Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Mart 2012

7.Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılısı ÇÖz


A)Aşağıdaki soruların doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz.(10 puan)
1-(      ) Seri bağlı devrede tellerden biri koparsa ampullerden hiçbiri ışık vermez.
2-(      ) Bir atomun son katmanında iki elektron varsa kesinlikle kararlı değildir.
3-(      ) Elementlerin sembolleri tüm dillerde aynıdır.
4-(      ) Tuz iyonik yapılı bir bileşiktir.
5-(      ) Bir atomun kütlesini proton, nötron ve elektronlar oluşturur.

B)Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(10 puan)
1-Bir atomun diğerinden farklı olmasını sağlayan atomun ………………………………. parçacığıdır.
2-Bir devreden geçen akımın kendisine daha az direnç gösteren boş telden geçmesine ………..…………………….denir.
3-Atom modelinde katman kavramını ortaya atan bilim adamı…………………………dur.
4-Çözeltiye çözücü eklenirse çözelti ………………………… çözelti haline gelir.
5-Atomun en hızlı hareket eden parçacığı ……………………………………..dur.

 C)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1-Aşağıda sembolleri verilen elementlerin isimlerini, isimleri verilenlerin sembollerini yazınız.(18 puan)
CO3-2……………………..                               Hg…………………..                          Fosfat………………….
OH-……………………....                               Pb……………………                         Amonyak……………….
HCl……………………….                              Zn…………………....                         Bakır…………………….
C6H12O6…………………..                              Helyum………………                         Nitrat…………………….
K………………………….                              Kalay………………..                          Fosfor…………………..
Ni………………………….                             Kükürt dioksit…………                      Azot……………………..   
                          

4- a) 11Na ve 9F elementleri arasında oluşan bağı çiziniz ve bağın türünü yazınız.(5 puan)


b) 12Mg ve 8O elementlerinin elektron dizilimini yazınız ve kararlı olması için ne yapması gerektiğini yazınız.(5 puan)4- Atomun yapısı ile ilgili olarak;
 I.Elektronlar çekirdeğin etrafındaki katmanlarda dolanır.
 II. Protonlar yüksüz taneciktir.
 III. Bir protonun kütlesi bir elektronun kütlesine eşittir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
       A)II ve III                 B)Yalnız II     
       C)I ve II                   D)Yalnız I
5-Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve bu bileşiklerdeki atom türü ve sayısı verilmiştir. Buna göre hangi bileşiğin atom sayısı ve türü yanlış verilmiştir?
Bileşik formülü            Atom sayısı         Atom türü
A)C2H6                              8                              2
B)C2H5OH                         8                             4
C)K2Cr2O7                        11                             3
D) C6H12O6                                      24                            3  

6-  I-süt         II-kolonya        III-   burun damlası
Yukarıdakilerden hangisi çözeltilere örnektir?
A)Yalnız I      B)I-II-III      C)II- III        D)Yalnız II 

8- Gül içmekte olduğu şekerli su çözeltisini seyreltik bulmuştur. Gül, çözeltiyi derişik hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A)Çözücü miktarını azaltmalıdır.                             B)Çözünen miktarını arttırmalıdır.
C)Çözeltiyi kaynatmalıdır.                                  D)Çözücü miktarını artırmalıdır.


BAŞARILAR…..

                                           ŞEYMA KÖKSA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder