Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

13 Mart 2012

6.Sınıf Türkçe Yazılısı Çöz


BAYRAĞIMIZ
         “Anadolu’nun üzüntülü yollarında hayli günler karardı. Ruhumuzu ve adımlarımızı kervanlarla kağnıların ahengine alıştıra alıştıra köhne ve basit hanlı konaklar aştık. Nihayet bir akşam Ankara, gözlediğimiz Ankara, dost düşman dillere efsane olan şimdiki Ankara, yüksek yaylalara hörgüç gibi çökmüş dağlarıyla ufkumuzu kapladı.
        Ankara’da ilk sabah boru sesinden uyandım. Bu ses, benim için bir sıla ve bir hasret sesiydi. Kendimize sanki yeniden kavuşuyordum ve kendimizi karşılar gibi bir garip hisle pencereye gittim…”
                                                                                                                                                                       -Ruşen Eşref ÜNAYDIN-
Soru 1. Yukarıdaki metne göre Ankara’ya hangi şartlarda varılmıştır? (Yolculukla ilgili ayrıntıları belirtiniz.) 5 puan
Soru 2. Yazar, şimdiki Ankara hakkında ne düşünüyor?  Ankara nasıl nitelendiriliyor? (tasvir ediliyor, betimleniyor)5p.
Soru 3. Yazarı uyandıran ses, onun için ne anlam ifade ediyor? (5 puan)

Soru 4.  . Aşağıdaki tabloda verilen deyimlerle anlamlarını uygun şekilde eşleştiriniz. (5 puan)
A-Etekleri zil çalmak
B-Burnundan solumak
C-Can kulağıyla dinlemek
Ç-Gözünün yaşına bakmamak
D-Eli ayağına dolaşmak
(   )Çok dikkatli dinlemek
(   )Hiç acımamak
(   )Çok öfkeli olmak
(   )Çok sevinmek
(   )Ne yapacağını bilememek
Soru 5. Aşağıdaki boş parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.(5 puan)
“Mustafa Kemal( ) savaş meydanını geziyordu. Yerde parçalanmış bir düşman bayrağı gördü. Hemen yanındakilere seslendi(   ) (   )Bu bayrağı hemen yerden kaldırınız(  )(  )

Soru 6. Cümlelerde geçen adılları belirleyerek uygun boşluklara yazınız.(10 Puan)
CÜMLELER

KİŞİ ADILI
İŞARET ADILI
BELGİSİZ ADIL
SORU ADILI
İLGİ ADILI
Bunları kim kaldıracak buradan?

Hepsi birden bağırmaya başladı.

Biz sizinkini alalım mı?

Öteki, sana selam söyledi.

Bahçedekileri nereden aldınız?

Soru 7. . Aşağıda cümlelerde altı çizili sözcüklerin ismin hangi durumunda olduğunu belirleyiniz.(5 Puan)
Cümleler
Yalın Durum
Belirtme Durumu
Yönelme Durumu
Bulunma Durumu
Ayrılma Durumu
Şehitlerimize çok şey borçluyuz.

Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.

Kurtuluş Savaşı Samsun’dan başladı.

Atatürk ilkelerini biliyorum.

Cumhuriyete sahip çıkmalıyız.

Soru 8. Aşağıdaki cümlelerdeki isim tamlamalarını bulup, yanlarına yazınız.(15 puan)
    *Masal sevgisi her çocuğa aşılanmalıdır.                             ……………………………………….
    *Kitapların sayfalarına yazı yazılmamalıdır.                          ……………………………………….
    *Çınar ağacı en köklü ağaçlardandır.                                      ………………………………………..
    *Anadolu kadının fedakârlığı dillere destandır.                    ……………………………………….
    *Dün evin giriş kapısının camı kırılmış.                                    …………………………………………
  *Herkes bilir ki naylon poşetler doğaya zararlıdır.                   …………………………………………

Soru 9. Aşağıdaki cümlelerde “de”nin ve “ki”nin yazımını inceleyiniz. Yanlış yazılmış olanların başına (Y), doğru yazılmış olanların başına (D) yazınız. (5 puan)
   (   ) Kalemimi ev de unutmuşum.   (   ) Senin ki ortada yok.       (   ) Ablama da dondurma alalım.
   (   ) O kadarda soğuk yok canım.    (   ) Bu arkadaş evde yalnız mı kalıyormuş ki?Soru 10. Aşağıdaki sözcüklerde görülen ses olaylarını karşılarındakilerle eşleştiriniz. (10 puan)
(a)    Kebapçı                                          (     ) ünsüz yumuşaması
(b)   Simidim                                          (     ) ünlü daralması
(c)    Kahveyi                                          (     ) ünsüz benzeşmesi
(d)   Bilmiyor                                          (     ) kaynaşma
(e)  Affet                                                    (     ) ünsüz türemesi

Soru 11. -Tabloda verilen İsimlerin çeşitlerini bularak uygun kutucuğu  ( X ) işaretleyiniz.(5 puan)
İSİMLER
Özel
Cins
Soyut
Somut
Tekil
Çoğul
Topluluk
 KalemYeşilköy İngilizceTakımSevinçler
Soru 12Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer.” sözünü açıklayan bir düşünce yazısı yazınız. (25 puan)
(Konuya uygun başlık: 2 puan, yazının okunabilirliği: 3 puan, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk: 8 puan, konuyu ifade edebilme: 8 puan, cümle kuruluşunda doğruluk: 4 puan )
                                                                                                                ………………………..
                                                                                                               Türkçe öğretmeni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder