Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

25 Mayıs 2012

Biyoloji 9. Sınıf Testi Çöz


A.Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri  yerleştiriniz
1. Enzimlerin çalışmasını durduran maddelere .......................... denir.
2. ..............................; hemoglobinin yapısına katılan mineraldir.   
3. C vitamini kas liflerinin yapısında bulunan  ............................. adlı
proteinin yapısına katılır.
4. ................; eklembacaklıların ve böceklerin dış iskeletini oluşturur.
5. ..................... ler  yapısında bulunan azotlu baza göre isimlendirilir.

B)      Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.        
6. Doğadaki bütün canlılar düşünülecek olursa, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz?
A) Üreme                             B) Enerji Üretme         C) Boşaltım
D) Uyarılara tepki verme                  E) Organik Besin Üretme 

7. İnorganik maddelerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) CO2 ve H2O organik maddelerin üretiminde kullanılır.
B) Su, karasal canlılarda vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol  oynar.
C) Bazı iyonlar pasif enzimleri aktifleştirir.
D) Suda çözünenleri, ortamın su yüzdesini değiştirerek osmotik    basıncı etkiler.
E) Gerek görüldüğünde bazı hücrelerde enerji verici olarak kullanılır.

8.            Glikoz + X = Sakkaroz + Y
Yukarıda bir disakkarit oluşurken gerçekleşen tepkime gösterilmiştir.
Verilen tepkimeye göre,
I. Olay bir dehidrasyon tepkimesidir ve Y su molekülüdür.
II. X molekülü galaktoz olabilir.
III. Reaksiyon gerçekleşirken peptit bağı oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I                           B) Yalnız II                         C) I ve III
D) II ve III                          E) I, II ve III

9.  Aşağıdakilerden hangisi steroidler için söylenemez?           
A) Üreme hormonlarının yapısına katılır.
B) En önemli steroid kolesteroldür.
C) Yağların sindirilmesine yardımcı olur.
D) A vitaminin yapısına katılır.
E) Sinir hücresinin yapısına katılır.

10.  Proteinler ve aminoasitler ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Bitkisel hücreler bütün aminoasitleri sentezleyebilir.
B) Proteinler DNA daki şifrelere uygun üretilir.
C) Aminoasitler amfoter özellik gösterir.
D) Karbonhidrat ve yağlar gerektiğinde proteine dönüştürülür.
E) Hayvansal hücreler esansiyel aminoasitleri hazır alırlar.

11. B grubu vitaminleri için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)    Kansızlığı önler.
B)    Meyve, sebze, süt ve yumurta ve karaciğerde bulunur.
C)    Kemiklerin normal gelişmesini sağlar.
D)    Hücrelerde katalizör görevi yapar.
E)    Eksikliklerinde beriberi, pellegra gibi hastalıklar görülür.

12.  Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar.
A) ATP       B) tRNA           C) Aminoasit       D) mRNA             E) Su

13. Bir DNA molekülünün birinci kolunda A/T = 2/3 oranı vardır. Karşı kolda ise 900 Guanin bulunmaktadır.  Bu DNA nın birinci kolundan üretilen bir RNA molekülünde kaç tane Urasil bulunur?
A) 300        B) 600       C) 900          D) 1500                E) 1800

14. Nükleik asitlerin;
        I- Organel yapısında yer alma
        II- Protein sentezinde rol alma.
        III- Aminoasitleri tanıma
Özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde  bulunur?
A) Yalnız I                           B) Yalnız II               C) Yalnız III                                  D) I ve II                              E) II ve III

15. Toplam  12000 nükleotitli bir DNA molekülünün 2. ipliğindeki  nükleotitlerin 1/3 ü Guanindir. Aynı iplikte 1500 A ve 1100 T vardır.  Buna göre; DNA daki toplam zayıf hidrojen bağ sayısı kaçtır.
A) 1000     B) 1500     C) 2500        D) 15400              E) 20.000

C)      Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16.  Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerinin farklarını yazınız?
17. Etil alkol fermantasyonu ve Laktik asit fermantasyonu arasındaki farklar nelerdir?
18.  DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir?
19.    Nükleik asitlerde bulunan azotlu organik bazların çeşitlerini
yazınız ?
20. Aminoasidin yapısı hakkında bilgi veriniz?

                                                Yusuf KARACA
                                                             

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder