Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

10 Ocak 2013

10.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ÇözÖĞRETMENLER LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI 10.SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR
ADI:                    SOYADI:                      SINIFI:                 NO:                                       
S 1. Aşağıdaki cümlelerdeki  boşlukları doldurunuz.(1+1+1+1+2+2+2)
      - Göktürkleri Yazıtları ........ yüzyılda ..... ............ devleti zamanında dikilmiş ve ......... .......... tarafından yazılmıştır.
      - Orhun Yazıtları bugünkü ............................ sınırları içerisindedir.
      - Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar :
         1-......................................   2-............................................... 3-.................................................
                               I                                                                                                           II
              Tümen çeçek tizildi    ( Binlerce çiçek dizildi )                     Yılan kendü egrisin bilmez, tevi boynun egritir.
              Bükümden ol yazıldı   ( Tomurcuklarından çözüldü)           (Yılan kendi eğrisini görmez, deve boynun eğri der.)        
              Öküş yatıp özeldi        (Uzun yatmaktan sıkıldı)
              Yirde kopa adrışur      ( Yerden biter ,ayrışır )
                          III
              Uluşup eren börleyü        (Erler, kurt gibi uluşarak)
             Yırtıp yaka urlayu          (Feryatla yaka yırtarak)
             Sıkrıp üni yırlayu            (Yasçılar gibi ağlayarak)
                Sıktap közi örtülür         (Gözü yaşla örtülür)
S 2.  a) Yukarıdaki metinler İslamiyet öncesi hangi edebi ürünlerimizdendir? Niçin? (3+3+3)
        b) Yukarıdaki edebi ürünlerimizin Halk Edebiyatındaki karşılıklarını yazınız.(2+2+2)

 
   İlim ilim bilmekdür                     Okumakdan mana ne
   İlim kendin bilmekdür                Kişi Hakkk’ı bilmekdür
   Sen kendini bilmezsen              Çün okudun bilmezsin
   Ya nice okumakdur                   Ha bir kuru emekdür
                                                                       Yunus Emre
 S 3.  a)Şiir kısaca açıklayınız.? (10p)
         b)Yunus Emre’nin halkın gönlünde taht kurmasının nedeni nedir? Düşüncelerinizi yazınız.(5p)
.
            Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
                             Yunus Emre
S 4. Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?  Dörtlüğü açıklayınız.(5+10p)

Yanaram mumlayın başdan ayaga
Nedür bu yanmagın payanı yok mu
                                    Hoca Dehhani
S 5. Yukarıdaki beyiti açıklayarak Hoca Dehhani’nin Türk şiirindeki önemini belirtiniz.(10+5uan)
           
            Hind’den bazerganlar gelür yayunur
Pişer lokmaları açlar doyurur
Aşıkları gelür bunda soyunur
Erler gelür şahım Abdal Musa’ya
                               Kaygusuz Abdal
S 6. Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir? Türü hakkında bilgi vererek Kaygusuz Abdal’ın Türk şiirindeki yerini belirtiniz(5+5uan)
Gözüm seni görmek için                                              Sallanı sallanı gelmiş pınara
Elim sana ermek için                                                    Kadir Mevlam işimizi onara
Bugün canım yolda kodum                                          Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara
Yarın seni bulmak için                                                   Gün üstüne bir gün daha doğar mı?
                          Yunus Emre                                                              Karacaoğlan                          

S 7.Yukarıdaki iki dörtlükten hareketle iki şairin aşk anlayışını kıyaslayınız. (20 p)


                                                                          CELALETTİN TÜTEN
                                                                                                                      TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLER LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI 10.SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR CEVAP ANAHTARI
ADI:                    SOYADI:                      SINIFI:                 NO:                                      
1) Aşağıdaki cümlelerdeki  boşlukları doldurunuz.(1+1+1+1+2+2+2)
      - Göktürkleri Yazıtları 8. yüzyılda Göktürk devleti zamanında dikilmiş ve Yollug Tigin tarafından yazılmıştır.
      - Orhun Yazıtları bugünkü Moğolistan sınırları içerisindedir.
      - Göktürk Abideleri üç dikili taştan oluşmaktadır. Bunlar :
         1-Tonyukuk 2-.Kültigin 3-. Bilge Kağan  
                     I -Tabiattan bahsettiği için Koşuktur ……………………………..  Koşma                                                                                                       II-Özlü söz olduğundan Savdır……………………………………..  Atasözü
                    III- Gözyaşı  ve yastan bahsettiği için Sagudur…………………   Ağıt
              
S 2.  a) Yukarıdaki metinler İslamiyet öncesi hangi edebi ürünlerimizdendir? Niçin? (3+3+3)
        b) Yukarıdaki edebi ürünlerimizin Halk Edebiyatındaki karşılıklarını yazınız.(2+2+2)

 
a)     Okuyan kişi her şeyden önce kendini bilmemelidir. Kendini bilmek görev sorumluluklarının farkına varıp gereğini yapmaktır. İnsan yaradılış amacını ve bir kul olarak haddini bilmelidir. Tahsil edilen ilim kişiyi Hakka yani yaratıcıya götürmelidir. Kişi ilmiyle hakkı bulamıyorsa emeği boşadır.

b)    Yunus Emre, her zaman halktan biri olmuş ve halkın duygularını halkın diliyle şiirlerine yansıtmıştır.Allah aşkını, sevgiyi ve hoşgörüyü sade bir dille işlemesi onu unutulmaz yapmıştır.
                                                                      
 S 3.  a)Şiir kısaca açıklayınız.? (10p)
         b)Yunus Emre’nin halkın gönlünde taht kurmasının nedeni nedir? Düşüncelerinizi yazınız.(5p)
.
İlahidir

Aşık sevgiliye o kadar bağlıdır ki onun dışındaki hiçbir şey önemli değildir. Yunus için sevgili Allah’tır.
Varlık da yokluk da ondandır. Mülkün sahibi odur. Geçici olan hiçbir şeye bağlanılmamalıdır.
                            
S 4. Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir?  Dörtlüğü açıklayınız.(5+10p)

Aşık sevgilinin hasretiyle yanıp tutuşmaktadır ve bu yanmayı mumun yanarak tükenmesine benzetmektedir. Bu hasretin, bu yanmanın ne zaman biteceğini sormaktadır.

 Hoca Dehhani, Divan Şiirinde din dışı konuları işleyen ilk şairdir.

S 5. Yukarıdaki beyiti açıklayarak Hoca Dehhani’nin Türk şiirindeki önemini belirtiniz.(10+5uan)
           
             Nefestir

 Kaygusuz Abdal, Alevi-Bektaşi şiirinin kurucusu kabul edilir.

S 6. Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir? Türü hakkında bilgi vererek Kaygusuz Abdal’ın Türk şiirindeki yerini belirtiniz(5+5uan)
Yunus Emre Tekke Şiirinin; Karacaoğlan Halk Şiirinin en güçlü seslerindendir. Yunus Emre’nin hemen her şiirinde ilahi aşkın yani Allah aşkının izleri görülür. Onun için fani olan hiçbir şeyin önemi yoktur. Amaç Allah rızasını kazanmaktır. 
Karacaoğlan din dışı konularda yazmıştır. O, beşeri güzelliğin hayranıdır. Genç kızlara ve gelinlere güzellemeler yazmıştır.

S 7.Yukarıdaki iki dörtlükten hareketle iki şairin aşk anlayışını kıyaslayınız. (20 p)
                                                                                             

 Kaynak: www.edebiyatogretmeni.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder