Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

4 Ocak 2012

7.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz

EĞİTİM
İnsan, bütün varlıklar içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanıdır. Yeter ki yetiştirilmesine gereken önem verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. İnsanını ihmal eden bir ulusun ekonomisi de sosyal ve kültürel yaşamı da ihmal edilmiş olur.
         Az gelişmiş ulusların geri kalış nedenleri incelendiğinde, insanların ulusal ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Kalkınmış ulusların gücü, ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok, eğitilmiş kadrolarından ileri gelir. Çünkü maddî güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ülkenin en sağlam yatırımı, eğitime yaptığı yatırımdır.

                                                                                                                                                   Prof. Dr. Cemal YILDIRIM
S.1- Yazar, “insan” hakkında neler söylüyor?  ( 5 puan)S.2- Yazar ikinci paragrafta, birbirleriyle hangi kavramları karşılaştırıyor?   ( 6 puan)S.3- Yazara göre,“az gelişmiş olmanın sebepleri” nelerdir? ( 5 puan)


                                                                                   

S.4) Aşağıdaki cümlelerde dilek kipiyle yazılmış cümleleri bildirme(haber), bildirme(haber) kipiyle yazılmış cümleleri dilek kipi olacak şekilde yeniden yazınız. ( 12 Puan)
       Ben de seninle gelebilsem.                                    .......................................................................................
       Yarınki sınava çok çalıştım.                                   .......................................................................................
       Ferhan gibi ben de güzel resimler yapıyorum.       ........................................................................................
       Bu hareketi bir daha yapmamalısın.                       ........................................................................................
S.5) Aşağıdaki fiilleri iş, oluş, durum özelliğine göre uygun kutucuğa yerleştiriniz. (6 Puan)
         atmak, uyumak, kızarmak, ezmek, büyümek, susmak
        
oluş
durumS.6) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere bağlaç ve ek olan ‘de’ ve ‘ki’den uygun olanını getiriniz. (8 Puan)
-          Sen............. fazla kalem var mi?
-          Emin olun............ size yalan söylemiyorum.
-          Kağan’ın ayakkabısından benim.............. daha güzel.
-          Beşiktaş maçına babam............... benimle gelecek.

S.7) Aşağıdaki cümleleri kutular içinde verilen uygun deyimlerle tamamlayınız. (8 Puan)

kafa yormak
ağzından bal damlamak
aklı almamak
içi parçalanmak

-          Nasıl böyle bir hata yaptı hâlâ  ..................................................................
-          O kadar güzel konuşuyordu ki sanki ..........................................................
-          Onun bu acınacak halini görünce ...............................................................
-          Bu problem üzerinde çok ............................................................................S.8) Aşağıda verilen kelimelerden istediklerinizi kullanarak birer tane nesnel ve öznel yargı ifade eden    cümle yazınız. (10 puan)

            güneş, hava, Atatürk, güzel, kitap, sonbahar, sevmek, İstanbul, ölmek

Nesnel yargı: ..............................................................................................

Öznel yargı:................................................................................................
S.9) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10 puan)
(      ) “Babam düzenli olarak kitap okur.” cümlesinde dilek kipi vardır.
(      ) “Romandan her gün on beş sayfa okurum.” cümlesinde iş bildiren bir fiil yoktur.
(      ) “Kürşat’ta bizimle gelse.” cümlesinde çekimli bir fiil vardır.
(      ) “Ekin ektim çöllere/Yoldurmadım ellere” dizelerinde görülen geçmiş zaman kipi kullanılmamıştır.
(      ) “Okuldan çıktığı gibi eve gider.” cümlesinde geniş zaman kipi kullanılmıştır.

S.11) ‘Arkadaşlık’ konulu sohbet(söyleşi) türünde bir kompozisyon yazınız. (30 Puan)

                                                                                       

CEVAP ANAHTARITÜRKÇE DERSİ 7.SINIF I.DÖNEM I.YAZILI SORULARIDIR.
Adı-Soyadı:
Numarası:                                                                       Notu:        
EĞİTİM
İnsan, bütün varlıklar içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanıdır. Yeter ki yetiştirilmesine gereken önem verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. İnsanını ihmal eden bir ulusun ekonomisi de sosyal ve kültürel yaşamı da ihmal edilmiş olur.
         Az gelişmiş ulusların geri kalış nedenleri incelendiğinde, insanların ulusal ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Kalkınmış ulusların gücü, ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok, eğitilmiş kadrolarından ileri gelir. Çünkü maddî güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ülkenin en sağlam yatırımı, eğitime yaptığı yatırımdır.

                                                                                                                                                   Prof. Dr. Cemal YILDIRIM
S.1- Yazar, “insan” hakkında neler söylüyor?  ( 5 puan)
Yazar. insanın bütün varlıklar içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanı olduğunu, yeter ki yetiştirilmesine gereken önemin verilmesini ve bu konuda titizlik gösterilmesini belirtiyor. Ayrıca insanını ihmal eden bir ulusun ekonomisinin, sosyal ve kültürel yaşamının da ihmal edilmiş olacağını söylüyor.
S.2- Yazar ikinci paragrafta, birbirleriyle hangi kavramları karşılaştırıyor?   ( 6 puan)
Yazar ikinci paragrafta, az gelişmiş uluslar ile kalkınmış ulusları karşılaştırıyor.
S.3- Yazara göre,“az gelişmiş olmanın sebepleri” nelerdir? ( 5 puan)
Yazara göre az gelişmiş olmanın sebepleri, insanların ulusal ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olmasıdır.

S.4) Aşağıdaki cümlelerde dilek kipiyle yazılmış cümleleri bildirme(haber), bildirme(haber) kipiyle yazılmış cümleleri dilek kipi olacak şekilde yeniden yazınız. ( 12 Puan)
       Ben de seninle gelebilsem.                                    Ben de seninle geleceğim.
       Yarınki sınava çok çalıştım.                                   Yarınki sınava çok çalışmalıyım.
       Ferhan gibi ben de güzel resimler yapıyorum.       Ferhan gibi ben de güzel resimler yapsam.
       Bu hareketi bir daha yapmamalısın.                      Bu hareketi bir daha yapmaz.
* Her doğru yanıt 3 puandır.
S.5) Aşağıdaki fiilleri iş, oluş, durum özelliğine göre uygun kutucuğa yerleştiriniz. (6 Puan)
         atmak, uyumak, kızarmak, ezmek, büyümek, susmak          * Her doğru yanıt 1 puandır.
        
oluş
durum
Atmak
Kızarmak
uyumak
ezmek
büyümek
susmak

S.6) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere bağlaç ve ek olan ‘de’ ve ‘ki’den uygun olanını getiriniz. (8 Puan)
-          Sende fazla kalem var mi?                                         * Her doğru yanıt 2 puandır.
-          Emin olun ki size yalan söylemiyorum.
-          Kağan’ın ayakkabısından benimki daha güzel.
-          Beşiktaş maçına babam da benimle gelecek.

S.7) Aşağıdaki cümleleri kutular içinde verilen uygun deyimlerle tamamlayınız. (8 Puan)

kafa yormak
ağzından bal damlamak
aklı almamak
içi parçalanmak

-          Nasıl böyle bir hata yaptı hâlâ  aklım almıyor.
-          O kadar güzel konuşuyordu ki sanki ağzından bal damlıyordu.
-          Onun bu acınacak halini görünce içim parçalandı.
-          Bu problem üzerinde çok kafa yordu.

* Her doğru yanıt 2 puandır.


S.8) Aşağıda verilen kelimelerden istediklerinizi kullanarak birer tane nesnel ve öznel yargı ifade eden    cümle yazınız. (10 puan)

            güneş, hava, Atatürk, güzel, kitap, sonbahar, sevmek, İstanbul, ölmek

Nesnel yargı: Atatürk 1938’de İstanbul’da öldü. 5 puan

Öznel yargı: Güneşli havalarda kitap okumayı çok severim.  5 puan
S.9) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10 puan)
Y   ) “Babam düzenli olarak kitap okur.” cümlesinde dilek kipi vardır.
(   Y  ) “Romandan her gün on beş sayfa okurum.” cümlesinde iş bildiren bir fiil yoktur.
( D    ) “Kürşat’ta bizimle gelse.” cümlesinde çekimli bir fiil vardır.
(   Y   ) “Ekin ektim çöllere/Yoldurmadım ellere” dizelerinde görülen geçmiş zaman kipi kullanılmamıştır.
(   D   ) “Okuldan çıktığı gibi eve gider.” cümlesinde geniş zaman kipi kullanılmıştır.
* Her doğru yanıt 2 puandır.
S.11) ‘Arkadaşlık’ konulu sohbet(söyleşi) türünde bir kompozisyon yazınız. (30 Puan)

Başlık: 5 puan
Kağıt düzeni: 5 puan

Yazım ve noktalama: 5 puan

Dil ve anlatım: 15 puan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder