Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

30 Nisan 2012

11.Sınıf Edebi Metinler Soruları Çöz


1-Aşağıdaki bilgilendirmeler ile yazı türlerini eşleştiriniz: (4+3+3=10P)

I-Edebiyatımızda biyografi türünden yazılara  eskiden  verilen  ad.
A-  MONOGRAFİ

II-Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısı.

B- PORTRE

!!!-Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî  yazı.
C-TERCÜME-İ HAL

            I-                                 II-                    III-

            2-Tezkire nedir? İlk tezkire yazarı kimdir, eserinin adı nedir? (4+3+3=10P)
            3- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz: (5+5=10P)
      Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına ……………... ……denir.
Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara …………  ….. denir.


            4-Aşağıdaki eserlerin  yazarlarını  yazınız. (4+3+3=10P)
Tek Adam

Heşt Behişt

Ahmet Haşim/ Atatürk


            5- Mektup türünün tarihte bulunan ilk örnekleri nelerdir?(5 P)


            6- Edebiyatımızda mektup türü hangi dönemde gelişmiştir?(5)            7-Mektupların belirleyici özelliklerini yazınız.(3+3+2+2=10P)
            8-Mektup türlerini aşağıdaki tabloya yazınız: (2+2+2+2+2=10 P)
9-Aşağıdaki ederlerin mektup türünden yararlanılarak yazılmış başka bir türdür. Bu türleri ve yazarlarını yazınız: (2+2+2+2+2+2=12 P)
Bir Kadın Düşmanı


Handan


Hac Yolunda
            10-Öğrenci belgesi almak istiyorsunuz. İlgili yere  bir dilekçe yazınız.  (18 P)            Süre: 1 ders saati                                                                                                   04.05.2007
                                                                                                                      M. Mustafa KILINÇER
                                                                                                                                         TDE ÖĞRT
                                                           ÖZEL İZMİR BİLGE ATA LİSESİ
                        2006-2007 ÖĞRETİM YILI 11 TM SB SINIFI EDEBİ METİNLER DERSİ
       2. DÖNEM          3. SINAV SORULARI

                 CEVAP ANAHTARI


        1-Aşağıdaki bilgilendirmeler ile yazı türlerini eşleştiriniz: (4+3+3=10P)

I-Edebiyatımızda biyografi türünden yazılara  eskiden  verilen  ad.
A-  MONOGRAFİ

II-Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısı.

B- PORTRE

!!!-Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebî  yazı.
C-TERCÜME-İ HAL

            I-C                              II-A                 III-B

            2-Tezkire nedir? İlk tezkire yazarı kimdir, eserinin adı nedir? (4+3+3=10P)
             Divan edebiyatında şairlerin hayatını anlatan  biyografik  eserlere tezkire denir.
            İlk tezkire yazarı Ali Şir Nevaî, eserinin adı Mecalisü-n  Nefais’tir.

            3- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz: (5+5=10P)
      Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına biyografi ( hayat hikayesi) denir.
Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara  biyografik roman  denir.

            4-Aşağıdaki eserlerin  yazarlarını  yazınız. (4+3+3=10P)
Tek Adam
Şevket Süreyya Aydemir
Heşt Behişt
Sehi Bey
Ahmet Haşim/ Atatürk
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

            5- Mektup türünün tarihte bulunan ilk örnekleri nelerdir?(5 P)

Elde bulunan en eski örnekler  Mısır  firavunlarının yazdığı diplomatik mektuplardır.(      MÖ_15.-14.YY)  
            6- Edebiyatımızda mektup türü hangi dönemde gelişmiştir?(5)
             Tanzimat  edebiyatı döneminde gelişmiştir.

            7-Mektupların belirleyici özelliklerini yazınız.(3+3+2+2=10P)
                içtenli, doğallık , yalınlık ve konu alanının sınırsızlığı


            8-Mektup türlerini aşağıdaki tabloya yazınız: (2+2+2+2+2=10 P)
Özel mektuplar,

İş mektupları
Resmî mektuplar
Edebî mektuplar
Açık mektup

9-Aşağıdaki ederlerin mektup türünden yararlanılarak yazılmış başka bir türdür. Bu türleri ve yazarlarını yazınız: (2+2+2+2+2+2=12 P)
Bir Kadın Düşmanı
roman
Reşat Nuri Güntekin
Handan
roman
Halide Edip Adıvar
Hac Yolunda
gezi
Cenap Şehabettin

            10-
           

                                   ÖZEL İZMİR BİLGE ATA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Okulunuzun  11 TM-A  sınıfı  637 numaralı öğrencisiyim. Sağlık karnemin yenilenmesinde kullanılmak üzere  öğrenci belgesinin hazırlanıp tarafıma verilmesini  arz ederim.ADRES                                                                                      25. 04. 2007
               S.Çelebi Mah.                                                                            Mert YIKILMAZ
               Erenkaya Cad. NO: 5/16                                                                 (İmza)
       35460   Seferihisar/İZMİR


Süre: 1 ders saati                                                                                                   04.05.2007
                                                                                                                      M. Mustafa KILINÇER
                                                                                                                                         TDE ÖĞRT

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder