Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

12 Ocak 2013

8.Sınıf Matematik Testi Çöz8.Sınıf Matematik Testi Çöz
1 ) Hangi sayının 5 katının 3 eksiğinin yarısı 36 eder?
A) 10     B) 12       C) 15      D) 18

2 ) Bir sayının 1/3 ü ile 4 fazlasının yarısının toplamı -8 ise bu sayı kaçtır?
A) -12          B) 12           C) -4     D) -6

3 ) Bir manifaturacı önce bir top kumaşın 5/12 sini sonra geriye kalanın 1/2 sini satmıştır? Geriye 14 m kumaş kaldığına göre manifaturacı kaç metre kumaş satmıştır?
A) 48           B) 34        C) 24          D) 20

4 ) Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 3’erli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor , 2’şerli otururlarsa 9 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır?
A) 30           B) 32          C) 35           D) 39

5 ) 3 kardeşe 143 adet ceviz paylaştırılacaktır. En büyük kardeşe ortancanın12 fazlası, ortanca kardeşe de küçük kardeşinin 2 katının 7 eksiği kadar ceviz verilecektir. Buna göre büyük kardeş küçük kardeşten kaç adet fazla ceviz alacaktır?
A) 29           B) 37           C) 45          D) 63

6 ) 4 fazlasının 3 katı , yarısının 3 katının 3 fazlasına eşit olan sayı kaçtır?
A) -6            B) -4           C) -2          D) 2

7 ) Bir kümesteki tavuk ve tavşanların sayısı 23tür. Ayaklarının sayısının toplamı 60 olduğuna göre kümeste kaç tavşan vardır?
A) 9             B) 10            C) 11           D) 12

8 ) Kırtasiyeciden 2 silgi , 4 defter ve 2 kalem alan bir öğrenci toplam 25 YTL ödemiştir. Bir defterin fiyatı kalemin fiyatının 2 katı, 1 kalemin fiyatı silginin fiyatının 4 katı ise bir defterin fiyatı kaç YTL’ dir?
A) 2             B) 3                 C) 4              D) 5

9 ) Bir sınıftaki erkek öğrencilerden 5YTL, kız öğrencilerden 4 YTL alınarak bir piknik düzenlenecektir. 42 YTL para toplandığına göre sınıf mevcudu en az kaçtır?
A) 9             B) 10                  C) 11             D) 12

10 ) Bir manavdan 3kg portakal 2 kg elma alan bir kişi 12 YTL ödemiştir. Eğer 1 kg portakal 4 kg elma alsaydı 9 YTL ödeyecekti. Buna göre 1 kg portakalın fiyatı 1 kg elmanın fiyatından kaç YTL fazladır?
A) 2               B) 1,5                C) 1              D) 0,5


11 ) Hangi sayının 6 katının 12 eksiğinin 1/6 sı 118 eder?
A) 110             B) 114             C) 120           D) 132

12 ) Bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için 312 rakam kullanılmıştır. Buna göre kitap kaç sayfadır?
A) 139             B) 140              C) 141          D) 142


13 ) Saatte 70 km/sa hızla giden bir kamyon 5 saatte kaç km yol alır?
A) 350            B) 400                  C) 450         D) 490

14 ) 6 saatte 360 km yol alan bir otomobilin saatteki hızı ortalama kaç km/sa ‘ tir?
A) 50             B) 60                  C) 80             D) 100

15) Saatte ortalama 55km/sa hızla giden bir araba 385 kmlik yolu kaç saatte alır?
A) 5                B) 6                 C) 7                D) 9

16 ) Hızları saatte 100 km ve 80 km olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. Hızı fazla olan B kentine diğerinden 3 saat önce vardığına göre A ile B arası kaç km ‘dir?
A) 800                B) 1000            C) 1200        D) 1600

17 ) Aralarında 480 km mesafe bulunan A ve B kentlerinden aynı anda birbirlerine doğru saatte 50 km ve 70 km hızlarıyla harekete başlıyorlar. Kaç saat sonra karşılaşırlar?
A) 4            B) 3           C) 2              D) 1

18) 320 km lik bir yolun bir kısmını saatte 60 km hızla, geri kalanını 80 km hızla giden bir aracın yolculuğu 5 saat sürmüştür. Buna göre; araç 80 km hızla kaç km yol almıştır?
A) 60                B) 80               C) 120         D) 160

19 ) Bir araç Adan Bye saatte 90 km lik hızla 8 saatte gidiyor. Aynı yolu 6 saatte alabilmesi için hızını kaç km arttırmalıdır?
A) 30               B) 35           C) 40             D) 60

20 ) Bir otomobil hızını ve hareket süresini 3 katına çıkarırsa , ilk durumda aldığı yolun kaç katını alır?
A) 1                     B) 3               C) 6             D) 9


1 : C
2 : A
3 : B
4 : D
5 : C
6 : A
7 : D
8 : C
9 : A
10 : B
11 : C
12 : B
13 : A
14 : B
15: C
16 : C
17 : A
18 : B
19 : A
20 : D
Kaynak:www.testimiz.com


1 yorum: