Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Mayıs 2012

10. Sınıf Türk Edebiyatı Yazılısı Çöz


SORULAR
    1) Aşağıdaki cümlelerdeki  boşlukları doldurunuz.(10p)
      - Göktürkleri Yazıtları ........ yüzyılda ..... ............ devleti zamanında dikilmiş ve ......... .......... tarafından yazılmıştır.
      - Orhun Yazıtları bugünkü ............................ sınırları içerisindedir.
      - Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar :
         1-......................................   2-............................................... 3-.................................................
   2)  a) Kutatgu  Bilig adlı eserde hangi kavramlar sembolleştirilmiştir?(10p)
        b) Kutatgu  Bilig hangi Türkçe ile yazılmıştır?
        c) Kutatgu  Bilig ile edebiyatımızda hangi nazım geleneği başlamıştır?
        d) Kutatgu  Bilig bir siyasetname niteliği taşır. Neden?
   3)  Divan-ı Lugati't Türk adlı eserin Türk Edebiyatı açısından önemini yazınız.(10p)
  
    Ne varlığa sevinirim         4)    a) Yandaki dörtlüğün nazım türü hakkında bilgi veriniz.(10p)
    Ne yokluğa yerinirim              b) Dörtlüğü şekil açısından inceleyiniz.(5p)
    Aşkın ile avunurum                c) Dörtlüğe hâkim olan edebi sanat hakkında bilgi veriniz.(5p)
    Bana seni gerek seni             d) Dörtlük hangi düşünceyi yansıtmaktadır.(5p)
                       Y.Emre.
 
  5) Sözlü Edebiyat döneminin özelliklerinden beş tanesini yazınız.(10p)
                               I                                                                                                           II
               Tümen çeçek tizildi    ( Binlerce çiçek dizildi )         Yılan kendü egrisin bilmez, tevi boynun egritir.
               Bükümden ol yazıldı   ( Tomurcuklarından çözüldü)                   
               Öküş yatıp özeldi        (Uzun yatmaktan sıkıldı)
               Yirde kopa adrışur      ( Yerden biter ,ayrışır )

   6) a) Yukarıdaki metinler İslamiyet öncesi hangi edebi ürünlerimizdendir? Bilgi veriniz.(4p)
       b) Metni şekil olarak inceleyiniz.  (4p)
       c) Yukarıdaki edebi ürünlerimizin Halk Edebiyatındaki karşılıklarındaki karşılıklarını yazınız.(2p)

7)  Mitoloji nedir? Mitlerin doğuşu hakkında bilgi veriniz.(10p)

Ol Kadrim kudret birlen nazar kıldı                   nazar kıldı: görmek            mahrem bolup: sır olmak
Hurrem bolup yir astıga kirdim mene               hurrrem: mesut, sevinçli
Garip bendeng bu dünyadan güzar kıldı           yir astıga kirdim: yer altına girmek
Mahrem bolup yir astıga kirdim mene             güzar kıldı: geçip gitmek
8)   a) Dörtlüğü yorumlayınız.(10p)
      b)Dörtlükten hareketle Ahmet Yesevi'nin Türk Edebiyatı açısından önemini yazınız.(5p)

                                                                                                                                 BAŞARILAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder