Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Aralık 2011

8.Sınıf Din Kültürü yazılısı soruları çözDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
8. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı
Adı……………………….….
Soyadı………………….……
Sınıfı-no………………………
B

Akış Çizelgesi: İşlem: Pınardere  İlköğretim Okulu     ---------     Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Zekât verecek kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
                A) Müslüman olmak            B) Akıllı olmak              
                C) Hasta olmamak               D) Zengin olmak
2. Aşağıdaki zekatla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
       A) Zekat toplumdaki ekonomik dengeyi sağlar.       
       B) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.
       C) Zekat vermekle malımızda eksilme olur.
       D) Zekatı verilen mal bereketlenir.
3. Aşağıdakilerden hangisi evrenin yasalarından biri değildir?
           A) Psikolojik yasalar             B) Biyolojik yasalar
           C) Toplumsal yasalar                     D) Fiziksel yasalar
4- Allah insanı aşağıdaki sahip olduğu özelliklerin hangisinden dolayı hesaba tabi tutar ve sorgular?
                   a) Kalp atışlarından dolayı                                       
                   b) Göz ve ten renginden dolayı
                   c) İnsanlara zarar vermesinden dolayı                 
                   d) Hangi anne-babadan dünyaya geldiği
Yüce Allah insana diğer varlıklardan farklı olarak ________ ve  ________ vermiş, insanı davranışlarında özgür bırakmış ve onu yaptıklarından sorumlu tutmuştur. ”
 5- Yukarıdaki cümledeki boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
            a) Beyin ve göz                b) El ve ayak              
            c) Akıl ve irade                 d) Beyin ve sevgi
6.Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah’ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
               a) Kunut Duaları               b) Fatiha Suresi
               c) Ayetel Kürsi                  d) Fil Suresi                     
   I-  " Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. " ( 54/49 )          
 II- " Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir. " ( 55/5 )
7- Yukarıda, iki ayetin meali verilmiştir. Bu ayet meallerinden hareketle aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz?
            a) Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı
            b) Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiği
            c) Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğu     
            d) Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu
8 “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” Peygamberimizin bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir?
              A)  Emek sarf ederek helal rızık yemek.           
              B)  Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.
              C)  Dilencilik yaparak kazanmak.                     
              D)  Zengin olmak için kazanmak.
Puan

9-“Ayşe bu sene ÖSS sınavına girecektir. Gece-gündüz demeden her gün ÖSS sınavını kazanmak için elinden
gelen gayreti göstermiştir. Sınava yakın bir zamanda Ayşe:
-Allah’ım hakkımda sınavla ilgili ne hayırlıysa onu  gerçekleştir diye dua etmiştir”
Ayşe’nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile tanımlanabilir?
A)Tevekkül         B)Sabır            C)Şükür            D)Kader
10.‘Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur’   ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?
         a)  İnsanın akıllı olduğuna                            
         b)  İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
         c)  İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine       
         d)  İnsanın çalışması gerektiğine
İlk 10 soru ( çoktan seçmeli sorular) 5’er puan

11. Aşağıda verilen cümleler doğru ise D, yanlış ise Y harfini parantezin içine yazınız.( 5 puan)
(     )  İnsan iradesini istediği gibi kullanabilir. İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
(     ) Tevekkül etmeden önce gerekli tedbirleri de almak gerekir.
(     ) Dinimiz insanlara çalışmak zor geliyorsa dilenmelerini tavsiye etmiştir.                  
(     ) Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yarat­mıştır
(      )  İnsan hayatının sona erdiği zamana ömür denir
12.Aşağıda verilen ayetlerin evrendeki yasalardan hangisiyle ilgili olduğunu karşılarına yazınız.(10 Puan)
1
.“Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır.(Nur 45)

2
Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir.”

3
“Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an geri alabilirler.” {Araf,34}


4
“Gökten su indiren odur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkartırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üzerine binmiş taneler, başaklar çıkarırız…… .”{En’am, 99}

5
“Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı  da buyruğu altına almıştır.”{Lokman,29}
ÖLÜM
ZEKAT
        KAZA
TEVEKKÜL
KADER
 13.Yukarıdaki  verilen kavramları tablo içindeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.(10puan)

.Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde ………………………….. denir.
Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan  ibadete ………………………. Adı verilir.

Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ……………….……. denir.

Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ………………….…denir.
Allah’ın ezeli ilmiyle,  meydana gelecek  olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine …………………..denir.
14.İmanın şartlarını (esaslarını) yazın. (5 puan)
Allah’a İman
     Allah’a
      İman

15.Verilen örneklerden yararlanarak aşağıdaki şemayı doldurunuz.(6 puan)
Değişmezler(Önceden belirlenenler)                                    Değişkenler(Önceden belirlenmeyenler
İnsanın sorumlu olmadığı alanlar.                                         İnsanın sorumlu olduğu alanlar.
-İnsan anne ve babasını seçemez.                                        -Davranışlar.
-                                                                                              -    
-                                                                                              -
-                                                                                              -

16. Hırsızlık yapıp hapse düşmüş bir kişi;” ben kader mahkûmuyum, kaderimde varmış ki yaptım. Elimden bir şey de gelmez. “diye kendini savunmaktadır. Böyle düşünen bir insanın kader anlayışının doğru veya yanlışlığını açıklayarak yazınız.  (7 puan)
17.‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.’ Hadisini İslam’ın Paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem açısından değerlendiriniz.(7 puan)

Allah katında sizin en hayırlınız, Ahlâkı en güzel olanınızdır. (Hadis-i Şerif)                                
 

2 yorum: