Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

2 Ocak 2012

11.Sınıf Din Kültürü Testi Çöz


Adı Soyadı: Sınıfı: No:
SORULAR
1.Mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan siyasi sebepler nelerdir?

2.Siyasi-itikadi yorumların (mezheplerin) adlarını yazınız?


3.Peygamberimizden sonra halifeliğin Hz.Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunan mezhep hangisidir?


4.Aşağıda ki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız?
Muvatta…………….. Fıkh-ı Ekber……………….
Müsned……………… Er-Risale…………………..

5.İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezhep hangisidir?


6.Tevhit ne demektir? Açıklayınız
7.Fıkhi-Ameli İslam Mezhepleri ve imamlarını (kurucularını) yazınız?


8. Muhkem Ayet ne demektir? Açıklayınız9.Bütün dini ekollerin ittifak ettikleri temel esaslar nelerdir? Yazınız
1. 2. 3. 4.

10. Mutezile mezhebinin “El-Menzile Beyne’l Menzileteyn” görüşünü kısaca açıklayınız?

3 yorum: