Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

23 Mayıs 2012

9.Sınıf Dil ve Anlatım Yazılı Soruları ve Cevapları


 BATIKENT LİSESİ 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ
1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?
Eyvah, babam geldi!                                         HEYECANA BAĞLI İŞLEV
Lütfen sessiz olur musunuz?                            ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ
Su yüz derecede kaynamaz.                             GÖNDERGESEL İŞLEV
Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.      DİL ÖTESİ İŞLEV
Sesim geliyor mu?                             KANALI KONTROL İŞLEVİ
2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini faklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?
BU ÇUVAL ÇOK AĞIRMIŞ.
ÇOK AĞIR SÖZLER SÖYLEDİ.
KAPI AÇIK KALMIŞ.
AÇIK SÖZLÜ BİR ARKADAŞTI.
3. A- Jandarma: Türkçe kelimeler j ile başlamaz.
B- Saat: Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz.
C- Kalem: Türkçe kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.”Kalem” uymuyor.
D- Wat: Türkçe kelimeler w ile başlamaz ve w Türkçe kelimelerde bulunmaz.
E- Rus: Türkçe kelimeler r ile başlamaz.
4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?
KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR.
YAPI BAKIMINDAN: SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR.
5. A- Sabahçı: Ünsüz benzeşmesi   
B- Sağlığımız: Sert ünsüz yumuşaması  
C- Ağlıyorum: Ünlü daralması  
D-Annesi: Kaynaştırma    
E- Hissetmeli: Ünsüz çoğalması
6. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.
İletişim Türleri:
* Dille gerçekleştirilen iletişim
* Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
* Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim
* Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz? 
( D )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır.
( D )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.
( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( Y )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
( D ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.          
8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?
Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır.
Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir.
Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ denir.
Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir.
Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir.
9. Öğretmen:--- Çocuklar konuyu anladınız mı?
Çocuklar:--- Evet, anladık.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.
GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN... İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?”
KANAL: ”SES”...ALICI: ÇOCUKLAR
DÖNÜT:”EVET ANLADIK”...BAĞLAM: SINIF
10. Sosyal gösterge: Bayramlaşma, yaşlıya yer verme...
      Dil göstergesi: Moralini sağlam tut.   
      Doğal gösterge: Palto giymek, çiçeklerin açması 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder