Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

31 Aralık 2011

10.Sınıf Tarih Testi Çöz


1.       Osmanlı Devleti’nin kısa sürede gelişmesini sağlayan nedenlerden 5 tanesini yazınız. (2+2+2+2+2=10 puan)
2.       Osmanlıların Rumeli’deki iskan politikasının temel amaçlarını yazınız. (10 puan)

3.       Ankara Savaşı’nın sonuçlarından iki tanesini yazınız. (5+5=10 puan)
4.       II.Kosava Savaşı’nın önemini yazınız. (10 puan)
5.       İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarından 2 tanesini yazınız. (5+5=10 puan)
6.       Yavuz Sultan Selim’in Mısır (Memlûk ) Seferi’nin sonuçlarını yazınız. (2+2+2+2+2=10 puan)
II.BÖLÜM :Aşağıdaki sorularda boşlukları uygun cevaplarla doldurunuz(16 puan)
7.Kuruluş Döneminde Osmanlılara karşı oluşturulan Haçlı ordularının genel amacı ……………………………………………….
    …………………………………………………………………………………………………………………………. .(4 puan)

8.………………………………….Savaşı ilk OsmanlıX Haçlı  savaşıdır. (4 puan)

9.Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan …………………………….. aynı zamanda ……………………Devri sonucu
   taht kavgalarından başarıyla çıkmıştır.(2+2=4 puan)

10.XIV.Yüzyıl başında Yakın Doğu’da bulunan devletlerden ikisi; ……………………………………………………..ve
    …………………………………………………………………dir. (2+2=4puan)

III.BÖLÜM :Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu (D) veya (Y) ile başındaki boşluğa belirtiniz. (8 Puan)

11. (……) Fatih Sultan Mehmet , İstanbul’a denizlerden gelebilecek yardımı kesmek için Anadolu Hisarı’nı yaptırdı. (2puan)

12.(…….)Karadeniz II.Bayezit Döneminde Türk Gölü haline geldi.(2 puan)

13.(…….)Şiiliği resmi devlet politikası haline getiren Şah İsmail’in kurduğu Safevi Devleti’nin asıl amacı Osmanlı topraklarını
      ele geçirmektir.(2 puan)

14.(…….)Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti Osmanlılar için bir tehlike olmaktan çıktı.(2 puan)
Arka sayfaya geçiniz
IV.BÖLÜM:Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı işaretleyiniz. (16 puan)

15.Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’na  son verdiği halde İstanbul’da Ortodoks Kilisesi’nin
      varlığını korumuştur.
     Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz? (4 puan)
(a)Hristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek.
(b)Yönetimi altındaki Hristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak.
(c )Ortodoks Kilisesi’nin hareketlerini kontrol altında tutmak.
(d)Katolik Kilisesine karşı bir güç oluşturmak.
(e)Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak.

16. Cem Sultan ile II.Bayezit arasındaki taht kavgası ,önceleri Osmanlı Devleti’nin iç sorunu iken  giderek bir dış sorun haline
     gelmiştir.
     Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayın bir dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?
     (4 puan)
                            (a)Karamanoğulları Beyliği ile işbirliği yapması
                            (b)Önce Rodos şövalyelerine sonra Papa’ya sığınması
                            (c ) İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması
                            (d)Kendi adına hutbe okutup, para bastırması
                            (e )Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

17. Aşağıdakilerden hangisi , II.Bayezit döneminde Osmanlı-Memlûk savaşlarının nedenlerinden biri değildir?(4 puan)
                            (a) Memlûklerin Anadolu’daki Şiileri kışkırtması
                            (b )Hicaz su yolları sorununun devam etmesi
                            (c) Memlûklerin Dulkadiroğullarının içişlerine karışması
                            (d) Memlûklerin Ramazanoğullarını egemenlik altına almak istemesi
                            (e) Memlûklerin Cem Sultan’ı ve Karamanoğulları beylerini himaye etmesi

18.Fatih Sultan Mehmet zamanında
            -Cenevizlerden Amasra,
            -İsfendiyaroğullarından Sinop
            -Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.
     Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? ( 4puan)
                            (a)Dış ülkelerle ilişkileri arttırmak
                            (b)Anadolu’da siyasi birliği sağlamak
                            (c )Denizlerde üstünlük sağlamak
                            (d)İslâmiyeti yaymak
                            (e )Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek

1 yorum: