Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

3 Mart 2012

6.Sınıf Matematik Yazılısı Çöz


          

2- 8aa4 dört basamaklı bir sayıdır. a’ ların basamak değerlerinin toplamı 770 ise, a kaçtır ?
            A) 6     B) 7     C) 8     D) 9
                                              
3) [ ( 18 : 3 ) :2 ] – 3  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir ?             
A) ( 45 x 0 ) + 3          B) 6- 3 C)182 x 0 x 34           D) 24 – 13

4)  İstanbul’ un üç semtinde A, B, C eczahanelerinde sırasıyla 4, 6 ve 7 gecede bir gece nöbetçilik
    sırası gelmektedir. Bu üç eczahane beraber aynı gece nöbetçilik yaptıktan en az kaç gece sonra yine   
    beraber nöbetçilik yaparlar ?
A) 61   B) 68           C) 84      D)168

8-  Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur ?
40 dm = 4000 hm
3,2 t = 3200 kg
16 a = 1600 m2
91 = 9 000 000 cm3
380 dam2 = 0,38 km2                      
A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

9- 0,3 sayısı  0,075 sayısının kaç katıdır ?
A) 8     B) 4     C) 40   D) 16


10 -) Komşu tümler iki açıdan biri diğerinin 4 katından 20o fazladır. Buna göre, büyük açı kaç derecedir ?
A) 65   B) 68   C) 72   D) 76 


11)A={?, * ,{0},{?,*}}kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) s(A)=4        B){{0}}C A       C){{?}}CA    D){{?,*}}ε A

12) 2.–2< n < +3 ifadesine uyan n yerine kaç tane tam sayı yazılabilir?
A) 2                 B) 3                 C) 4                 D)5

13. Aşağıdakilerden hangisi mutlak değerce en küçüktür?
A)-11               B) –2               C)0                  D)11


15) Bir top kumaşım 5m sini Ali, 12m sini Lale alıyor. Serap Ali ile Lale’ nin aldığının 3 katını alıyor ve geriye 9 m kumaş kalıyor. Kumaşın tamamı kaç metredir?
A) 57               B)67                C)77                D)87

16) 6. a= -7 ve b= -2 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)I a- b I  = I a I + I b I                       B) I a+b I ≤ I a I  + I b I
           C)I a I . I b I < I a . b I           D) I a I < I b – a I

17) 3  sayısının toplama işlemine göre tersi olan sayının 2. kuvveti nedir?
     A) -9                      B)-3                 C) +3               D)+9

19) .En küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır?
A)0                  B)1                  C)2                  D)3

20) Üç basamaklı en büyük pozitif çift sayı ile üç basamaklı en büyük negatif tek sayının toplamı nedir?
  A)998            B)997              C)898              D)897

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder