Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

17 Aralık 2011

9.Sınıf Türk Edebiyatı Soruları Çöz Ve Yanıtlı


1.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.(10 p)

*Olay çevresinde oluşan metinlerden tiyatro, sahnelenmek için yazılır.(   )
*Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez.(    )

2) Okuduğunuz bir destandan hareketle destan türü ile roman türünü karşılaştırınız.(20 p)

3)’’Tiyatro’’ve  ‘’sahne’’  terimlerini kısaca açıklayınız.(10 p)

4)Metinsiz tiyatro olabilir mi? Köy tiyatrosu ve orta oyununu dikkate alarak yorumlayınız.
(10 p)

5)Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri dil ve ifade biçimlerini dikkate alarak karşılaştırınız.(10 p)

6)Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebi eserlerin öğesi değildir?(10 p)

a)Olay                      b)Seyirci              c)Sahne                  d)Perde               e)Kamera

7)Manzum hikâye hakkında kısaca bilgi veriniz.(10 p)

8)Okuduğunuz bir olay metnini yapı ve tema özelliklerini dikkate alarak tanıtınız.(20 p)

 Süre 40 dakikadır.                                                                          Başarılar dilerim.
                                                                                                           
                                                                                       

                                                              YANITLAR
                                                          

TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. YAZILI B CEVAP ANAHTARI

1)
     D (5P)
     Y (5 P)
2) Destan: Önemli tarihsel olayların efsaneleşmiş hikâyeleridir. Milletlerin tarih öncesi dönemlerinde kuraklık, göz, deprem gibi büyük felaketlerini dile getiren milli ve anonim ürünlerdir.(5 puan)
Roman: Anlatmaya bağlı edebi metinlerin en gelişmiş olanıdır. Mekân, zaman ve kişiler etrafında gelişen geniş ve kapsamlı olay örgüsü, yazarın sözünü teslim ettiği bir ‘’anlatıcı’’ tarafından okuyucuya aktarılır. Romanlar konuları bakımından macera, tarihsel, töre, psikolojik gibi alt başlıklara ayırmak mümkündür.(5 p)
Destan ve roman anlatmaya bağlı edebi metinlerdir.(5p)
Destan anonimdir.Romanların yazarları genellikle bellidir..(5p)
Okunan bir destandan yola çıkarak anlatma.(5p)

3)Tiyatro: Oyun (Metin),oyuncu, sahne tasarımı, sahne giysisi, sahne tekniği, ışıklandırma, sahneleme gibi her biri başlı başına bir sanat etkinliği olan öğelerden oluşan birleşik bir sanattır.( 5 puan)

Sahne: Tiyatro oyununun oynandığı yerdir. (5 puan)

4) Evet metinsiz tiyatro olabilir. Geleneksel Türk Tiyatrosunda(Orta oyunu ve Köy Seyirlik Oyunu)  genellikle önceden hazırlanmış bir metin yoktur.  (10 puan)

5)Anlatmaya bağlı edebi metinlerde olayı anlatmak, Göstermeye bağlı edebi metinlerde ise olayın gösterimi esastır. Göstermeye bağlı edebi metinlerde olay karşılıklı konuşmalarla izleyici gösterilir. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yazarlar konuya bağlı olarak ya da estetik amaçla kelimelere yeni anlamlar yüklerler.
 (10 puan)

6) E  (10 puan)

7)Manzum hikâye: Bir mekân, bir zaman ve kişiler etrafında gelişen olay örgüsünü şiir halinde anlatan nazım biçimidir. (10 puan)

8) Olay örgüsü(5 puan)
     Kişiler: (5 puan)
     Zaman ve Mekân: (5 puan)
     Tema: (5 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder