Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

14 Ocak 2012

9.Sınıf Dil Anlatım Soruları Çöz


Cevap Anahtarı

DİL VE ANLATIM DERSİ II.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

1. Aşağıdaki cümlelerde “değiştirmek” sözcüğünü aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde birer cümlede kullanınız. (10p)
Başka bir biçime sokmak:   KUMSALDA YAPTIĞIM HEYKELLERİ DEĞİŞTİRMİŞ.
Bir şeyi bulunduğu yerden başka bir yere almak: ANNEM ODANIN DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMİŞ.
Bir şeyi verip yerine başka bir şey almak:YENİ ALDIĞIM GÖMLEK KÜÇÜK GELİNCE DEĞİŞTİRDİM.
Huyu bozulmak, kimseyi tanımamak: PARA SENİ DEĞİŞTİRMİŞ.
Olumlu anlamda yenilik kazanmak:DERSLERİNİN İYİLEŞMESİ DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR.

2. Aşağıdaki sözcükleri yapılarını (basit ,türemiş, bileşik) karşılarına yazınız.(10p)
*indirim ………………………………TÜREMİŞ
 *yağışlı ………………………………TÜREMİŞ
* tanıtıl-…………………………………TÜEMİŞ
*geliyorum………………………………BASİT
*gidebilirsin………………………………BİRLEŞİK

3.  Aşağıdaki sözcüklerin kök ve eklerini karşısına göstererek altlarına isimlerini yazınız.(20p)
*anlayışsız         ANLA-     Y-         –             SIZ                            * sucular         SU        -    CU      -      LAR
                             F.K.     K.H.       F.İ.Y.E        İ.İ.Y.E                                               İ.K.            İ.İ.Y.E         Ç.E.

*gözlükçünün     GÖZ   -   LÜK    -    ÇÜ    -    N    -   ÜN                                * uyuyorsun   UYU-   YOR-   SUN
                            İ.K.         İ.İ.Y.E.     İ.İ.Y.E.   K…H.  TAMLAYAN E.                                 F.K.      Ş.Z.E.    2.T.Ş.E

*korkaklık     KORK-      AK    -      LIK
                       F.K.         F.İ.Y.E.      İ.İ.Y.E.

Gözlem, insanlar açısından önemli bir birikim yoludur. Bunu Eskişehir’den Ankara’ya yolculuk yaparken anladım. Çevredeki ovalar, dağlar ve kuş sürüleri o kadar güzeldi ki anlatamam. İçimde küçük sevgi pırıltıları oluşmaya başladı doğaya karşı.  Onların yaşantısı beni güzel hayallere daldırıyordu.
4. Bu parçada geçen altı çizili ad tamlamalarını ve sıfat tamlamalarını bölümlerine ayırarak aşağıda gösteriniz? (20p)
BİRİKİM     YOLU KUŞ    SÜRÜLERİ               SEVGİ     PIRILTILARI             ONLARIN      YAŞANTISI
T.YAN         T.NAN             T.YAN   T.NAN                   T.YAN     T.NAN                         T.YAN            T.NAN
      B.SİZ İ.T.                              B.SİZ İ.T.                          B.SİZ İ.T.                                               B.Lİ İ.T.

GÜZEL HAYALLER
SIFAT     İSİM
SIFAT TAMLAMASI

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin “sesteş”i yoktur? (10p)
A)Dünyanın en güzel koyları Akdeniz’dedir.
B)    Ardından bir iz bırakmadan göçüp gitti dünyadan.
C)      Az daha bir kazaya kurban gidiyorduk.
D)      Binanın sol tarafına park yapılacakmış.
E)      Dil, insanın dış dünyaya açılan kapısıdır.

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki al­mıştır? (10p)
A)  Pozitif bilimler insanlığın ortak düşünce­sine hizmet eder.
B)  Dünyayı değiştirmeye çalışanlar önce kendisini yetiştirmeli.
C)  Numaralar birbirini tutmadığı için dolaplar karıştı.
D)  Yağmurlu günlerin özlemi artık sona er­mişti.
E)   Bu kampanyaya ilgi katlanarak büyü­yordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit, hem türemiş hem de bileşik sözcük vardır? (10p)
A)  Şiirler coşkunun seline kapılarak çalaka­lem yazılmaz.
B)  Evde, sokakta, her dakika bekledim bu anı.
C)  Sevgi, insanı bencillikten kurtarır; insanın duyar­lılığını artırır.
D)  Yıllardır sokağın başındaki derme çatma evde oturuyorlar.
E)   Kocaman bir alana götürdü babası küçük kızı.

8. "Bir sözcüğün aklımızda uyandırdığı ilk anlamına temel anlam denir."
         Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamında kullanılmıştır? (10p)
A)       Gençler, sesinizi basın yoluyla duyurmalısınız.
B)      Yüzüme öyle boş nazarlarla bakmayın.
C)      Her sabah gazeteye şöyle bir göz atar.
D)      Bu işin de bir yolu yordamı vardır elbette.
E)      O, göründüğü gibi soğuk biri değildir.

1 yorum:

  1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

    YanıtlaSil