Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

5 Ocak 2012

7.Sınıf Cümle Çeşitleri Çalışma Sayfası


CÜMLE VE ÇEŞİTLERİ

            Cümle, bir duyguyu, bir düşünceyi ya da bir haberi tam olarak anlatan söz dizisidir.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ


1- ÖĞELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

     Türkçe cümlede kural olarak özne başta, yüklem sonda bulunur?  ..........................................................................
     Gelişigüzel konuşmalarda, söyleşi havası taşıyan, içtenlik etkisi vermesi istenen yazılarda yüklem genellikle sonda bulunmaz. Cümlenin başında veya ortasında olur.                    ........................................................................... 
     Cümleler, öğelerin dizilişine göre ikiye ayrılır:
   
     a) KURALLI CÜMLE    : .......................................................................................................................................
   
      b) DEVRİK CÜMLE      : .......................................................................................................................................

1-      YÜKLEMİN CİNSİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

İkiye ayrılır:
a) FİİL (EYLEM) CÜMLESİ    : ...........................................................................................................................
   
     Örnek        : ..............................................................................................................................................................

b) AD CÜMLESİ                                   : ............................................................................................................
  
      Örnek       : .............................................................................................................................................................

3- ANLAMLARINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ

     Cümleler, taşıdıkları anlam özelliklerine göre altıya ayrılır:
   
     a) OLUMLU CÜMLE     : .......................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
   
      b) OLUMSUZ CÜMLE  : .......................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
  
       c) SORU CÜMLESİ      : .......................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
   
      d) ÜNLEM CÜMLESİ   : .......................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
   
      e) BUYRUK CÜMLESİ   : .......................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
     ...................................................................................................................................................................................
  
       f) DİLEK CÜMLESİ     : .......................................................................................................................................
     ................................................................................................................................................................................... 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder