Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

31 Aralık 2011

10.Sınıf Tarih Testi Çöz


1- Seyfiye sınıfının görevlerini açıklayınız. (10p)
                                                                          
2- Salyaneli eyaletler hakkında bilgi veriniz. (10p)
3- Coğrafi Keşifleri kolaylaştıran nedenlerini yazınız. (10p)
4- Mısır Seferinin sonuçlarını yazınız. (10p)
5- 1535’te Fransızlara verilen kapitülasyonların nedenlerini açıklayınız. (10p)
6- Reform Hareketlerinden iki tanesini yazınız. (10p)B. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ. (5x2=10 Puan)
1- Yavuz döneminde Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında _____________________ Savaşı yapılmıştır.
2- Papaların ve din adamlarının Tanrı adına belge karşılığı bağışlamasına _____________________ denir.
3- ilk Osmanlı parası _____________ döneminde bastırılmıştır.
4- 1402-1413 arasında yaşanan taht mücadeleleri ile geçen döneme ___________________ denir.
5- Anadolu’daki Bizans valilerine ______________ denirdi.

C. AŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA (D), YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA İSE (Y) YAZINIZ. (5x2=10 Puan)
1- Sancaklarda güvenlik işlerinden kadılar sorumludur.                                                                (     )
2- Sakalar, ordunun su ihtiyacını karşılayan gruptur.                                                                      (     )
3- Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferi sırasında ölmüştür.                                                     (     )
4- Otlukbeli Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında yapılmıştır.                               (     )
5- Kırım’ın fethedilmesi ile Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.                                                  (     )

D. AŞAĞIDAKİ SORULARDA UYGUN OLAN ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ.  (4x5= 20 Puan)
1- Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması için mücadele edilen devletlerden biri değildir?
A) Trabzon Rum İmp.
B) Akkoyunlular
C) Karamanoğulları
D) Candaroğulları
E) Danişmentoğulları

2- Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir?
A) İstanbul
B) Amasra
C) Rodos
D) Kırım
E) Azak

3- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflere katılmamıştır?
A) Galileo
B) Amerika Vespuci
C) Del kano
D) Vasko Dö Gama
E) Bartelmi Diyaz

4- Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya da başlamasının nedenlerinden birisi değildir?
A) İtalya da serbest düşünce ortamının bulunması
B) Antik Helen ve Roma dönemine ait eserlerin İtalya da yer alması
C) Katolik Kilisesinin özgür düşünceyi desteklemesi
D) İtalya’nın Akdeniz ticareti ile zenginleşmesi
E) İtalya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması1 yorum: