Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

29 Aralık 2011

5.Sınıf türkçe Yazılısı Çöz


SORULAR

1.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt an­lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A)       İri siyah gözlerini beyaz ceketimin üzerinde gezdiriyordu.
B)       Onu sakin, dürüst ve çalışkan bir dost olarak hatırlıyorum.
C)       Yan binanın üst katında arkadaşlarıyla çay içiyor.
D)       Uzun boylu, zayıf bir delikanlı bizi karşıladı.

2.      Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir hayal ürünüdür?
A)   Evdeki mobilyalar annemin çeyizinden kalmaydı.
B)   Yalının çatısında sürekli ötüşen martılar vardı.
C)   Karşı kıyıya sandalla geçmeyi planlıyorduk.
D)  Bugün güneş, aynı yerden iki defa doğdu.

3.      Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ablam, ingilizce öğrenmek için kursa başladı.
B) Bugün Türk Dil Kurumuna gidecekti.
C) Araştırmacılar, Mars'a insan göndermeyi planlıyor.
D)  Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerler hakkında bilgi veriyordu.

4.      Göz açıp kapayıncaya kadar sofra kuruldu. Masaya sakız gibi beyaz bir örtü yayıldı. Aşçı yemekleri getirmeye başladı.
 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi, aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?
A) Sofra                               B) Aşçı               
C) Beyaz                              D) Masaya
5.      “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşırı” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Doktor, çocuklara koyu süt önermiyor.
B) Takımın koyu taraftarları erkenden geldiler.
C) Balıkçılar koyu mavi denizlere açıldılar.
D) Aralarında koyu bir sohbet başladı.

6.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Gece, ayı hilal şeklinde gördüm.             
B) Bu iş iki ayda zor biter.
C) Ay, ne sevimli bir çocuksun.                    
D) Yüzü ay gibi parlıyordu.
7.      Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi yeni bir kelime türetmemiştir?
A) Çamurlu yollardan ilerliyoruz.     
B) Sessiz sedasız gidiverdi.
C) Yarın erkenden yola çıkıyorlar.               
D) Doktor ona gözlük vermiş.

8.      Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.     
B) Güreşçi rakibini yere yıktı.
C) Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık.     
D) Yaşadığı son olaylar onu yıktı.

9.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önem vermeyerek” anlamı taşıyan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Arkadaşım, sade bir törenle evlendi.
B) Yalandan bir temizlik yapıverdiler.
C) Eline aldığı işi hemen bitiriverdi.
D) Beni, şakayla karışık uyardı.

10.  Ancak. sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “en erken” anlamında kullanılmıştır?
A) Onun üzüntüsünü ancak sen hafifletebilirsin.
B) Geziye ancak son sınıflar katılabilecekmiş.
C) İçimizden ancak bir arkadaşımızla görüşebildi.
D) Bu hızla ancak akşama varırız.

11.  “ Aralık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iki nesne arasındaki açıklık”
anlamıyla kullanılmıştır?

A) İki masa arasında bir metre aralık var.
B) Bir aralık yazdıklarıma göz atar mısın?
C) Başkan, bir aralık ortadan kayboldu.
D) O aralık, arkadaşlarımdan biri kitabımı
alıvermişti.

12.  “ Bu güzellikleri görmek için Uzungöl’e gün doğarken gelmelisin.” Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Niçin                       B) Ne zaman
C) Nasıl                                   D) Nereye

13.  “ Ekmeden biçilmez.” atasözünü açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emek harcanmadan verim alınmaz.
B) Herkesin kendine özgü bir çalışma biçimi vardır.
C) Bazı işler, yardım alınmadan başarılamaz.
D) Her sorunun bir çözümü vardır.

14.  “ Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiştirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
A)     –çi               B) -lik         C) -li           D) –siz

15.  Boğaz gemilerinin İstanbul manzarasına asıl büyük katkıları, bacalarından çıkan dumanlardı. En çok da rüzgâra göre değişen bu karanlık kömür dumanlarını, yaptığım
Boğaz manzaralarına eklemeyi severdim.
Bu paragrafın yazarı hakkında aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Resim yaptığı              B) İstanbul’da yaşadığı
C) Gemilerde çalıştığı     D) Boğaz rüzgârını sevdiği

16.  Aşağıdakilerin hangisinde “doğrusu” sözcüğü, açıklayıcı bir ifade olarak “gerçek şu ki”  anlamında kullanılmıştır?

A) Dikkatlice baktı ama doğrusunu okuyamadı.
B) Tahtaya bir sayı doğrusu çizmesini istedi.
C) Dün anlatılanların doğrusunu ondan öğrendim.
D) Bu çiçek, doğrusu çok hoşuma gitti.

1. kendi planlarını
2. bilgelik
3. çok
4. değiştirmekten
5. dünyanın düzenini
6. gerçekleştirmektir.

17.  Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 1 . 2 . 4 . 5 . 6 . 3                B) 2 . 5 . 4 . 3 . 1 . 6
C) 5 . 4 . 3 . 2 . 6 . 1                D) 1 . 4 . 3 . 6 . 5 . 2

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerçekleşmiştir?
A) Matematik sorularını bu kez çözeceğim.
B) Önümüzdeki hafta babam eve gelir.
C) Bu akşam bize misafir geliyor.
D) Annem bana yeni bir ayakkabı almış.

19.  .Mı, mi. aşağıdakilerin hangisine soru anlamı katmıştır?
A) Dedem geldi mi hepimiz ona koşarız
B) Üzülmüş mü sevinmiş mi belli değil
C) Elbisemin rengi kırmızı mı olsun yeşil mi
olsun
D) Annemiz kızdı mı herkes köşesine çekilirdi

20.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?
A) En büyük hayali pilot olmaktı.
B) Hâli vakti yerinde bir adama benziyordu.
C) Hangisinin haklı olduğu anlaşılamadı.
D) Yerde büyük kırmızı bir halı vardı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder