Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

31 Aralık 2011

10.Sınıf Coğrafya Testi Çöz2-        1-  Granit                          2- Taşkömürü   
           3-  Konglomera                4-  Tüf
Yukarıdaki taşlardan hangilerinin oluşumunda volkanik süreçler etkili olmuştur?
A) 1-2          B) 1-3        C) 2-3          D) 1-4         E) 2-4

3- Volkanizma, yerin derinliklerinde akışkan halde bulunan magmanın, yerkabuğundaki çatlak ve kırıklardan yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın derinliklere soğularak katılaşması olayıdır. Patlamalar gaz, kül ve lav çıkışıyla veya sadece gaz patlamasıyla gerçekleşir.
Buna göre, volkanik olaylar ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yer şekillerinde değişikliğe neden olurlar
B) Yerleşme alanlarında felaketlere, can ve mal kayıplarına yol açarlar
C) Vadi önlerini keserek göl oluşumuna neden olurlar
D) Genellikle yerkabuğunun kalın olduğu eski kıta çekirdeklerinde daha sık görülürler
E) Mineralce zengin verimli toprakların oluşumuna neden olurlar

4- Bir kaynak suyunun bileşimi, temas ettiği zeminin özelliğine ve suyun eritme gücüne bağlı olarak değişir.Buna göre;
I.Yamaç      II. Tabaka     III. Karstik       IV. Fay
kaynaklarından hangisinin mineralce daha zengin olması beklenir?
A) I ve II               B) Yalnız II              C) I ve I   
                 D) III ve I              E) III ve IV

5- Aşağıdakilerden hangisi, geçmişten günümüze kadarki olan dönemde, kıtaların hareket halinde olduğuna kanıt oluşturmaz?
A) Dünya yüzeyinin %71’inin sular ile kaplı olması
B) Hindistan yarımadasında bulunan bitki fosillerinin aynısın sadece Afrika kıtasında bulunması
C) Avustralya kıtasında bulunmuş olan hayvan fosillerinin aynısının, sadece Afrika kıtasında bulunması
D) Özellikle kıta kenarlarında, ancak çarpma ile oluşmuş olabilecek yüksek dağlar
E) Günümüzde yapılan hassas ölçümlerde kara parçalarının yılda 5-10 mm yer değiştirdiğinin anlaşılması

6-  I-Dünyadaki tatlı su oranı tuzlu sudan fazladır
    II-Tatlı suların büyük kısmı buzullar halinde    
          kutuplarda ve dağların yüksek kesimlerinde  
          depolanmıştır.
   III-Dünyamızdaki en büyük su kaynağı okyanus  
          ve denizlerdir.
     IV-Deniz ve okyanusların tuzluluk oranı 
           Ekvator’dan kutuplara gidildikçe artar..
Su kaynakları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A)II ve III    B)I ve IV  C)II ve I   D) I ve II    E) III ve IV

7- Yıllık yağış miktarının yüksek olduğu bir bölgeye ait toprak örtüsü ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?
A) Organik madde bakımından zengindir
B) Mineral bakımından fakir ve yıkanmış topraklardır

12- Tundra ikliminde yıllık yağış miktarı 250 mm.den fazla olmamasına rağmen Tundra topraklarının nemli topraklar arasında yer alması aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?
A) Bitki örtüsü ile
B) Sıcaklığın yüksek olması ile
C) Buharlaşmanın azlığı ile
D) Humus bakımından fakir olması ile
E) Yağış rejiminin düzenli olması ile

13- Kıtaların nüfuslarıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) En fazla nüfus artışı Afrika kıtasındadır
B) Antarktika kıtasında yerleşik hayat yoktur
C) Nüfusun en çok olduğu kıta Asya’dır
D) Nüfus yoğunluğunun en az olduğu kıta
Okyanusya ‘dır
E) Doğal nüfus artışının en az olduğu kıta Avrupa’dır

14- Bir ülkenin nüfusu ile ilgili bilgiler o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir. Buna göre;
1-Kent nüfusunun kırsal nüfusa oranı
2-Okur-yazar oranı
3-Aritmetik nüfus yoğunluğu
4-Çocuk nüfusun toplam nüfusun içindeki payı
Özelliklerinden hangileri o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?
A) Yalnız 3     B) Yalnız 4     C) 1-2    D) 1-3      E) 2-4


16-“Türkiye, nüfus artışının çok olduğu ve gelişmekte olan bir ülkedir.” Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Her yıl daha çok konuta ihtiyaç duyulmaktadır
B) Kişi başına düşen milli gelir azalmaktadır
C) 20 yaşın altındaki nüfus sayısı artmaktadır
D) Nüfus yoğunluğu gittikçe azalmaktadır
E) Ülkede, ulusal gelirden ithalata büyük bir pay  
ayrılmaktadır

17- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bir ölçü değildir?
A) Kişi başına tüketilen enerji miktarı 
B) Kalifiye eleman sayısı
C) Nüfus artış oranı                   
D) Kişi başına düşen milli gelir
E) Nüfus sayısı


4 yorum:

 1. güzel sorular ama cevap anahtarı olsa ıyı olurdu.

  YanıtlaSil
 2. Cevap anahtarı lazım :(

  YanıtlaSil
 3. cevap anahtarı yokk öfff nasıl kontrol etcemmm...dermisim hoca gösterdim 100 aldım ;)

  YanıtlaSil
 4. gerçekten cevap anahtarı olmadan olmuyor nerden bilicez doğrumu yanlışmı

  YanıtlaSil