Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

8 Ocak 2012

2010-2011 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ 9. SINIF YAZILI SORULARI


2010-2011 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ DERSİ
9. SINIF YAZILI SORULARI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. Her bir test sorusu 6 puandır.
S1. Nükleik asitlerin yapısına katılan;              I. Adenin         II. Fosfat      III. Urasil      IV. Riboz 
 moleküllerinden hangileri hem DNA hem de RNA'nın yapısında bulunur?
A) Yalnız I             B) I ve II                C) I,II ve III           D) I,II ve IV           E) II,III ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S2. DNA eşlenmesinde;
                I. Deoksiriboz       II. Adenin             III. Fosfat              IV. Sitozin     moleküllerinden hangileri eşit sayıda kullanılır?

A) I ve II               B) II ve III             C) III ve IV            D) I ve III              E) II ve IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S3. Adenin nükleotitlerin sayısı guanin nükleotitlerin sayısının iki katı olan bir DNA'da sitozin sayısı 200 olduğuna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?
A) 480                   B) 1200                  C) 1600                  D) 1900 E) 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S4. Aşağıdakilerden hangileri ATP molekülünün yapısında bulunmaz?
I. Adenin               II. Guanin              III. Yüksek enerjili fosfat bağları       IV. Deoksiriboz şekeri         V. Fosfat
A) Yalnız II           B) II ve IV             C) I,III,V D) Yalnız III          E) IV,V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S5. Günlük olarak                - Süt ve süt ürünleri - Et ve et ürünleri  - Baklagillerler     ile beslenen bir insanda en çok aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisini yemiş olur.

A) A vitamini     B) B vitamini    C) C vitamini     D) Yağ              E) Proteinler
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S6.Yağ moleküllerini sentezlemek için 5 molekül gliserol kullanılmıştır. Buna göre sentez sırasında kullanılan yağ asidi ve açığa çıkan su molekülü sayısı nedir?
                                                                      Kullanılan Yağ asidi        Açığa çıkan su molekülü     
                                                               A)               15                                               15
                                                               B)               10                                                10
                                                               C)                5                                                 15
                                                               D)               15                                                5
                                                               E)               10                                                 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S7. İnsanda, aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi  yapılamaz?                                           

A) Temel aminoasitlerin     B) Enzimlerin          C) Nükleotidlerin          D) Yağların                 E) Proteinlerin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S8. Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?             

 A) Hücre zarının yapısına katılma       B) Enerji ihtiyacını karşılama   C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma                                
                               D) Bazı hormonların yapısına katılma              E) Soğuktan korumayı sağlama

S9.   I. Glikojen          II.Nükleik asit                 III. Nişasta                    IV. Protein                                          
               Yukarıdaki organik moleküllerden hangi ikisi aynı hücrede  bulunmaz?
          A) I ve II                       B) l ve III               C) II ve III              D) II ve IV          E) III ve IV       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S10. Biyokimyasal bir reaksiyonda ortam sıcaklığı 15 oC den 30 oC ye  yükselirse aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?
        
       Enzim etkinliği           Etkinen (Substrat) madde miktarı          Ürün miktarı        Enzim miktarı
A)      artar                                              azalır                                                        artar                         değişmez
B)   değişmez                                         azalır                                                         artar                        değişmez
C)     artar                                            değişmez                                                     azalır                       artar
D)     azalır                                             artar                                                      değişmez                    değişmez
E)   değişmez                                         artar                                                          artar                         azalır
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S11.  Enzimlere ait 5 tane özellik yazınız. (10puan)
S12.  Yağda eriyen vitaminlerin isimlerini yazarak eksikliklerinde görülen hastalıkları yazınız.(10puan)
S13.  1 ADP molekülü ile RNA ya ait adenin nükleotidi arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (10puan)
S14.  Normal azot bulunduran DNA molekülü ( N14) iki kez ağır azot bulunan ortamda eşleştirilirse melez DNA ların oluşma olasılığı % kaçtır? (10puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder