Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

12 Ocak 2012

6.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz


6. SINIF
2.YARIYIL 3. YAZILI SINAVI


  “Bugünkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları bu amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde, ulusların kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.
   Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini kimse inkâr edemez. Kesindir ki iyi memur, iyi tüccar, iyi sanatçı… Kısacası iyi vatandaş okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır.”
         (1.2.3. soruları metne göre yanıtlayınız.)
1.  Bireylerin gelişmesinde ve ulusların kalkınmasında ne ihmal edilemez?
A) Kalkınmanın önemi
B) Eğitim olanaklarının genişletilmesi
C) Okuma alışkanlığının yurttaşlara kazandırılması
D) Ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesi

2.  Okumanın en önemli yararı nedir?
A) Kültürümüzü arttırmak              
B) İyi vatandaş yetişmesini sağlamak
C) İnsanı kitaplara yaklaştırmak.   
D) Sözcük dağarcığımızı zenginleştirmek

3.  Yukarıdaki metin ele aldığı konu ve konuyu işleyiş biçimine göre nasıl bir yazıdan alınmıştır?
A) Düşünce yazısı               B) Olay yazısı
C) Gezi yazısı                     D) Şiir

4. Altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamlı bir sözcüktür?
A) Büyükler her zaman doğruyu söyler.
B) Matematik dersinde çözdüğümüz soru yanlış değil doğruymuş.
C) Doğru insan olmak hayatta çok işe yarar.
D) Doğru , doksan derecelik açı oluşturmuş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur?
A) Funda geldi ve gitti.
B) Bugün de hava çok soğuk.
C) Güzel mi güzel bir ev almışlar.
D) Ne okur ne de dinler.

6. Aşağıdaki cümlelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
1-Olmayan
2-Adalet
3-Sefalet
4-Olur
5-Yerde
A) 1-2-3-4-5    B) 3-2-1-5-4
C) 2-1-5-3-4    D) 2-1-5-4-3


7. Aşağıdakilerin hangisinde soyut isim vardır
A) Bu duygu hepimize yeter.
B) Bir seyir defteri tuttum.
C) Sabah akşam durmadan çalışır.
D) Dün güzel olaylar oldu.
8. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme sıfat görevindedir?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B) Koşa koşa yanımıza geldi.
C) Sınıf sınıf dolaşarak, her yeri aradılar.
D) Korkunç korkunç rüyalar gördüm yine.
                                                                                                                
9. Birden bire karşısına çıkan kişiye( ) sen de kimsin böyle( ) diye çıkışınca yabancı ( ) biraz geri çekilerek( ) ( )Ne diyorsun be adam ( ) ( ) diyerek karşılık verdi bu kaba adama( )

       Yukarıda parantez ile gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( : ), ( , ), ( , ), ( , ), ( ), ( ! ), ( ), ( .
B) ( , ), ( : ), ( ), ( ? ), ( ), ( , ), ( , ), ( . )
C) ( : ), ( , ), ( , ), ( : ), ( ), ( ? ), ( ), ( . )
D) ( , ), ( , ), ( , ), ( : ), ( ), ( ? ), ( ), ( . )

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A) İlgili                            B) Bilgili
C) Görgülü                       D) Saygılı


11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “karanlık” kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Karanlık bastırınca her yeri kötülük kaplar.
B) Karanlıkta göz gözü görmüyordu.
C) Karanlıktan önünü göremeyince sehpaya çarptı.
D) Yüreğindeki bu karanlıktan kurtulmalısın artık.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kararsızlık söz konusu değildir?
A) Bu sene çok ders çalışmalıyım.
B) Bir anda her şeyden vazgeçmek geliyor aklıma.
C) Yine de onunla barışsam mı acaba?
D) Duyduklarımdan sonra ne düşüneceğimi şaşırdım.

13 “Kaldırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Eski bir milyonluklar tedavülden kaldırıldı.
B) Ben o sözleri asla kaldıramam.
C) Ortalıktaki bütün yayıntıları kaldırdım.
D) Masadaki kitapları dolaba kaldırmış.

14. Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, ondan şikâyetçi olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Siz de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.

   Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Hayatı seven insanlar mutlu olur.
B) Hayatımızı iyi geçirmek istiyorsak onu sevmeliyiz.
C) Mutsuz insanlar, hayatı sevmeyi bilenlerdir.
D) Zorlukları sevmek, onları yenmemizi kolaylaştırır.

 

15 Aşağıdakilerden hangisi sözlükte ilk önce gelir?

A) Sedir       B) Seda         C) Seksek        D) Sekiz


Bebekler, çiçeği insanlığımızın,
Güllerin en hası, en goncası,
Sarışın bir ışık parçası kimi,
Kimi kapkara üzüm tanesi.
16. Dörtlükte, bebeklerle ilgili olarak, aşağıdaki-lerden hangisine değinilmemiştir?
A) İnsanların en değerli varlıkları olduklarına
B) Güzel ve sevimli olduklarına
C) Aynı derecede şanslı olduklarına
D) Gül goncasına benzediklerine

17. Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır?
A) Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
B) Emeksiz yemek olmaz.
C) Yatanın yürüyene borcu var.
D) Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.

18. Hangi cümlede zamir yoktur?
A) Geçen yıl seninle Ankara’da görüşmüştük.
B) Artık, burada siz de bir ev yapın.
C) Onlar, İstiklâl Savaşı’nın kahramanlarıdır.
D) Acaba şu adam otobüse mi binecek?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır?
A) Kapkara bir kedi gördüm.
B) Suların içine kendini bir balık gibi salıverdi.
C) Eski ve kötü bir evde yaşıyordu.
D) Siyah arabaya siyah cam çok yakışmış.

20. “Feride, çocuğu okuldan eve getirdi.”
Cümlede, aşağıdaki hâl eklerinden hangisi yoktur?
A) Ayrılma Hali                             B) Bulunma Hali          C) Yönelme Hali                         D) Belirtme Hali

    “Yeşil örtü, yuvarlak masaya çok yakışmıştı; ancak duvarların kapalı rengi bunlarla hiç uyumlu değildi.”
21. Bu cümledeki hangi kelimeler varlıkların niteliğini belirtmektedir?
A) yeşil - yuvarlak - kapalı
B) çok - yuvarlak - uyumlu
C) yeşil - yuvarlak - uyumlu
D) örtü - masaya - ancak

22. “Bahçeye çıkdı. Onu bekliyecekti. Oysa ki o çokdan uzaklaşmıştı.” cümlesinde kaç yazım yanlışı vardır?
A) 1             B) 2             C) 3               D) 4

23. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması vardır?
A) Saçının rengi biraz açılmış.
B) Annemin gözlüğünü gördün mü?
C) Kardeşimin notları yükselmiş.
D) Gazete kâğıdının fiyatı artmadı.


24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli etmeden dinlemek” anlamında kullanılan bir deyim vardır?

A) Kulağı tetikte radyo haberlerini bekliyordu.
B) Teyzesinin anlattıklarına kulak kesilmişti.
C) Hem yiyor hem de konuşulanlara kulak kabartıyordu.
D) Babam konuşmaya başlayınca herkes kulak verdi.25. “Tabakta ne varsa hepsini yedi.” cümlesinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
A) sildi süpürdü
B) yedi bitirdi
C) yer mi yer
D) yaladı yuttu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder