Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

12 Nisan 2012

6.Sınıf İngilizce Yazılısı Çöz


. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. ( 15 pts. )
    ( ex; İstanbul is in the west of Turkey.)
1)    Ankara ……………………………………………………………………
2)   Antalya ……………………………………………………………………
3)   Erzurum ……………………………………………………………………
4)   Sinop ………………………………………………………………………………
5)   Çanakkale ……………………………………………………………………

B. Aşağıdaki boşlukları Simple Present Tense(geniş zaman)a uygun olarak doldurunuz.(10 pts.)
     My name is Jane. I ……………………… (get up) at 7 o’clock everyday. We ………………. (have) breakfast at 7.30. My father …………………….. (go) work at 8:00. I ………… (go) to school. My mother ………………… (wash) the dishes. This is our morning!

C. Aşağıda verilenlerle cümle oluşturunuz. (20 pts.)
    1. I/ swim/ % 50  ……………………………………………………………………………………….
    2. She/ read book/%100 ………………………………………………………………………….
    3. We / do homework/% 90 …………………………………………………………………………….
    4. John / run / % 0 …………………………………………………………………………………..
    5. They / eat at restaurants / % 20 …………………………………………………………………………..

D. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. ( 20 pts.)
    1. A: Do you play volleyball?
        B: Yes, I ……………………….
    2. A: ………………. they go to the cinema every week?
        B: No, ………………………………….
    3. A: ……………………. he read books?
        B: Yes, ……………………………………….
    4. A: …………………… your mother ………….. a cake?
        B: No, ……………………………………

E. Aşağıdaki boşlukları “don’t” ya da “doesn’t” ile doldurunuz. (10 pts.)
    1. I …………………….. watch Tv in the evenings.
    2. Ayşe and I ………………………….. swim in the sea.
    3. John …………………………. play basketball.
    4. We ………………….. play the guitar.
    5. My sister …………………………. Listen to music.
F. Aşağıdaki saatleri doğru olarak yazınız. (25 pts.)
    a) What time is it?           1.  10:00 = ………………………………………………………………………..
                                             2.  09:30 = …………………………………………………………………………
                                             3.  04: 15= ………………………………………………………………………….
                                             4.  02:45= …………………………………………………………………………
                                             5.  06:10 = ………………………………………………………………………….

b) 1. She- get up – 07:00  ……………………………………………………………………………………………..
    2. I- watch tv – 12:00 …………………………………………………………………………………………………..J EXTRA 5 POINTS J
    Aşağıdaki fiilleri ve anlamlarını doğru şekilde eşleştiriniz.
1.     buy (   )                          a) boyamak
2.    sell  (   )                         b) tamir etmek
3.    paint (   )                        c) taramak
4.    repair (   )                      d) satmak
5.    comb   (   )                      e) satın almak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder