Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

27 Nisan 2012

9.Sınıf Din Kültürü Yazılsı Çöz


Aşağıda boş bırakılan yerlere numarasına gelen uygun cevabı işaretleyiniz.
İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Hz. Muhammed’e (1)…-(2)… yılları arasında (3)… sene boyunca (4)… meleği tarafından Allah’tan gelen (5)…ler bu kutsal kitabı oluşturmuştur. Kitabın dili (6)…dır.
İçerisinde bulunan en küçük parça; her bir cümle olan (7)… tir. Bunların sayısı (8)…  tanedir. Bunlardan oluşan bölümlere (9)… denir. Bu bölümlerin sayısı da (10)… tanedir. Ayrıca K.Kerim’in her (11)… sayfasına (12)… denir.
K.Kerim ilk indirildiği zamandan son vahye kadar (13)… nce yazılmış (14)…ca tarafından ezberlenerek korunmuştur. 622’den (hicret) önce gelen bölümlere (15)…, 622’den sonra gelen bölümlere (16)… denir.
Peygamberimizin vefatından sonra Hz. (17)… döneminde, (18)… başkanlığında kurulan bir heyet ile iki kapak arasına alınmış yani kitap haline getirilmiştir. Bu ilk oluşturulan kitaba (19)… denir. Hz. (20)… dönemin de is K.Kerim 7 nüsha çoğaltılıp İslam merkezlerine gönderilmiştir.
K.Kerim Arapça bilmeyenlerin anlaması için Türkçe anlamına (21)… denir. Detaylı açıklamalarına ise (22)… denir.
K.Kerim’in okunmasında uyulacak kurallara (23)… denir.

1- A) 610       B)611        C)612       D)613

2- A)630        B)631        C)632       D)633

3- A)22          B)23          C)24         D)25

4- A)Cebrail  B)Azrail C)İsrafil   D)İsmail

5- A)Mesaj    B)Emir   C)Söylem D)Vahiy

6- A)Arapça                          B)İbranice
    C)Latince                          D)Türkçe

7- A)Ayet      B)Hadis   C)Sure     D)Cüz

8- A)Çok       B)6111     C)6333    D)6666

9- A)Hadis                                 B)Sure     
    C)Cüz                                     D)Paragraf

10- A)114      B)115        C)116       D)117

11- A)10        B)20          C)30         D)40

12- A)Hadis                                B)Sure     
      C)Cüz                                   D)Paragraf

13- A)Öğrenciler            B)Dindarlar
      C)Hafızlar                D)Vahiy Katipleri

14- A)Öğrenciler            B)Dindarlar
      C)Hafızlar                D)Vahiy Katipleri

15- A)Mekki                  B)Medine
      C)Medeni                 D)Medeni

16- A)Mekki                  B)Medine
      C)Medeni                 D)Medeni

17- A)Ebubekir              B)Ömer
      C)Osman                  D)Ali

18- A)Ebuzer El-Gıfari  B)Enes b. Malik
      C)Zeyd b. Sabit       D)Ömer b.Hattab

19- A)Kitap                    B)Taslak
      B)Mushaf                 C)Kerim

20- A)Ebubekir              B)Ömer
      C)Osman                  D)Ali

21- A)Tercüme  B)Şerh  C)Tefsir  D)Meal

22- A)Tercüme  B)Şerh  C)Tefsir  D)Meal

23- A)Tecvid                         B)Tertil
      C)Kıraat                           D)Telaffuz

24- I- Bayrak           II- İstiklal Marşı
    III-Vatan             IV-Millet
Yukarıdaki öncülerden kaç tanesi değerdir?
A)1          B)2          C)3         D)4

25-Kutlu Doğum Haftası Özel Sorusu:
“Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.” Hadisi ve kampanya sloganı olan  “merhametini kaybeden, insanlığı kaybeder.” sözü ışığında; Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in bu seneki Kutlu Doğum Haftası Kutlamalarında hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A)Merhamet B)Adalet  C)Doğruluk D)Güvenirliliği


Not:Hişt sen! Sana diyorum sana. Sağına-soluna bakma. Bir kerede Peygamberin sözünü dinle: İnsanın kazandıklarının en hayırlısı çalışıp kazanarak elde ettikleridir.”

İsmail Erken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder