızılay                   b) Milli Eğitim Vakfı
            c) Aşevleri                d) Belediye

3.Allah’ın evi olan müslümanların kutsal kabul ettikleri yer neresidir.
                a)Mescid-i Aksa          b)Kabe
                c)Kuba Mscidi            d)Mescid-i Nebevi

4.Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür?
          a)Namaz        b)Zekat         c)Oruç         d)Dua

5. “Allah, yeryüzünde insanın dışında başka canlılar da yaratmış ancak davranışlarından dolayı insanı sorumlu tutacağını bildirmiştir.” Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
          a) Akıl ve irade sahibi olması   
          b)Ömrünün diğer canlılardan uzun olması
          c) Öldükten sonra hayatın devam edecek olması 
          d)Toplumsal bir varlık olması

6. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
          a) Mekke’ye uçakla gitmek          b) İhram
          c) Arafat’ta vakfe                         d) Kâbe’yi tavaf

7. Aşağıdaki zekatla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Zekat vermekle malımızda eksilme olur.         
  b) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.
  c) Zekat insanı bencillikten kurtarır. 
  d) Zekatı verilen mal bereketlenir.

8. Bir Müslüman’ın Hac ibadetini yerine getirebilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?
             a. Evli olmak                      b. Müslüman olmak
             c. Zengin olmak                 d. Akıllı olmak   


9  “ Hac _________ , Umre ise ____________“ Yandaki boşluğa hangileri gelmelidir?
               a) Sünnet – Farz            b) Farz – Sünnet
               c) Vacib – Farz             d) Farz – Vacib

10.Aşağıdakilerden hangisine zekât verilemez?
               a) Amcaya                 b) Babaya       
               c) Teyzeye                 d) Kardeşe

11.Aşağıdakilerin hangisinde kurban etiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
        a) Bir kısmı fakirlere dağıtılmalıdır.                       
        b) Bir kısmı ev halkı için ayrılmalıdır.
        c) Bir kısmı akraba ve komşulara ikram edilmelidir.   
        d) Bir kısmı satılabilir.

12-Zekât verirken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
olamaz?
a) Zekât gizli bir şekilde ve gösteriş yapılmadan veril-
    melidir
b) Zekât malın iyisinden verilmelidir
c) Zekât verecek olduğumuz kişinin ihtiyacı olup olma-
    dığını araştırmalıyız
d) Zekât verdiğimiz kişiden karşılık beklemeliyiz.

13. Öğretmen : Çocuklar! Sadaka-i cariye; herkesin yararlanacağı hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmaktır. Bu tür sadakaların sevapları kişi ölse de devam eder. Şimdi buna örnek verelim:
        Aşağıdaki öğrencilerin verdiği örneklerin hangisi, öğretmenin açıklamasına uygundur
a) Elif : Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak
b) Maide : Bayramda huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret
     etmek
c) Ceylan :Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek
d) Can ::Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı yurt
     lar yapmak

14. İslam dininde emredilen yada tavsiye edilen zekat, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
               a) Doğruluk ve adalet                       
               b) Çalışkanlık ve mutluluk
               c) Yardımlaşma ve dayanışma          
               d) Sabır ve bereket


15. Aşağıda Ayet el- Kürsi’den boş bırakılan yerleri tamamlayınız.  (10 PUAN)   Bismillahirrahmanirrahim.   …………………...lâ…………..….…illâ hüvel hayyül gayyüm. .Lâ te’huzühü………………………….ve lâ nevm lehû mâ fissemavati……………..………….….fil ard.  Men zellezi yeşfeû ındehü  illâ……….………….………Ya’lemü mâ beyne  eydihim  ve ma…………….……………  velâ yuhitüne  bişey’in………………. ılmihî  ille   bimâ şâ’e. Vesia  kürsiyyühüs….…………..………..…….. vel  eard. Ve lâ yeudühü hıfzuhumâ …….……………………… aliyyül……….………………


16. Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış bilgileri örnekteki gibi eşleştiriniz   (9 puan)
1
Hac
2
Allah’ın takdir ve tayin ettiği  şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine denir.
2
Kaza

Zengin bir müslümanın malının belirli bir oranını dinin emrettiği belirli yerlere vermesine
3
Tavaf

Elimizden gelen gayreti gösterip tedbiri aldıktan sonra Allaha güvenmek
4
Zekat

Hacda arefe günü öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafatta bulunmak,durmak
5
Sadaka

Kâbe,Allah’ın evi
6
Tevekkül

Kutsal mekanları ziyaret edilerek yapılan ibadet
7
Mina

Hacerül Esved’den başlayarak Kâbe’nin etrafında 7 kez dönmek
8
Vakfe

Bir kişinin kendi isteğiyle sadece Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyilik
9
Nisap

Hacda şeytan taşlanılan yer
10
Beytullah

Zekât verilecek mallar için belirlenen ölçü, dinen zengin sayılmanın ölçüsü

17. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz  (12 puan)    

ZEKATI
Kim
Nelerden
Ne kadar
Kimlere vermelidir

Altın,gümüş,para
1/40

Akıllı olan


Yolda kalmışlara

18.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri peygamber efendimiz  Hz. Muhammed  ile ilgili bilgilerle doldurun
Annesi

Amcası

Babası

Süt Annesi

Dedesi

Eşi

Doğum tarihi

Vefat tarihi

Doğum yeri

Vefat yeri    (20 puan)                          
19.Kurban olarak keseceğimiz hayvanda bulunması gereken şartları noktalı yerlere yazınız.(4 puan)
Koyun ve keçinin kurban olma şartı   
            1          yaşında olmalı
 …………KİŞİ KESEBİLİR
Sığır ve Mandanın kurban olma şartı
     ……........ ..yaşında olmalı
 …………KİŞİ KESEBİLİR
Devenin kurban olma şartı
    ……………yaşında olmalı
         7      KİŞİ KESEBİLİR
20.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.(3 puan)

(……)  Verilen zekat karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.
(……)  Hac ibadeti hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.

Başarıı, ancak planlı ve disiplinli çalışma ile elde edilir.


(……)  Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder