Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

26 Nisan 2012

10.Sınıf 2.dönem 2.yazılısı dil anlatım Yazılısı ÇözCömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol.
 Hoşgörürlükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.
                                                      Hz. Mevlana

Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir." Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı'nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.
                                                Ergenekon Destanı’ndan

1-)Yukarıdaki metinlerden de faydalanarak epik(destansı) ve emredici anlatımın üçer tane özelliğini yazınız(12p)
              Emredici Anlatım
                       Destansı Anlatım

DUVAR
(…)
Artık konuşabilirmişim!Kendileri böyle düşünüyormuş.
Aslında ona karşı koyardım.Ama,ama…
Ne kadar da  kendini bilmiş  bir adamdı ?Hata bende, öylece yüzüne bakakaldım.
Üç günde onu ikna ederim zannediyordum.O olaydan sonra, bunun hiç de kolay olmayan bir iş olduğunu anladım.Ama ben ne yapacağımı biliyorum!Onun hakkından geleceğim!Hava atmak nasıl olur  göstereceğim.Beyefendi ağlarken ben gülerek ona sırtımı döneceğim.
(…)

NOT:2,3,4,5,6.. soruları “Duvar” adlı   metne göre cevaplayınız.

2-) Yukarıdaki metinde bulduğunuz sıfatları(5 tane) ilgili bölüme yazınız.(10p.)
          Niteleme S.                                      Sayı S.                                           Belgisiz  S.                                        İşaret S.
 
3-)Yukarıdaki metinde bulduğunuz  zamirleri(5 tane) ilgili bölümlere  yazınız.(10p)

 Şahıs Z.:

 İşaret Z. :

 Dönüşlülük Z.:


4-) Yukarıdaki metinde bulduğunuz  birleşik fiilleri (5 tane) ilgili bölümlere yazınız.(10p.)
       Kurallı B.F.                                               Yardımcı fiille yapılan B. F.                                                    Anlamca kaynaşmış B. F.


5-) Yukarıdaki metinde 3 tane  birleşik zamanlı fiil bulunuz ve türlerini belirtiniz.(9p)
6-)Yukarıdaki metinde her çeşitten birer tane fiilimsi bulunuz ve ilgili bölüme yazınız,eklerini gösteriniz..(9p.)
 İsim fiil:                                                                     Sıfat fiil:                                                                            Zarf fiil:

7-)Aşağıdaki  cümlelerde geçen ek fiilleri bulunuz türünü belirtiniz.(9p.)

*Bir zamanlar liseliydik. →

*Meğer cimrinin tekiymiş.→

*Buraların en aklı başında adamıdır.→

8-)Aşağıda altı çizili olan fiil çekim eklerinin  türünü karşılarına yazınız.(10p)

Bu işi de hallettik                                             Hele bir gelesin.
Burak gelmemiş.                                              Tabii ki bunu bilmelisin
Artık buralara gelmez.                                      Bir kere de o gitsin
O ne yaptığını iyi bilir.                                    Hemen beni görsünler         

9-) Kaç- fiilini etken ,edilgen,dönüşlü,işteş olarak cümle içinde kullanınız.(12p)

ETKEN:

DÖNÜŞLÜ:

İŞTEŞ:

10-)Aşağıdaki fiillere yapım ekleri ekleyerek  geçişli  hale getiriniz ve cümle içinde kullanınız(9p)

üşü-       →

gül-         →

yat-       →                                                                   

                                                                                                               KOLAY GELSİN !

                                                                                                                                   Buğra HIŞIR

                                                                                                                           Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder