Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

26 Mart 2010

10. Sınıf Biyoloji Fotosentez Yazılı Soruları

1. Aşağıdaki sorular fotosentezle ilgilidir.
a. Fotosentez nedir?

..................................................................................
b. Denklemini yazınız.
..................................................................................
c. Canlılar için önemini belirtiniz.
..................................................................................
..................................................................................
d. Enerji dönüşümündeki rolünü açıklayınız.
..................................................................................
..................................................................................
2. Fotosentez yapan canlı gruplarını belirtiniz.
..................................................................................
..................................................................................
3.Fotosenteze katkısı olan bilim insanlarını ve çalışmalarını belirtiniz.
..................................................................................
..................................................................................
4.Bitki hücrelerinde kloroplast, kromoplast ve lökoplast şeklinde üç tip plastit bulunur. Bu plastitleri karşılaştırınız.
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Kloroplastın en önemli elemanı klorofildir.
a. Klorofilin fotosentez için önemini belirtiniz.
..........................................................................................................................................................
b. Grananın lamelli yapıda olmasının fotosentez olan katkısını açıklayınız.
..........................................................................................................................................................
6. Yanda yaprağın enine kesiti verilmiştir.
 Kesit üzerinde fotosentezde rol oynayan yapıları gösteriniz.
..........................................................................................................
 ..........................................................................................................
..........................................................................................................


8.Engelman, ışığı prizmadan geçirerek alg üzerine düşürmüş ve oksijen seven bakterilerin mor ve kırmızı ışık dalgalarının düştüğü noktalardaki yoğunlaştıklarını gözlemlemiştir.
a. Fotosentez hangi dalga boylarındi şir. Bu durumu nasıl açıklarsınız?
........................................................................................................
b. Alg çevresinde bakteri yoğunluğun masını nasıl açıklarsınız?
........................................................................................................

9.Fotosentezle ATP sentezlenmesine fotofosforilasyon denir. Bu olayda elektron taşıma sistemi rol oynar.
Buna göre fotosentezin ETS elemanlarını, sistemin çalışma şeklini ve kloroplastta bulunduğu bölgeyi belirtiniz.

10. a. Devirli fosforilasyonu açıklayınız.
       ........................................................................................................
       b. Elektron iletimi sırasında ETS elemanlarının oksitlenme ve redüklenme durumunu açıklayınız.
       ........................................................................................................
      c. Bu reaksiyonlarda üretilen ve tüketilen maddeler nelerdir?
      ........................................................................................................

11. Devirsiz fosforilasyonu açıklayınız.
Bu reaksiyonlarda kullanılan ve üretilen moleküller nelerdir?
........................................................................................................
12. Devirli fosforilasyonla devirsiz fosforilasyonun farklı ve ortak yönlerini belirtiniz.
........................................................................................................
13. Işığa bağlı reaksiyonlarda üretilen moleküllerin bir kısmı karanlık devre reaksiyonlarına aktarılır.
Işıktan bağımsız tepkimelere aktarılan moleküller nelerdir?
........................................................................................................
14. Aşağıdaki sorular, ışığa bağlı olmayan reaksiyonlarla ilgili olarak sorulmuştur:

a. Kloroplastın neresinde meydana gelir.
........................................................................................................
b. Gerçekleşmesinde görev yapan moleküller nelerdir?
........................................................................................................
c. Reaksiyonlarda görev yapan ve üretilen moleküller nelerdir?
........................................................................................................
d. Bu reaksiyonlara neden ışığa bağlı olmayan reaksiyonları denir?
........................................................................................................

1 yorum: