Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

31 Aralık 2011

10.Sınıf Milli Güvenlik Testi Çöz


1.  Milli menfaatlerimiz  nelerdir? (5puan)


    

2.Milli güvenliğin tespitinden sorumlu organlar hangileridir? (5puan)


3.Milli güç ne demektir? (5puan)


B) BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız (3.5:15 puan)

1.* Milli Güvenlik politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı önlemler alma  görev ve yetkisine sahip olan kuruluşa ……………….  …………………  denir. (5puan)

2.*Devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı tedbir almasına ...... ......... denir. (5puan)

3. Milli menfaatlerin tespit ve korunması amacıyla devletin takip ettiği politikaya ........ .......... denir. (5puan)
C) DOĞRU-YANLIŞ SORULARI (4.5:20 puan)

 Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.                                     

Milli hedef,  milli bir nitelik taşımalıdır.  (     )  (5puan)
Atatürk İlke ve İnkılâpları milli menfaatlerimizden değildir.  (     )  (5puan)
Devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyetlere karşı tedbirler alınmasına milli hedef denir.     (     )    (5puan)                                                                                                                   
Tam bağımsız ve demokratik olmak siyasi hedeflerimizden  biridir.  (    ) (5puan)   

D) ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (10.5:50 puan)

1.  Milli Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından belirlenir?
   a.  Cumhurbaşkanı b.  MGK Genel Sekreteri c. İç İşleri Bakanı d.  Dış İşleri Bakanı e. Milli Savunma Bakanı

2. . Devletin Milli Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili konularda tavsiye kararları alan ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eden kurul hangisidir?

a. Bakanlar Kurulu  b. Milli Güvenlik Kurulu c. Genelkurmay Başkanlığı
d. Milli Savunma Bakanlığı e. Türk Silahlı Kuvvetleri3.   Milli güvenliğin genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a.    Topyekun savaş halidir.   b.  Devleti deniz, kara ve hava sınırlarının düşman tehdidinden korunmasıdır.
  c.    Devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyetlere karşı tedbirler alınmasıdır.     d.     Savaşa hazırlık amacıyla yapılan her türlü faaliyetlerdir.
  e.     Sivil savunma sivil savunma teşkilatlarının her ilde oluşturulmasıdır.

4.   Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir?
 a.  Milli Savunma Bakanı b. Deniz Kuvvetleri Komutanı c.Ulaştırma bakanı d. Başbakan e.  Cumhurbaşkanı

5. Aşağıdakilerden hangisi milli stratejinin tanımıdır?
a. Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.
b. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir.
c. Milli Güvenlik Kurulu, devletin bağımsızlığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik karar ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.
d. Milli Güvenlik Kurulu kararları Bakanlar Kurulu tarafından uygulanmak zorundadır
e. Milli Güvenlik Kurulunda, devletin bağımsızlığını ilgilendiren konular görüşülür.

6.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ülkemizin Dünya üzerindeki önemini belirleyen bir unsur değildir?
  a. Orta Asya ve batı arasında doğal bir köprü oluşturması
  b. Doğal enerji kaynaklarının %70'inin ülkemizin etrafında olması
  c. Avrupa'da ve bölgesinde güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması
  d. Demokratik bir ülke olması
   e. Karadeniz deniz ulaşımının Türk boğazlarına bağımlı olmaması

7.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın sorumlulukları arasında yer almaz?
    a) Başka insanların aile yaşamlarına, özel hayatlarına karşı saygılı olmak
    b) Komşumuzu rahatsız etmemek, toplum kurallarına uymak.
    c) Çalışmak, üretmek, ahlaklı ve dürüst bir insan olmak.     d) Vergi vermek 
    e) Trafik kurallarına dikkat etmemek

 8.İleri görüşlü, kurucu ve yapıcı bir düşünceyle modern toplum hayatında yeni ilerleme ve gelişmelere imkân hazırlamaya yönelik çalışmalar yapan bir insan Atatürk’ün  hangi ilkesini daha iyi savunur?
      a) İnkılâpçılık         b) Laiklik         c) Halkçılık        d) Cumhuriyetçilik       e) Milliyetçilik

9.Bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumdan dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajların hepsine ne denir?
  a. Jeopolitik konum b. Jeostatik konum c. Politik konum d. Stratejik konumlama e.Siyasi konum          

10.Atatürk’ün; “Uygar olmayan toplumlar, uygar olanların ayakları altında ezilmeye mahkûmdur.” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha fazla ilgilidir?
a.  Milli Güvenlik  b. Milli Güç    c. Milli Hedef  d. Askeri Güç  e. Milli strateji

2 yorum:

 1. Cevaplar
  1-a
  2-b
  3-c
  4-c
  5-b
  6-e
  7-e
  8-a
  9-a
  10-b

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil