Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

22 Nisan 2012

9.Sınıf tarih Yazılısı ÇözSORULAR

1- Çinliler; kâğıt, mürekkep, matbaa, pusula ve barutu kullanarak,
I. bilim,
II. askerlik,
III. tarım
Alanlarının hangilerinde başka milletlerin ilerlemesine katkı yapmışlardır?(5 puan)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2- Mısır Uygarlığında
I. cesetlerin mumyalanması
II. hiyeroglif yazının kullanılması
III. kral emirlerinin tanrı buyruğu sayılması
Durumlarından hangileri, ölümden sonraki hayata inanıldığını gösterir?(5 puan)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

3- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.(20 puan)
A-Hititlerde kralların yaptıkları faaliyetleri anlatan yıllıklara…………………..adı verilir.
B-Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ……………………………………… denir.
C-Konya’da bulunan………………………………insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.
D-Tarihteki ilk yazılı antlaşma …………………ve………………arasında  imzalanan.............................antlaşmasıdır.
E-Çivi yazısını bulan ve kullanan ilk uygarlık ………………………………dir.

4- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız.(20 puan)
A- Tarihte bilinen teşkilatlı ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti’dir.(…….)
B- Asya Hunlarının bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.(…….)
C- Göktürkler tarihte ‘Türk’ adı ile kurulan ilk devletidir..(…….)
D- Mete Han orduyu onluk, yüzlük ,binlik ve onbinlik bölümlere ayırmıştır .(…….)
E- Margos ve Anatolyus antlaşmaları Avrupa Hun Devleti ile Bizans arasında imzalanmıştır.(…….)

5-Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerini maddeler halinde yazarak açıklayınız.(20 puan)

6- Kavimler Göçünün nasıl meydana geldiğini anlatarak sonuçlarını maddeler halinde yazınız.(15 puan)

7- Orhun Kitabeleri hangi devlete aittir, kitabeler hakkında bilgi veriniz.(15 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder