Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Ocak 2012

11.Sınıf Sanat Tarihi Soruları Çöz


11. SINIF SANAT TARİHİ II.DÖNEM I.SINAV SORULARI
I.GRUP : Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

11.Sınıf Sanat Tarihi Soruları
1. Erken Orta Çağ bugünkü durumlarıyla Avrupa ulusların doğuşunu belirleyen bir çağ
olmuştur.(            )

2. Erken Orta Çağ sanatının oluşumuna Helen-Latin kültürü kadar kuzey kavimlerinin de
katkısı olmuştur. .(            )

3. Erken Orta Çağ sanatçıları doğaya benzeyen veya güzel şeyler yapma niyetinde
değillerdi. .(            )

4. Roman kiliseleri, heykellerle süslenmeye Almanya’da başlandı. .(            )

5. Arles heykellerinin katı ve törensel yerleştirimini 20. yy. minyatürlü el yazmalarında
görürüz. .(            )

6. Gotik denildiğinde ilk akla gelen ise, sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen, dev
boyutlu katedral yapılarıdır. .(            )

7. Gotik katedrallerinde daha geniş nefler, daha ışıklı bir ortam ve kendini yukarılara çeken
daha hafif bir mekân ile karşılaşılır. .(            )

8. Heykel sanatındaki bu donmuşluk 13. yüzyıl ortalarında yumuşamaya, aziz figürleri bol
giysileri içinde kımıldamaya, donuk yüzlü melekler gülümsemeye başlar. .(            )
9. Rönesans İtalya’da yalnız sanat alanında görülür; sosyal yaşantının bütün dallarındaki
hareketliliği, canlanışı içermez. .(            )

10. Resim, heykel ve mimari; yapılan kuramsal çalışmaların da etkisiyle sanat niteliği
kazanmaya başlar. .(            )

11. Hemen hemen bütün büyük Rönesans ustaları, aynı zamanda büyük birer kuramcıdırlar. .(            )

12. Leonardo Da Vinci (1452–1519) resim alanında kuramsal çalışmalar yapmış dehadır. .(            )

13. “Kusursuz form”, “denge”, “uyumlu oranlar”, “Zarafet” resim ve mimarinin yanında 15.
yüzyılın heykel anlayışında da geçerlidir. .(            )

14. 15. yüzyıldan başlayarak İtalya dışında da Rönesans üslubunun ana özelliklerinden biri
olan “Natüralizm” gelişmeye başlamıştır. .(            )

15. Sağlam, oranlı ve ayrıntılı bir biçimde verilmiş olan figürler, aynı zamanda Rönesans
resminin temel özelliklerinden olan gölge-ışık olgusunu da sunarlar. .(            )

16. Altdorfer, modern anlamda ilk manzara ressamı sayılır. .(            )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder