Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

9 Mayıs 2012

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİL ve ANLATIM DERSİ 11.SINIFLAR 2.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SORULARI ve YANITLARI


Adı Soyadı:                                                               Aldığı Not:
Sınıf No    :

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  DİL ve ANLATIM DERSİ 11.SINIFLAR  2.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SORULARI ve YANITLARI

A)   Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız. ( 20 puan )
3.         Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız. ( 20 puan )
ESER
TÜRÜ
YAZARI
Günlerin Getirdiği
DENEME
Nurullah Ataç
Beş Şehir
DENEME
Ahmet Hamdi Tanpınar
Afak-ı Irak
GEZİ YAZISI
Cenap Şahabettin'in
Çankaya
ANI (Hatıra)
Falih Rıfkı Atay
Ömer'in Çocukluğu
ANI (Hatıra)
Muallim Naci

B)Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. ( 10 puan )
a.(d)Makale; daha uzun yazılır, kesin bir yargı ve kanıtlamaya gider. Buna karşılık, fıkra; kısa, etkili ve dokunaklı bir sonuca varmak amacını güder.
b.(d) Gazete ve dergilerin fıkra yazarları; günlük olayları, özel bir görüşle inceleyip eleştirerek ya ciddî ya da güldürücü bir dille, sohbet biçiminde okuyucularına düşüncelerini aktarırlar.
c.(d) Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır.
d.(y) Söyleşilerin en önemli özelliği, yazarın samimi, içten bir ifade tarzını ortaya koymamasıdır.
e.(y) Gezi yazısında görülenler genellikle üçüncü kişinin ağzından yani anlatılır.

C) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (12p)
* Deneme yazarken paylaşımcı ve samimi bir üslup kul1anırken sohbete, düşünmemizi ortaya koyarken
makaleye, duygularımızı ortaya koyarken fıkraya yaklaşma riski her zaman vardır.
* Deneme türünün ustaları İngiliz Bacon ve Fransız Montaigne’dir.
* Nurullah Ataç, ‘Deneme, ben’in ülkesidir.’ demiştir.


a)  Dün, Türk halkı yine bir felaketle karşı karşı­ya kaldı.  B B P başkanının da içerisinde bulunduğu bildirilen bir helikopter, kötü hava şartları yüzünden Maraş yakınlarında düştü.  
     Haber, 112’yi arayan İ H A muhabiri bir gencin son konuşmaları aracılığıyla televizyon kanallarında defalarca duyuruldu.
  Aradan 24 saat geçmesine rağmen yetkililer , helikoptere  ulaşmada kötü hava şartlarının olumsuz etkilerine dikkat çektiler.. Star tv. Ana haber
b)."K  “Koklanmayan gül üşür."sözüne inanıyorum. Bir güzellik, farkına varılmamışsa, başkalarıyla paylaşılmamışsa işlevini yerine getirememiştir. Yaşantımızda derin izler bırakan kimi olayları, geleceğimizi yönlendiren kişileri anmadan geçmek olmaz. Onlar birer çiçektir. Onları koklamak gerekir. Çiçeği koklamak kişisel, şiiri koklamak toplumsaldır.  Bununla şunu demek istiyorum: Güzel şiir, başkalarıyla paylaşılma hakkını kazanmış şiirdir. Bir sevinci, bir anıyı, bir kitabı, bir kişiliği koklamak da başkalarının duyarlılıklarına sunmakla eş an­lamlıdır.       


D) Yukarıdaki metinlerin türünü ve üçer özelliğini belirtilen yerlere yazınız. (18 puan)

 a) Metninin Türü: Haber Yazısı.3p

b) Metninin Türü: Deneme 3p

   

Haber yazılarının günlük ve önemli olması gerekir.    6p.
Haberler doğru olmalıdır.
Kolay anlaşılır; akıcı, açık ve duru olmalıdır.
Haber yazıları toplumun büyük bir kısmını ilgilendirmelidir.
Yazan kişi anlattıkları karşısında tarafsız kalmalı, yorumdan kaçınmalıdır.
Anlatılanlar ilgi çekici olmalıdır yanlış anlaşılmalara yer verecek cümlelerden kaçınılmalıdır.
   Denemede konu özgürce seçilir.   6p.
İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşama, ölüm, aşk, sanat, felsefe, din, ahlâk, töre, bilim, siyaset vb.) denemenin konusu olabilir.
Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.
Dili doğru ve güzel kullanır.
Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.
Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.
  Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.
Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.
Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.
Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.
Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.
Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur.
E)Tablodaki yazar-eser-edebi tür eşleştirmelerini doğru olarak yapınız. (15p)
Ahmet Hamdi TANPINAR (A )
Beş Şehir                ( A  )
Deneme   (A   )
Ahmet HAŞİM                 (B )
Anadolu Notları      (D   )
Anı          ( C -E )
Halit Ziya UŞAKLIGİL    ( C)
Türk’ün Ateşle İmtihanı (E   )
Eleştiri    ( yok)
Reşat Nuri GÜNTEKİN    ( D)
Saray  ve Ötesi     (C    )
Gezi Yazısı   (D-B)
Halide Edip ADIVAR        ( E)
Frankfurt Seyahatnamesi(B )
Anı    ( E-C  )
      D)Aşağıdaki  paragrafların hangi edebi türe ait olduklarını ilgili yere yazınız.(3. 5 : 15 puan)
1. “İnsan erdemlerinin en büyüğü iyiliktir. Bundan yoksun olan insan, tedirgin, kötü, zararlı haşarattan bile daha aşağı bir varlıktır. İyilik, dinin bir erdem saydığı hayırseverliğin karşılığıdır, aşırılığa düşmez; ama yanılgıya düşebilir. İyilik eğilimi insan yaratılışının derinlerinde yatar, öylede güçlüdür ki, insanlara yönelemezse başka canlılara yönelir.
   ( Makale )
        2.Altı yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, çevremden uzaklaşıp farklı yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün moto­ra bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutamayacağım sanırım dedim içimden, öyle de oldu. Ne zaman bir köp­rünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
     ( Anı )
     3. Bizimkisi nerden bakarsanız bakın zor bir iş. Durmadan, usanmadan hep yazmak, hemen her konuda, işimizin bu yönü. Ayrıntıya girmeden, her seviyeden okura seslenmek de fazla çaba gerektirmediğinden işimizin kolay yönü. Güncel olayları her gün köşemizde kısa sayılabilecek yazılarla kendi üslubumuzca yorumlamak, etkisi açısındansa önemli bir iş.
      ( Söyleşi )                                          
E)  Çoktan seçmeli soruları üzerinde yanıtlayınız. (10 puan)
1.) Araç yapabilme insanın insanlaşmasında önemli bir aşamaydı. (II) Önceleri herkes yeteneği ölçüsünde kendi aracını yaptı ve kullandı. (III) Birlikte yaşamanın başlamasıyla her insan ortaklaşa üretilen bir aracın en iyi yapabildiği bölümünü üstlendi. (IV) Halk arasında da en iyi yaptığı işle sevilir sayılır duruma düştü. (V) Böylece insan yeteneklerinin keşfedildiği bu çalışmalarla sanatta yaratıcılığa giden ilk adımlar atıldı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?(5p.)

A) I.                B) II.               C) III.                        D) IV.                         E) V.
  2.Aşağıdakilerden hangisinde “de, da"nın ya­zımı ile ilgili yanlışlık vardır? ?(5p.)
  
A)Sende geçebilirsin yardan, anadan, serden                          B)Senin de destanını, okuyalım ezberden
  
C)Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın                           D)Neden sardın bu genç yaşta yar bu sevdayı

E)Öldüğümde kefen diye sar bu sevdayı 

  Süre bir ders saatidir. Başarılar.  Erol AYDIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder