Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

1 Mayıs 2012

10.Sınıf CANLILARDA TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ Yazılsı Çöz


LİSE 2 BİYOLOJİ (CANLILARDA TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ)Soru 1.                  I. Toprak solucanı
                               II. Köpek balığı
                               III. Çekirge
                               IV. Denizanası
                Yukarıdaki canlıların hangilerinde kılcal damar bulunmaz?

     A)  Yalnız I                     B)  Yalnız II

     C)  I ve II                        D)  II ve III

E)      III ve  IV
Soru 2.                  I.  Kütikula
                               II.  Rüzgâr
                               III. Gözeneklerin yeri
                               IV. Havanın nem oranı
                Yaprakların su kaybetmesi üzerine, yukarıdakilerin hangileri etkili olur?

     A)  I, II ve III                 B)  I ve II

     C)  I, II, III ve IV           D)  I ve IV

E)      II, III ve IV
Soru 3.        I.  Akciğer toplardamarı
                     II.  Karaciğer üstü toplardamarı
                    III. Akciğer atardamarı
                     IV. Aort atardamarı
                Yukarıdaki damarlardan hangilerinde oksijen yoğunluğu fazladır?

     A)  I ve IV                       B)  I ve  II

     C)  II ve III                     D)  II ve IV

                               E)  I, II ve IIISoru 4.     X canlısı büyük dolaşıma sahip
                 Y canlısı büyük ve küçük dolaşıma sahip
                 Z canlısı oksijen hücrelere trake kanalıyla ulaşır.
                Yukarıdaki canlıların gelişmişlik düzeylerini basitten-gelişmişe doğru sıralayınız.

     A)  X-Y-Z                        B)  Z-Y-X

     C)  Y-Z-X                        D)  Z-X-Y

E)      X-Z-Y
Soru 6.                    I. Kalp
                                  II. Atardamar
                                 III. Toplardamar
                                 IV. Kılcal damar
                Yukarıdakilerden hangileri balık ve kurbağaların dolaşım sistemlerinde aynıdır?

     A)  I ve II                        B)  I ve IV

     C)  III ve IV                    D)  II,III ve IV

                               E)  I,II ve III


Soru 7.                  I. Amino asit                          
                               II. Fibrinojen
                               III. Heparin
                               IV. Glikoz
                               V. Alyuvar
                Yukarıdakilerden hangileri kılcal damarlardan doku sıvısına geçemez?

     A)  II,III ve V                 B)  I ve IV

     C)  IV ve V                      D)  I,II ve III

                         E) I,II,III,IV ve V
Soru 8.  Aşağıdaki canlıların hangilerinde oksijen kan yoluyla hücrelere ulaştırılmaz?

     A)  Kertenkele B)  Kaplumbağa

     C)  Çekirge                      D)  Alabalık

                               E)  İnsan


Soru 9.                  I. Atardamar
                               II. Toplardamar
                               III. Kılcal damar

Soru 11.  Kalpleri dört odacıklı olan canlılarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)      Kalplerinde kirli ve temiz kan birbirine karışır.
B)      Küçük ve büyük dolaşım görülür.
C)      Karıncıklar kanı kalpten dışarı pompalar.
D)      Kuş ve memelilerin kalpleri dört odacıklıdır.
E)      Kirli kan toplardamarla kalbin sağ kulakçığına dökülür.


Soru 13.                I. Kan Dolaşımına katılırken çekirdeklerini kaybederler.
                               II. Fagositoz yeteneğine sahiptirler.
                               III. Hemoglobin molekülü taşırlar
                               IV. Yükseklere çıkıldıkça sayıları artar.
                Verilen bilgilerden hangileri alyuvarlara ait değildir?

     A)  Yalnız I                     B)  I ve II

     C)  II ve III                     D)  Yalnız IV

                               E)  Yalnız IISoru 14.                I. Karaciğer
                               II. Bacak
                               III. Böbrek
                               IV. Akciğer
                               V. Beyin
                Yukarıdaki organlardan hangilerinin toplardamarları alt ana toplardamarı ile bağlantı yapar?

     A)  II ve IV                     B)  Yalnız I

     C)  I,II ve III                  D)  IV ve V

                               E)  Yalnız IV

Soru 15.                I. Kalburlu borular
                               II. Odun boruları
                               III. Kök basıncı
                               IV. Terleme-kohezyon kuvveti
                Bitkilerin topraktan aldığı çözünmüş maddelerin yapraklara iletilmesinde hangileri etkilidir?

     A)  II,III ve IV                               B)  I ve II

C)      I,II ve III                                D)  I ve IV

E)  I ve III

Soru 16.                I. Akciğer toplardamarı
                               II. Akciğer kılcalı
                               III. Aort atardamarı
                               IV. Kapı toplardamarı
                Koroner (kalbi besleyen damar) damar yukarıdakilerden hangisinin bir koludur?

     A)  Yalnız I                     B)  Yalnız II

     C)  Yalnız III                  D)  I ve II

                               E)  I,II ve III
Soru 17.  Bitkilerde terleme;
                                I. Madensel tuzların taşınmasına
                               II. Bitkinin aşırı ısınmasını önleme
                               III. Fotosentez ürününün köklere taşınmasını sağlama işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

     A)  Yalnız I                     B)  Yalnız II

     C)  Yalnız III                  D)  I ve II

                               E)  I,II ve III
Soru 18.  Memelilerde, atardamarları, toplardamarlara bağlayan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı;
                I. Çözünen maddelerin  kılcal damardan doku sıvısına daha kolay geçmesi
                II. Metabolizma atıklarının kılcal damarlara daha kolay geçmesi
                III. Doku sıvısının kılcal damarlara daha kolay geçmesi
                IV. Doku sıvısının azalması
Durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi.

     A)  Yalnız I                     B)  Yalnız II

     C)  Yalnız III                  D)  III ve IV

                               E)  II, III ve IV
Soru 19.  Bitkilerde genel olarak, uygun ışık şiddetinde ve ortalama 33C de yoğun biçimde fotosentez yapıp en fazla miktarda oksijen ve glikoz üretebilmektedirler.
                Buna göre, ılıman bölgede yaşayan ve yaprak döken bitkilerin, aşağıdaki dönemlerin hangisinde dışarıdan aldıkları oksijen miktarı en fazladır?

     A)  Kışın, gündüz           B)  Yazın, gece

     C)  Kışın, gece                D) Sonbahar, gündüz

                               E)  Yazın, gündüz    
Soru 20.  Bazı bitkilerde;
                               I. Stoma bulunmayan yeşil ince gövde
                               II. Kazık kök
                               III. Sadece üst yüzeyinde Stoma bulunan yapraklar
                               IV. Su toplanmış kalın gövde
                               V. Geniş, parçalı yapraklar
                               VI. Kalın mantar tabakasıyla korunan gövde gibi özellikler bulunur.
                Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin ikisi de karşısında belirtilen ortama en uygundur?

A)      I - V→   Kurak iklim            
B)      III-VI→ Kurak iklim
C)      II-V  → Kurak iklim
D)      II-IV→  Su ortamı
E)      I-III →  Su ortamı


CEVAP ANAHTARI


1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
C
A
D
D
A
C
D
A
C
E
C
A
C
D
A
B
E
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder